Prijemni.rs
Maturang
  • Saveti i preporuke za buduće studente


Nakon odabira fakulteta i započinjanja priprema za prijemni ispit, važno je poznavati mogućnosti koje su vam na raspolaganju za bolje funkcionisanje tokom godina studiranja.

Knjige

Iznad svega, potrudite se da budete na listi studenata koji se finansiraju iz budžeta. U suprotnom, već tokom prve godine studija, fokusirajte se na promenu statusa samofinansirajućeg studenta sticanjem 60 ESPB bodova. Usled toga, primetno ćete olakšati vaše studiranje, naročito ukoliko se unapred odlučite za kontinuitet u postizanju uspeha na fakultetu. Dobar uspeh i redovno ispunjavanje obaveza takođe će vam olakšati i upis na master studije (a kasnije i doktorske), ukoliko poželite da nastavite školovanje. 

U svakom slučaju, dobijanjem indeksa, ali i odgovarajućih studentskih kartica, pripadaju vam brojne pogodnosti (pravo na konkurisanje za smeštaj u studentskim domovima, ishrana u okviru studentskih menzi) i popusti (u vezi sa prevozom, edukativnim, kulturnim i sportskim sadržajima) namenjeni studentima. To će biti prilika da pojedine troškove u značajnoj meri smanjite tj. da ih obezbedite na pristupačniji način. Pomenute preporuke biće posebno od pomoći ukoliko svoje obrazovanje nastavljate van dosadašnjeg mesta stanovanja. 

Shodno tome, pravilno isplanirajte i upravljajte vašim finansijama. Preduzmite akcije koje će imati pozitivan efekat na vaše prihode, uz, istovremenu, kontrolu vaših izdataka. Kao što ste imali mogućnost da primate stipendije za srednjoškolce, ukoliko ste imali odgovarajući prosek, tako vam visok prosek ocena na fakultetu može osigurati studentsku stipendiju/kredit kao i stipendiju za nadarene studente, ukoliko ispunjavate određene uslove. Pored toga, izvor prihoda, za vas, može biti pronalazak posla pomoćnog karaktera posredstvom studentskih organizacija i zadruga. Naravno, u pomenutom slučaju, važno je takav vid angažovanja prilagoditi pohađanju nastave na fakultetu.

Takođe, usredsredite se i na stavke troškova: procenite stvarnu potrebu za njima i utvrdite njihov redosled po prioritetu.

Adekvatan pristup potreban je i u oblasti učenja gradiva. Učenje iz knjiga trebalo bi biti vaša uobičajena aktivnost, pri čemu će beleške sa predavanja i vežbi imati namenu pružanja smernica kroz gradivo. Isto tako, ukoliko sa pripremom ispita i kolokvijuma počnete od samog početka ostvarićete prednost, jer nećete učenje završavati u poslednjem momentu. Naime, potrebno je postaviti ciljeve učenja i sačiniti raspored koji će, pre svega, biti koristan za vas.

Fokusirajte se i na poštovanje definisanih rokova, pošto ćete imati zadatak da postignete i savladate znatno više materije gradiva. Organizujte vreme, utvrdite na kojim mestima tokom učenja primećujete gubitak vremena jer ćete uvođenjem potrebnih poboljšanja postići znatno viši nivo efikasnosti vašeg učenja.

Pronađite i prave uslove za učenje. Imaćete opciju učenja u čitaonicama, u okviru fakulteta i studentskih domova, što može biti vaš izbor, ako se pri tome istaknu pozitivni efekti koji se tiču vaše pažnje. Sem toga, nastojte da se obratite za instrukcije kada imate određene nejasnoće. Možete konsultovati profesore i asistente, ali i razmenjivati savete sa vašim kolegama.

Uvek imajte u vidu i potencijalne nepredviđene okolnosti. Pojedinci će se na studijama susresti sa preprekama koje možda neće zadesiti njihove kolege. Neke od poteškoća sa kojima studenti mogu da se susretnu, a koje će usporiti ili privremeno zaustaviti proces studiranja su neophodnost zamrzavanja godine, obnove godine ili pauziranja godine. Pored toga, studenti koji se ne pronađu na fakultetu koji su upisali razmatraće mogućnost ispisa sa fakulteta ili prebacivanja na drugi. Takođe, ukoliko zbog drugih okolnosti ne biste bili u mogućnosti da budete redovan student, jedno od rešenja je prelazak na vanredno studiranje

I pored navedenih smernica koje vam uvek mogu biti od pomoći, preporučljivo je da razvijete pravi pristup učenja i studiranja, koji će vama odgovarati i biti prikladan za postizanje planova obrazovanja koje ste sebi postavili. U izvesnom smislu, za sve studente je važno da umeju samostalno odgovoriti predstojećim promenama i akademskim obavezama.


Povezani članci

Izdvojeni univerziteti i fakulteti: