Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinsko-arhitektonski fakultet 240 120 360 292 70.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 120 60 180 77 70000 1500/ 0
Arhitektura 120 60 180 215 90000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Niš 330 370 0 441 90.000 1.500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektronski fakultet 420 60 480 599 89.000 2.000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 420 60 480 599 89000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Nišu 270 70 340 284 45.000 2.000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 220 20 240 201 45000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 50 50 100 83 60000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Nišu 300 216 516 787 100.000 2.200/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 60 12 72 109 120000 2500/ 0
Integrisane studije medicine 180 24 204 391 100000 2200/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 60 12 72 124 120000 2500/ 0
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 120 120 120 60000 1500/ 0
Strukovni zubni protetičar 0 24 24 29 60000 1500/ 0
Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 0 24 24 14 60000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Nišu 280 320 600 433 80.000 1.000/ 0
Osnovne akademske studije prava 280 320 600 433 80000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 330 9 339 332 75.000 0/ 0
Fizika 45 0 45 18 75000 0/ 0
Hemija 45 0 45 58 75000 0/ 0
Biologija 60 0 60 63 75000 0/ 0
Geografija 54 0 54 46 75000 0/ 0
Matematika 74 7 81 51 75000 0/ 0
Računarske nauke 52 2 54 96 75000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Vranju 110 140 250 110 60.000 1.000/ 0
Obrazovanje učitelja 60 50 110 49 60000 1000/ 0
Obrazovanje učitelja - Negotin 15 25 40 24 60000 1000/ 0
Obrazovanje vaspitača 15 35 50 23 60000 1000/ 0
Integrisane studije za obrazovanje master profesora tehnike i informatike 20 30 50 14 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite na radu u Nišu 200 160 360 193 72.000 1.500/ 0
Zaštita životne sredine 100 80 180 0 72000 1500/ 0
Zaštita na radu 100 80 180 0 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Niš 38 27 65 112 120.000 2.000/ 0
Slikarstvo 5 5 10 20 120000 2000/ 0
Grafički dizajn 5 5 10 33 120000 2000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 11 9 20 15 120000 2000/ 0
Klavir 4 2 6 7 120000 2000/ 0
Gudački instrumenti 6 1 7 14 120000 2000/ 0
Gitara 1 1 2 6 120000 2000/ 0
Harmonika 1 1 2 2 120000 2000/ 0
Solo pevanje 2 1 3 4 120000 2000/ 0
Duvački instrumenti 3 1 4 10 120000 2000/ 0
Udarački instrumeni 0 1 1 1 120000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 140 115 255 197 100.000 1.500/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 140 55 195 197 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije 0 30 30 0 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije na daljinu 0 30 30 0 100000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Niš 320 250 570 950 78.000 1.800/ 0
Filozofija 20 10 30 25 78000 1800/ 0
Istorija 30 20 50 56 78000 1800/ 0
Sociologija 30 20 50 75 78000 1800/ 0
Psihologija 40 50 90 225 78000 1800/ 0
Pedagogija 30 20 50 117 78000 1800/ 0
Srbistika 50 20 70 61 78000 1800/ 0
Anglistika 40 35 75 180 78000 1800/ 0
Ruski jezik 10 5 15 19 78000 1800/ 0
Novinarstvo 20 30 50 80 78000 1800/ 0
Francuski jezik 30 10 40 28 78000 1800/ 0
Komuniciranje i odnosi sa javnošću 20 30 50 84 78000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Leskovcu 120 0 120 57 45.000 1.100/ 0
Hemijske tehnologije 60 0 60 31 45000 1100/ 0
Prehrambena tehnologija i biotehnologija 40 0 40 18 45000 1100/ 0
Tekstilne tehnologije 20 0 20 8 45000 1100/ 0