Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Državni univerzitet u Novom Pazaru


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Prijem dokumenata Cena prijave (DIN) Prijemni ispit Objavljivanje rang liste Upis
Departman za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2-3.9.2014. 4000 5.9.2014. 6.9.2014. 11-15.9.2014.
Departman za filološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2-3.9.2014. 4000 5.9.2014. 6.9.2014. 11-15.9.2014.
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2-3.9.2014. 4000 5.9.2014. 6.9.2014. 11-15.9.2014.
Departman za biomedicinske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2-3.9.2014. 4000 5.9.2014. 6.9.2014. 11-15.9.2014.
Departman za hemijsko-tehnološke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2-3.9.2014. 4000 5.9.2014. 6.9.2014. 11-15.9.2014.
Departman za ekonomske nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2-3.9.2014. 4000 5.9.2014. 6.9.2014. 11-15.9.2014.
Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru 2-3.9.2014. 4000 5.9.2014. 6.9.2014. 11-15.9.2014.