Prijemni.rs
Maturang
Opšte informacije - Srednja škola „Dr Đorđe Natošević”

Srednja škola ’’Dr Đorđe Natošević’’ osnovana je 1997. godine kao stručna škola. Osnovana je sa ciljem da obezbedi kadar za tadašnje potrebe privrede Inđije.
Škola se nalazi u samom centru grada, u zgradi koju koristi zajedno sa Gimnazijom. Kada je osnovana, škola je brojala 331 učenika u 9 odeljenja i 35 nastavnika.
Danas je ovo moderna škola koja broji blizu 600 učenika, 22 odeljenje i oko 80 zaposlenih.

Škola poseduje učionice i kabinete za realizaciju opšteobrazovnih predmeta, kabinet za računarstvo i informatiku, kabinet za računovodstvo, savremenu poslovnu korespondenciju i poslovnu informatiku, kao i kabinete za relizaciju praktične nastave i vežbi. Škola takođe poseduje fiskulturnu salu, biblioteku, zbornicu kao i mogućnost korišćenja Sportske hale za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja.

U skladu sa modernim tendencijama razvoja privrede naše opštine i škola se prilagođavala aktuelnoj situaciji, sa ciljem da učenicima pruži mogućnost dobre obučenosti, a samim tim da im pruži šansu za zapošljavanje, kao i za dalje usavršavanje u struci. Kako su se potrebe za obrazovanim kadrom u opštini menjale, tako je škola menjala profile.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog