Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski centar Bor Ulica Kralja Petra Prvog 14, 19210 Bor

Opšte informacije - Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru

Tehnički fakultet u Boru osnovan je 1961. godine kao Rudarsko-metalurški fakultet sa dva odseka – rudarskim i metalurškim.

Danas, Fakultet ima četiri akreditovana studijska programa na sva tri nivoa akademskih studija (osnovne, master i doktorske studije):  

 • rudarsko inženjerstvo (moduli: podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina, površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina priprema mineralnih sirovina, reciklažne tehnologije i održivi razvoj),
 • metalurško inženjerstvo (moduli: ekstraktivna metalurgija, preradjivačka metalurgija),
 • tehnološko inženjerstvo (neorganska hemijska tehnologija, inženjerstvo zaštite životne sredine) i
 • inženjerski menadžment (poslovni menadžment i informacione tehnologije). 

 

Akreditacija

Fakultet je akreditovan i kao naučno-istraživačka organizacija u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – metalurgija, rudarstvo, tehnologija i menadžment, što potvrdjuju brojni nacionalni i medjunarodni projekti na kojima su istraživači sa Fakulteta uključeni, kao i značajan broj radova u visokorangiranim medjunarodnim časopisima i veliki broj citata, a u novije vreme je značajno inovirana i oprema za naučno-istraživački rad (o istraživačkim potencijalima i aktivnostima više detalja se može naći na sajtu Centra za transfer tehnologija Univerziteta u Beogradu http://www.ctt.bg.ac.rs/s2b/search.php?page=7).

 

Međunarodna saradnja i naučni skupovi

Fakultet ima i razvijenu medjunarodnu saradnju i član je dve medjunarodne akademske mreže (Resita network i MetNet), a u okviru izdavačke aktivnosti publikuje četiri časopisa “Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy“ (nalazi se na SCIe listi); „Serbian Journal of Management“; „Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining“; i „Reciklaža i održivi razvoj“.

Organizator je nekoliko naučnih skupova

 • International October Conference on Mining and Metallurgy,
 • International Conference „Ecological Truth“,
 • International May Conference on Strategic Management,
 • Simpozijuma "Reciklažne tehnologije i održivi razvoj",
 • Simpozijuma o termodinamici i faznim dijagramima, International Symposium on Environmental and Material Flow Management, kao i pratećih studentskih simpozijuma i konferencija nacionalnog i medjunarodnog karaktera.

 

Uslovi za studiranje

Fakultet raspolaže dobro opremljenom Bibliotekom, kao i adekvatnom informatičkom podrškom i računarskim učionicama, a u okviru Fakulteta postoji i bogata Mineraloška zbirka. Opšti kvalitet uslova za studiranje pojačan je i postojanjem Studentskog centra u Boru, koji ima izuzetne smeštajne kapacitete sa pratećim sadržajima (http://www.studentskicentarbor.com/). 

 

 

Više detalja o Tehničkom fakultetu u Boru može se naći na sajtu: http://www.tfbor.bg.ac.rs/.

 
Vesti o studiranju

 • DOBRIM OBRAZOVANJEM DO BOLJE OBRAZOVNE PRAKSE - UČITELJSKI FAKULTET DOBRIM OBRAZOVANJEM DO BOLJE OBRAZOVNE PRAKSE - UČITELJSKI FAKULTET
  Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu školuje učitelje (na Studijskom programu za obrazovanje učitelja) i vaspitače (na Studijskom programu za obrazovanje vaspitača). Akreditovani su programi osnovnih, master i doktorskih studija. Nastavni…
  20.05.2019

 • Upiši Elektronski u gradu elektronike! Upiši Elektronski u gradu elektronike!
  Niste sigurni šta ćete upisati, a želite posao u struci, i to odmah po završetku studija? Studiranje na Elektronskom fakultetu u Nišu pravi je izbor za vas.  
  20.05.2019

 • MPK raspisuje konkurs! MPK raspisuje konkurs!
  VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA MENADŽMENT I POSLOVNE KOMUNIKACIJE RASPISUJE KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/20. GODINI.  
  20.05.2019

Saveti za polaganje prijemnog