Prijemni.rs
Maturang
  • Kako upravljati vremenom u učenju?


Za velike uspehe u učenju, kao i u životu, potrebno je vreme. Vreme je ograničeni resurs i veoma je važno da znate kako da njime efikasno upravljate. U ovim turbulentnim vremenima niko ne može da očekuje da će ostvariti spektakularne rezultate u učenju ako ne ume da poštuje vreme, i to ne samo da ga poštuje, već i da sa njim vrlo obazrivo i racionalno postupa. Naime, zadaci se danas svakodnevno povećavaju, stalno pristižu nove informacije, obaveze stižu jedna drugu, tako da se često dešava da vreme predviđeno za slobodne aktivnosti – koristite za obavljanje školskih zadataka. To vrlo često rezultira stresom koji može ugroziti fizičko i mentalno zdravlje. Uspeh u školi i fakultetu kao i kvalitet života zavisi od toga kako upravljate raspoloživim vremenom.

Gubljenje vremena je najskuplja navika od svih koje student ili učenik može da ima u svom učenju. Jednostavno rečeno, ako traćite svoje vreme na beskorisne stvari, nećete ostvariti uspeh. Studenti i učenici u današnje vreme ne znaju da efikasno upravljaju svojim vremenom, a to ih sprečava da maksimalno efikasno iskoriste svoje kapacitete. Da biste uklopili svoje planirane aktivnosti u vreme koje vam je na raspolaganju, morate da kontrolišete svoj radni dan, a ne da radni dan kontroliše vas.

Vremenom se može upravljati ako se svi poslovi obavljaju onda kada su isplanirani i ako im se posvećuje onoliko vremena, koliko je planirano. Upravljanje vremenom polazi od planiranja zadataka, utvrđivanja prioriteta, planiranja i distribucije vremena. Ono osigurava da se bavite pravim aktivnostima, zadacima, ključnim problemima. Takođe, trošenje vremena morate stalno analizirati. Analizom trošenja vremena možete saznati koje su aktivnosti produktivne, a koje nisu, koliko vremena izgubite u toku dana za rutinske poslove, koliko vremena utrošite za razvojne i kreativne poslove, koliko je još zadataka ostalo i sl.

Pred vama se nalaze osnovni principi organizacije vremena koji se mogu primeniti kako u učenju, tako i u drugim životnim oblastima:

 1. Priprema je osnovni element upravljanja vremenom. U fazi pripreme se definiše plan učenja i pravi raspored aktivnosti. Planom učenja raspoređujete svoje dnevne obaveze oko učenja sa ostalim obavezama. Vrlo je važno da tokom kreiranja plana predvidite i svakodnevne male pauze, prekide, krize i odgađanja. Pokušajte napraviti i raspored za porodicu, prijatelje, sport, izlaske… Zapamtite: svaki minut potrošen na pripremu višestruko se vraća kasnije kroz efekte i rezultate učenja.

 2. Drugi princip upravljanja vremenom u učenju jeste formulisanje cilja učenja. Iako je postavljeni cilj naš najveći pokretač, najveći broj učenika i studenata nema postavljen cilj učenja. Nužno je da postavite cilj koji će Vas podsticati. Da li je to položen ispit, ocena na ispitu, položen kolokvijum… Taj cilj morate duboko u sebi osetiti, mora Vas poneti. Svim svojim bićem, svom svojom delatnošću, znanjem, strašću, inteligencijom, osećanjima morate se posvetiti dostizanju sebi postavljenog cilja.

 3. Treći princip upravljanja vremenom u učenju je razlaganje zadataka na manje komade. Razbijanjem velikog zadatka u seriju manjih i izradom rasporeda vremena za svaki korak možete napraviti gotovo sve što zamislite uz puno manje stresa i nerviranja, nego kada pokušavate završiti sve odjednom.

 4. Sledeći princip jeste određivanje prioriteta zadacima. Vrlo je važno da dodelite prioritete zadacima. Prvo, napravite listu najvažnijih zadataka u toku dana, zatim listu srednje bitnih zadataka koje treba da obavite u toku dana i listu zadataka koje ćete uraditi ako vam ostane slobodnog vremena. Na taj način ćete znati na šta da se usredsredite najviše, a za ostalo, ako stignete – odlično, ako ne – biće vremena.

 5. Peti princip podrazumeva da najteže i najzahtevnije stvari treba raditi kada ste najproduktivniji i najkoncentrisaniji. Time ćete osigurati da najkomplikovanije i najsloženije stvari završavate dok ste sveži, orni, odmorni i puni energije. Ovaj princip će vam značajno pomoći i kasnije u toku karijere, jer ćete ga moći primeniti i na vaš posao.

Preuzeto sa sajta www.prijemniispiti.com


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: