Prijemni.rs
Maturang
  • Samostalna priprema gradiva za ispite na studijama


Glavni benefit za studente, tokom pripreme za pojedine ispite, jeste činjenica da su na vreme započeli učenje, te da nemaju previše ispitne materije za istovremenu pripremu, naročito u periodu ispitnih rokova.

Učenje

Foto: Shuttestock

Naravno, uvek je neophodan kontinuiran rad na više predmeta, ali je značajno da se u određenim momentima posvetite učenju, sticanju znanja, a kasnije da budete u prilici da gradivo obnavljate ponavljajući, i čitajući udžbenike - uz upoznatost sa svim prezentovanim unutar njih.

Stoga, sve specifičnosti koje će vam pomoći da se na vreme pripremite podrazumevaju vaše samostalno učenje i organizaciju rada.

Podesite vremenske intervale za učenje

Na početku učite nove lekcije, ili delove materije, a potom možete da obnavljate ranije naučeno gradivo.

Pažljivo pravite razlike između naslova lekcija

Često je reč o srodnim područjima koja se obrađuju u odvojenim lekcijama. To će vam prvenstveno koristiti kako biste u slučaju otvorenih, esejskih pitanja na ispitima mogli na pravi način da pokažete vaše znanje.

Potrudite se da učite pojmove iz vaše studijske oblasti

Koristiće vam svaki novi termin, sa definicijom, koju naučite. A, kasnije ćete moći da obogatite svoje znanje širom slikom u vezi sa datim pojmom.

Pored toga, mogla bi to biti i korisna osnova za neke od budućih predmeta, tokom viših godina studija.

Čitajte udžbenike

Nakon prvog čitanja, kada se upoznate sa sadržinom knjige, pokušajte da izdvojite najbitnije delove, što studenti i čine vizuelnom tehnikom – podvlačeći ili označavajući ih pojedinom bojom. To će već biti početak vaše, vlastite pripreme, pri čemu možete da odredite i dinamiku rada pravljenjem plana učenja pojedinih lekcija. 

Složenije lekcije možete izložiti na manje oblasti, ukoliko će vam pomenuto biti od značaja za olakšano savlađivanje gradiva.

Razumevanje teorijskih delova kroz praktične primere

U okviru vaših udžbenika, pored sadržaja koji vam prezentuje materiju, navedeni su i primeri koji bliže objašnjavaju kako konkretna nastavna područja funkcionišu u praksi. Naravno, to je prilika za vas da na pravi  način razumete sve što učite, odnosno, sve što će biti potrebno da reprodukujete na testovima provere znanja.

Takođe, ukoliko postoje i zanimljive informacije, statistička poređenja iz realne oblasti, još više ćete istražiti predmet vašeg interesovanja.

Učinak na ispitu zahteva prethodnu spremnost, u vidu stečenog i primenjivog znanja. Vaše, lične metode pripreme obezbediće vam polaganje predmeta i ohrabriti za dalje uspehe.  


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: