Prijemni.rs
Maturang
  • Kako preživeti ispitni rok?


Ispitni rok predstavlja jedan od najizazovnijih perioda za svakog studenta. Mnogima on donosi ne samo intenzivan rad već i pritisak i visok nivo stresa. Odjednom studenti moraju da se suoče sa velikom količinom gradiva koje treba savladati, ograničeni vremenom za pripremu, kao i strahom od neuspeha. 

S obzirom na sve ovo, važno je razumeti zašto je kreiranje efikasnog plana rada ključno za uspeh tokom ispitnog roka. Efikasan plan omogućava studentima da organizuju svoje vreme, fokusiraju se na ključne zadatke, održe ravnotežu između učenja i odmora, i na taj način smanje stres i povećaju šanse za postizanje željenih rezultata.

Učenje i stres

Foto: Flickr/UBC Learning Commons

Početne pripreme: Šta raditi pre ispitnog roka

Pripreme koje je neophodno obaviti pre ispitnog roka zahtevaju strateški pristup i pažljivo planiranje. Postavljanje realnih ciljeva, organizacija materijala i izrada rasporeda za učenje pomažu studentima da efikasno upravljaju svojim vremenom i resursima, što im omogućava da se suoče s izazovima ispitnog roka s većom sigurnošću i samopouzdanjem.

1. Postavite realne ciljeve 

Početna priprema podrazumeva postavljanje konkretnih ciljeva i prioriteta. Studenti bi trebalo da budu realistični u proceni svojih sposobnosti, očekivanja i količine obaveza, kako bi efikasno rasporedili svoje vreme i resurse. Postavljanje ciljeva pomaže im da jasno definišu šta žele da postignu tokom ispitnog roka, te svoje napore mogu pravilno da usmere.

2. Organizujte materijale i resurse 

Ovo uključuje prikupljanje svih neophodnih materijala za učenje, kao što su udžbenici, beleške i dodatni materijali. Organizacija resursa podrazumeva i odabir dodatnih izvora podrške u učenju, kao što su tutori, onlajn-materijali ili grupne sesije učenja.

3. Kreirajte raspored učenja 

Raspored bi trebalo da bude realan i fleksibilan, prilagođen individualnim potrebama i obavezama. Treba predvideti dovoljno vremena za svaki predmet, u zavisnosti od težine gradiva i postavljenih prioriteta. Takođe je važno uključiti dovoljno vremena za odmor i relaksaciju kako bi se održala mentalna i emocionalna stabilnost.

Kako se organizovati u toku ispitnog roka

Organizacija tokom ispitnog roka nije samo pitanje kreiranja rasporeda učenja već i održavanja fizičkog i mentalnog zdravlja. Ukoliko su nam fizičko ili mentalno zdravlje narušeni, velika je verovatnoća da nećemo biti u mogućnosti da se pridržavamo rasporeda i ostvarimo ciljeve. 

Na šta je potrebno obratiti pažnju?

1. Održavajte zdrave navike

Tokom ispitnog roka održavanje zdravih navika kao što su pravilna ishrana, dovoljno sna i redovna fizička aktivnost ključno je za optimalno funkcionisanje uma i tela. Međutim, ovo može biti izazovno zbog intenzivnog tempa učenja i pritiska koji studenti doživljavaju. Mnogi studenti često zanemaruju svoje fizičko i mentalno zdravlje kako bi se u potpunosti posvetili ispitima.

Nedostatak sna može dovesti do umora i smanjene koncentracije i sposobnosti pamćenja, što može negativno uticati na performanse na ispitima. Loša ishrana takođe može imati iste posledice, dok nedostatak fizičke aktivnosti dovodi do povećanog stresa i anksioznosti.

Važno je pronaći ravnotežu i zdrave navike uključiti u rutinu. Isplanirajte vreme za obroke, odmor i fizičku aktivnost unutar rasporeda učenja. Takođe je važno biti svestan svojih granica i ne preopterećivati se. Održavanje zdravih navika tokom ispitnog roka pomaže studentima da ostanu fokusirani i energični, što ih čini sposobnijima da se suoče sa izazovima ispitnog perioda.

2. Koristite efikasne tehnike učenja koje vam odgovaraju 

Implementiranje efikasnih tehnika učenja neophodno je za postizanje željenih ciljeva i optimalnih performansi na ispitima. Ove tehnike omogućavaju studentima da maksimalno iskoriste svoje vreme i resurse, istovremeno poboljšavajući razumevanje i pamćenje gradiva.

Primena tehnika poput aktivnog učenja omogućava bolje razumevanje i dugotrajnije pamćenje materijala. Ovaj tip učenja podrazumeva pristup gradivu kroz različite aktivnosti poput pravljenja beležaka, postavljanja pitanja ili rešavanja problema. Takođe, ponavljanje gradiva kroz periodično vraćanje na već savladane koncepte i informacije, kao i pravljenje rezimea ili mapa uma, može značajno poboljšati retenciju informacija.

Dodatno, korišćenje tehnika poput tehnike Pomodoro, koja podrazumeva podelu učenja na kratke intervale aktivnosti praćene kratkim pauzama, može povećati produktivnost i održati visok nivo koncentracije tokom dužeg perioda.

3. Koristite tehnike za kontrolu stresa 

Iako veoma izazovno, održavanje stresa pod kontrolom je ključno za očuvanje mentalnog zdravlja i postizanje planiranih ciljeva. Visok nivo stresa negativno utiče na koncentraciju, pamćenje i samopouzdanje studenata, što može dovesti do lošijih rezultata na ispitima. 

Veoma je važno da studenti razviju strategije za prevazilaženje stresa. Ovo može uključivati tehnike dubokog disanja, meditaciju ili fizičku aktivnost poput šetnje ili joge. Pored toga, podjednako je važno da studenti pronađu balans između učenja i odmora, te da sebi obezbede dovoljno vremena za relaksaciju i aktivnosti koje ih opuštaju. 

Takođe, postavljanje realnih očekivanja i prihvatanje da nije moguće sve kontrolisati mogu smanjiti pritisak. 

4. Održavajte motivaciju

Održavanje visokog nivoa motivacije i pozitivnog majndseta omogućava studentima da ostanu fokusirani i uporni u ostvarivanju svojih ciljeva. Jedan od načina da se održi motivacija je postavljanje jasnih i realnih ciljeva, kako kratkoročnih tako i dugoročnih. Takođe, važno je da studenti redovno podsećaju sebe na svoje ciljeve i vizije uspeha, za šta mogu koristiti tehnike poput vizualizacije.

Pored toga, podrška porodice, prijatelja i kolega može biti od velike pomoći u održavanju motivacije. Razmena iskustava i podrška u teškim trenucima ohrabriće studente da nastave napred.

Takođe, važno je da studenti prepoznaju svoje male uspehe tokom ispitnog roka, što će ih dodatno motivisati i ojačati pozitivan stav. Konačno, izbegavanje negativnih misli i fokusiranje na rešenja umesto na probleme pomaže studentima da održe veru u sopstvene sposobnosti.
 

Učenje

Foto: Pexels.com

Završne pripreme: Šta raditi uoči ispita

Uoči ispita važno je da studenti obave završne pripreme kako bi se osigurali da su spremni za izazov koji ih očekuje. 

1. Obnavljajte gradivo

Tehnički aspekti pripreme uključuju obnavljanje gradiva i fokusiranje na ključne koncepte. Umesto učenja novih materijala, studenti treba da ponove već naučeno i usredsrede se na najvažnije informacije koje će se verovatno pojaviti na ispitu. Takođe, korisno je da vežbaju rešavanje testova i pisanje eseja kako bi bili sigurni da su upoznati sa svim formama ispita.

2. Verujte u sebe

Održavanje samopouzdanja u ovom periodu može biti izazovno, pogotovo ukoliko se pri obnavljanju gradiva javi osećaj nespremnosti. Međutim, u većini slučajeva ovaj osećaj vara. Podsećajte sebe na sve pripremne korake koje ste preduzeli i trud koji ste uložili kako biste se osećali sigurno i spremno za ispit. 

Tehnike upravljanja stresom, poput dubokog disanja ili pozitivnog govora, takođe mogu pomoći u održavanju smirenosti i koncentracije tokom samog ispita. 

Nakon ispitnog roka…

Nakon ispitnog roka za studente je važno da pravilno iskoriste vreme kako bi se oporavili od stresa i napora tokom perioda pripreme. Odmor je ključan kako bi se telo i um regenerisali, stoga se preporučuje da studenti posvete vreme aktivnostima koje ih opuštaju i obnavljaju energiju.

Nakon odmora studenti mogu izvršiti evaluaciju svog uspeha i analizirati rezultate ispita kako bi bolje razumeli svoje snage i slabosti. Identifikovanje oblasti za poboljšanje pomaže u planiranju budućih koraka, što uključuje postavljanje novih ciljeva i strategija za dalje usavršavanje. Studenti mogu razmisliti o tome kako da poboljšaju svoj pristup učenju, organizaciji vremena ili tehnikama ispitivanja. Kontinuirano učenje, čak i izvan formalnog obrazovanja, važno je za lični i profesionalni razvoj.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: