Prijemni.rs
Maturang
  • Megatrend Univerzitet


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet 0 380 380 0 0 1.500/ 0
Javna uprava 0 180 180 0 0 1500/ 0
Pravo i bezbednost 0 200 200 0 0 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Visoka škola za košarku Borislav Stanković 0 0 0 0 0 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za kulturu i medije 0 400 400 0 0 1.500/ 0
Menadžment u kulturi i medijama 0 150 150 0 0 1500/ 0
Odnosi sa javnošću 0 150 150 0 0 1500/ 0
Novinarstvo 0 100 100 0 0 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za poslovne studije - Beograd 0 760 760 0 0 1.500/ 0
Osnovne akademske poslovne studije 0 500 500 0 0 1500/ 0
Osnovne akademske studije - Poslovne studije na daljinu 0 80 80 0 0 1500/ 0
Osnovne poslovne strukovne studije 0 180 180 0 0 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za umetnost i dizajn 0 60 60 0 0 2.500/ 0
Primenjena umetnost i dizajn 0 60 60 0 0 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Geoekonomski fakultet (Fakultet za međunarodnu ekonomiju) 0 200 200 0 0 1.500/ 0
Međunarodna ekonomija i finansije 0 200 200 0 0 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za poslovne studije - Požarevac 0 60 60 0 0 1.000/ 0
Poslovne akademske studije 0 60 60 0 0 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za biofarming Bačka Topola 0 80 80 0 0 1.000/ 0
Biofarming 0 80 80 0 0 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za poslovnu ekonomiju - Valjevo 0 60 60 0 0 1.000/ 0
Međunarodna poslovna ekonomija 0 60 60 0 0 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za poslovne studije - Vršac 0 60 60 0 0 1.000/ 0
Poslovna ekonomija 0 60 60 0 0 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za menadžment - Zaječar 0 180 180 0 0 1.000/ 0
Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta 0 50 50 0 0 1000/ 0
Osnovne akademske studije biznisa i menadžmenta – studije na daljinu 0 15 15 0 0 1000/ 0
Osnovne akademske studije ekonomije 0 50 50 0 0 1000/ 0
Osnovne akademske studije ekonomije – studije na daljinu 0 15 15 0 0 1000/ 0
Osnovne strukovne studije – Menadžment i biznis 0 50 50 0 0 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za civilno vazduhoplovstvo 0 120 120 0 0 2.500/ 0
Aeronautika 0 120 120 0 0 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za kompjuterske nauke 0 75 75 0 0 1.500/ 0
Računarske nauke 0 75 75 0 0 1500/ 0