Prijemni.rs
Maturang
  • Učiteljski fakultet

O Fakultetu

Učiteljski fakultet deo je Univerziteta Educons. 

Učiteljski fakultet omogućava sticanje širokog obrazovanja i usvajanje visokih moralnih vrednosti neophodnih za kvalitetno obavljanje učiteljske profesije i artikulisan odnos pojedinca i društva. Obrazovno-vaspitna delatnost je izuzetno složen i društveno važan segment stoga se, u poslednje vreme, ističe neophodnost visoke profesionalnosti i odgovornosti učitelja, kao i dragocenost ove profesije u kreiranju boljeg sveta.

S obzirom na to da savremeno društvo zahteva sticanje funkcionalnih, primenljivih znanja, kao i atraktivnost nastavnih programa, studijski program Učiteljskog fakulteta usklađen je sa trendovima sličnih obrazovnih institucija širom sveta i koncipiran u skladu sa evropskim standardima i modernim pristupom nastavi.

Studijski program RAZREDNA NASTAVA namenjen je onima koji žele da postanu moderni učitelji koji će svojom kreativnošću, stručnošću i tolerancijom učestvovati u procesu vaspitanja i obrazovanja dece 21. veka. Istovremeno, ovaj program je interesantan i za one koje privlače značajni, inspirativni, odgovorni i dinamični poslovi u srodnim obrazovnim institucijama – ustanovama kulture i medija. Cilj studijskog programa je sticanje visokih kompetencija, profesionalnih znanja i veština potrebnih za uspešno obavljanje učiteljske profesije u savremenom društvu, kao i razvijanje kritičkog mišljenja i komunikacionih sposobnosti neophodnih za rad u oblastima obrazovanja, kulture i medija.

Jedan od značajnih ciljeva jeste razvijanje kritičke svesti o proceni sopstvenog rada, istraživanje različitih mogućnosti za dalje unapređivanje teorijskih i praktičnih znanja u skladu sa zahtevima razvoja savremenog društva koje podrazumeva značaj stalnog usavršavanja i obrazovanja.

Studijski programi

Osnovne akademske studije 

Ovaj studijski program traje četiri godine (8 semestara). Cilj studijskog programa je sticanje savremenih naučnih znanja, razvijanje kritičkog mišljenja i prosuđivanja i praktična primena stečenih znanja, čime se studenti osposobljavaju za uspešno obavljanje učiteljske profesije.

Završetkom ovog studijskog programa student stiče naziv Diplomirani učitelj (skr. dipl. učit.).

Studijski program ima svrhu da omogući profesionalnu pripremu i formiranje stručnjaka, nastavnika razredne nastave – učitelja,  koji će biti kompetentni za razumevanje i primenu obrazovnih i vaspitnih zadataka u okviru svoje profesije, sposobni da argumentovano i kritički razmatraju i rešavaju probleme sa kojima će se susretati u vaspitno-obrazovnom procesu, da daju puni doprinos psiho-fizičkom razvoju učenika mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, ali i da se celoživotno opredele za svoj profesionalni razvoj i razvoj institucije sistema vaspitanja i obrazovanja tj. škole.

Master akademske studije

Cilj studijskog programa je da obrazuje i profesionalno osposobi stručnjake koji će, po završetku programa, imati dovoljno opštih, ali i stručnih znanja za obavljanje poslova učitelja − koji zahtevaju kritičku odgovornost da svojim učenicima pomognu u razvoju sopstvenih kapaciteta: obrazovnih, kulturnih i vaspitnih. Od savremenog učitelja to iziskuje visok stepen opšteg znanja, poznavanje savremenih metoda i oblika rada, savremenih modela rada u toku nastavnog procesa, te koncipiranje interaktivnog, odgovornog i participirajućeg pristupa učenicima u nastavi. Učenici, deca, u ulozi korisnika školskih usluga, uglavnom se nalaze u makrosistemu koji odudara od njihovog prirodnog koncepta razvoja, porodice, što pojačava potrebu savremenog učitelja, za sveobuhvatnijim pristupom u nastavnom procesu.

Master akademske studije za sticanje stručnog naziva: Master učitelj traju dva semestra i podrazumevaju polaganje 5 obaveznih i 2 izborna bloka. Osim navedenih obaveznih i izbornih predmeta student izrađuje master rad, koji treba da ima formu teorijsko – istraživačkog rada.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog