Prijemni.rs
Maturang
 • Univerzitet Singidunum
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Univerzitetu

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 20 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Univerzitet ima uspešnu saradnju sa visokoškolskim institucijama iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije.

Nastava na fakultetima Univerziteta Singidunum realizuje se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Privatni fakulteti u okviru Univerzitet Singidunum realizuju studijske programe iz oblasti: 

 • ekonomije, 
 • turizma i hotelijerstva, 
 • ekonomije hrane, 
 • informatike i računarstva, 
 • informacionih tehnologija, 
 • elektrotehnike, 
 • softverskog inženjerstva, 
 • anglistike, 
 • menadžmenta u sportu i 
 • fizičkog vaspitanja u sportu.

Univerzitet Singidunum permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. Svojim delovanjem je prevashodno orijentisan na obrazovanje visokostručnih kadrova, eksperata za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem doprineli društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji Srbije.

S toga, Misija Univerziteta Singidunum je podizanje stepena upošljivosti mladih ljudi. Ovu misiju Univerzitet ostvaruje pomažući im da steknu znanja koja su tražena na tržištu rada, i podstičući razvoj stručne logike, radnih navika, radne etike i konstruktivnog odnosa prema kolektivu i društvu.

Vizija Univerziteta Singidunum je da ostaje i prepoznat član domaćeg i međunarodnog obrazovnog prostora, nastavlja da razvija svoje nastavne i istraživačke kapacitete, i pruža sve kvalitetnije usluge edukacije koje pomažu mladim ljudima da donose ispravne odluke u karijeri i životu.

Organizacija

Integrisani fakulteti

 • Poslovni fakultet
 • Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
 • Fakultet za informatiku i računarstvo
 • Tehnički fakultet
 • Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu

Fakulteti sa svojstvom posebnih pravnih lica

 • Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija
 • Fakultet za medije i komunikacije

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog