Prijemni.rs
Maturang
 • Departman za tehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru

O Univerzitetu

Državni univerzitet u Novom Pazaru spada među najmlađe visokoobrazovne ustanove u Srbiji. Osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije, 26. oktobra 2006. godine. Ovakav potez Vlade imao je cilj da doprinese ravnomernijem i bržem regionalnom razvoju Republike Srbije u celini, da poboljša obrazovnu strukturu mladih, kao i da pomogne u rešavanju nagomilanih problema, koji koče razvoj ovog regiona. 

U sklopu Univerziteta tada su počela da rade tri fakulteta: Filozofski, Pravno-ekonomski i Tehničko-tehnološki. Ubrzo, Državni univerzitet u Novom Pazaru je prešao na departmanski model i umesto fakulteta ima departmane.To praktično znači da univerzitet ima svojstvo pravnog lica, a ne i fakulteti (departmani) u njegovom sastavu. Integrisana organizaciona struktura omogućila je brz razvoj ove institucije.

U sastavu Univerziteta nalaze se departmani za: 

 • Pravne nauke, 
 • Ekonomske nauke, 
 • Filološke nauke,
 • Filozofske nauke i umetnost, 
 • Prirodno-matematičke nauke,
 • Tehničko-tehnološke nauke,
 • Biomedicinske nauke, 
 • Multidisciplinarne nauke.

Departamn za tehničko-tehnološke nauke

Osnovna delatnost Departmana za tehničke nauke u Novom Pazaru jeste obrazovanje studenata u oblastima građevinarstva, računarske tehnike, multimedijalne tehnike i arhitekture na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Studijski programi pravljeni su po uzoru na najsavremenije svetske i evropske sisteme.

Nastava se odvija po pravilima Bolonjske deklaracije, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi, kao i rad u manjim grupama, što dodatno podiže kvalitet same nastave.

Osnovne akademske studije

 • Arhitektura
 • Građevinarstvo
 • Računarska tehnika
 • Softversko inženjerstvo
 • Prehrambena tehnologija
 • Agronomija
 • Poljoprivredna proizvodnja

Integrisane akademske studije

 • Arhitektura

Master akademske studije

 • Arhitektura
 • Računarska tehnika
 • Građevinarstvo
 • Audio i video tehnologija
 • Prehrambena tehnologija

Doktorske akademske studije

 • Arhitektura
 • Računarska tehnika

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog