Prijemni.rs
Maturang

Studentski domovi u Novom Sadu


Život na fakultetu je uzbudljivo novo poglavlje ispunjeno beskrajnim mogućnostima, posebno u studentskom gradu kao što je Novi Sad. Međutim, jedan od najvećih izazova sa kojima se studenti suočavaju jeste pronalaženje savršenog mesta za život tokom studiranja. Prostor u kom živite može igrati značajnu ulogu u vašem iskustvu na fakultetu, oblikujući vaš društveni život, navike studiranja i opšti studijski utisak. Zato ćete u nastavku teksta saznati koje su vam opcije sve na raspolaganju ako vas interesuju studentski domovi u Novom Sadu.

Vrste studentskih domova u Novom Sadu

Kada je u pitanju pronalaženje odgovarajućeg studentskog smeštaja, generalno postoje dve vrste studentskih domova studentima na raspolaganju. Postoje studentski domovi u državnom vlasništvu tj. pod okriljem Univerziteta, i privatni novosadski studentski domovi koji nude fleksibilnije uslove za osiguravanje mesta u domu, ali i dalje po pristupačnim cenama.

Univerzitetski studentski domovi u Novom Sadu

Studentski domovi u okviru Studentskog Centra Novi Sad ukupno raspolažu sa 2653 mesta, koja su raspoređena po sledećim studentskim domovima:

Da saznate više o studentskim menzama koje se nalaze u blizini studentskih domova, posetite stranu Studentske Menze u Novom Sadu.

Privatni studentski domovi u Novom Sadu

U Novom Sadu postoje i privatni studentski domovi koji zadovoljavaju potrebe studenata koji preferiraju samostalniji život, ili ne ispunjavaju kriterijume za državni studentski dom.

 • Studentski dom EDUCONS - moderan objekat je u pitanju koji studentima svih fakulteta, i privatnih i državnih, nudi udoban i pristupačan smeštaj. Nalazi se u Sremskoj Kamenici, i na 15-20 minuta vožnje autobusom do centra Novog Sada ili kampusa, gde se nalazi Univerzitet u Novom Sadu.

 • Apartmani Villa “Studenjak” - nalazi se na 5 km od Sportskog centra SPENS i na 6 km od tržnog centra Promenada. U ponudi ima besplatan WiFi i dvokrevetne smeštajne jedinice sa flat-screen TV-om i raspoloživost soba, kao i cena se mogu saznati pozivom na broj 063 514958.

Ko ima pravo na studentski dom u Novom Sadu

Pravo na smeštaj u studentskim domovima koji su pod okriljem Studentskog Centra Novi Sad, imaju studenti koji imaju budžetski status, odnosno, finansirani su iz budžeta Republike Srbije i prvi put su upisani u određenu godinu na akademske, strukovne ili specijalističke studije prvog, drugog ili trećeg stepena. Dok se na studente iz osetljivijih društvenih grupa odnose blaži kriterijumi.

Prijava na konkurs za mesto u studentskom domu

Rok za konkurisanje za mesto u studentskom domu u Novom Sadu je do sredine septembra tekuće godine, a tačan datum možete proveriti na sajtu Studentskog Centra Novi Sad.

Potrebno je da studenti prilikom prijavljivanja na konkurs za mesto u studentskom domu prilože sledeću dokumentaciju:

 • Prijavu na konkurs
 • Uverenje da je prvi put upisana određena godina studija na teret budžeta Republike Srbije ili za brucoše - svedočanstva o završenom I, II i III odnosno IV razredu srednje škole
 • Potvrdu sa fakulteta o toku studiranja koja treba da sadrži:
  • prosečnu ocenu tokom dosadašnjih studija
  • broj ostvarenih ESPB bodova
  • godinu upisa osnovnih studija
  • podatak koliko traju studije
  • potvrdu o statusu budžetskog studenta
 • Uverenje o prihodima po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna tekuće godine, nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta kandidata. Obrazac možete preuzeti ovde.
 • Studentski indeks i ličnu kartu - na uvid
 • Lekarsko uverenje o opštem zdravstvenom stanju, koje nije starije od 30 dana, i koje se prilaže za useljenje - lekarski pregled možete obaviti samo u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata.

Raspored studenata po studentskim domovima

Kriterijumi za redosled i raspored mesta u studentskim domovima u Novom Sadu se zasnivaju na dva glavna faktora: akademsko postignuće studenta i socio-ekonomski status porodice.

Važno je razumeti kriterijume po kojima se zvanično vrši raspored studenata po studentskim domovima u Novom Sadu. Najbolji preduslov za obezbeđivanje mesta u studentskom domu jeste da ostvarite što bolji prosek na studijama, zadržite budžetski status studenta, jer su glavni parametri za raspoređivanje studenata po studentskim domovima upravo to, a svake godine se veliki broj studenata prijavljuje za mesto.