Preuzmi Maturang aplikaciju
   
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Elektronski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2022/2023 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Elektronski fakultet Niš

Treći upisni rok na osnovne akademske studije u školskoj 2022/23. godini

Elektronski fakultet u drugom upisnom roku upisuje u prvu godinu osnovnih akademskih studija 32 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 35 samofinansirajućih studenata.

Za sve buduće studente koji nisu uspeli da se u prvom upisnom roku upišu na Elektronski fakultet, naša ustanova omogućila je i treći upisni rok.

Elektronski fakultet na osnovne akademske studije, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo u prvu godinu studija školske 2022/2023. godine, upisuje 32 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 35 samofinansirajućih studenata.

Fakultet takođe upisuje u okviru afirmativnih mera 4 studenata sa invaliditetom, 1 pripadnika romske nacionalnosti i 3 državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2021/2022. godini završili srednju školu u inostranstvu, čije će se studije finansirati iz budžeta Republike Srbije.
Upis kandidata u okviru afirmativnih mera vršiće se saglasno Odluci Vlade Republike Srbije i uputstvima resornog ministarstva.

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Elektronska prijava i predaja dokumenata kandidata za upis se vrši na sajtu Fakulteta, na stranici Upis, od 16.09. do 20.09.2022. godine. Predaja dokumenata za upis kandidata može se izvršiti i na šalteru Službe za studentska pitanja 16, 19. i 20.09.2022. godine u vremenu od 08:00 do 14:30 časova.

Kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita i fotokopije:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • očitanu biometrijsku ličnu kartu.

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz Matematike. Prijemni ispit se polaže 21.09.2022. godine.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 89.000,00 dinara i može se platiti u 8 mesečnih rata. Školarina za studente strane državljane iznosi 2.000 evra.

Sve dodatne informacije se mogu naći ovde, i u Službi za studentska pitanja na telefon: 018/ 529-615, 529-623, 588-414 ili na e-mail: upis@elfak.ni.ac.rs.

Otkrij budućnost

Elektronski fakultet iz Niša već preko 60 godina predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Ove školske godine upisujemo čak 540 studenata, od toga 480 onih čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i 60 samofinansirajućih studenata. Jedini uslov da nam se pridružite jeste dobro odrađen prijemni ispit iz matematike i dovoljan broj bodova iz škole u ukupnom zbiru.

Kada student upiše naš fakultet, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, primenom visoko postavljenih standarda kvaliteta nastave, priznatim u zemlji i inostranstvu, obrazovaće se za profesiju inženjera elektrotehnike i računarstva, u skladu sa potrebama privrede, ekonomije i društva u celini. Po završetku studija student dobija zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Važno je istaći da su inženjeri elektrotehnike i računarstva veoma traženi na tržištu rada, te nije redak slučaj da naši studenti i pre diplomiranja započnu svoju profesionalnu karijeru. Mnoge kompanije sa kojima Elektronski fakultet uspešno sarađuje imaju stalno otvorene konkurse za inženjere elektrotehnike i računarstva, a dobri studenti dobijaju preporuke profesora za rad u firmama. Takođe, sve veći broj kompanija našim studentima nudi stipendije i plaćene stručne prakse. Najbolji studenti imaju i tu mogućnost da nastave svoje usavršavanje i da se bave naučnim radom na našem fakultetu.

Elektronski fakultet je vodeći u realizaciji projekata Evropske unije u okviru studentske mobilnosti. Značajan broj naših studenata jedan semestar ili celu školsku godinu provodi na nekom od prestižnih evropskih univerziteta, što za njih predstavlja neprocenjivo međunarodno iskustvo. Takođe, veliki broj studenata iz inostranstva semestar ili čitavu godinu provede na našem fakultetu. Tu su i studentske stručne ekskurzije, posete sajmovima tehnike u zemlji i inostranstvu, posete privrednim subjektima, drugim fakultetima i institutima.

Kao što se iz svega navedenog može videti, studiranje na Elektronskom fakultetu otvara zaista niz novih mogućnosti, jer se samo dobrim radom rađaju nove ideje, uspeh zavisi isključivo od truda i zalaganja, a oni koji sanjaju velike stvari zasigurno mogu ostvariti najviše ciljeve i obezbediti sebi svetlu budućnost. Mi smo tu da vas podržimo!

Sve što treba da znate o upisu na jednom mestu

Sve informacije o uslovima upisa, pripremnoj nastavi, registraciji na sajt, polaganju prijemnog ispita, možete naći ovde. Kliknite na naslov ispod za kompletni prikaz.

Opšte informacije o upisu na osnovne akademske studije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE obuhvataju studijski program ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO sa modulima:

 • Elektroenergetika (EEN);
 • Elektronske komponente i mikrosistemi (EKM);
 • Elektronika (ELK) sa podmodulima (od četvrtog semestra): Elektronska kola i embeded sistemi (EKES) i Multimedijalne tehnologije (EMT);
 • Računarstvo i informatika (RII);
 • Komunikacije i informacione tehnologije (KIT) sa podmodulima (od petog semestra): Komunikacije i obrada informacija (KIK) i Sistemsko inženjerstvo i radio-komunikacije (KSI) i
 • Upravljanje sistemima (UPS).

Prva godina OAS na Elektronskom fakultetu u Nišu je zajednička za sve module. Listu svih predmeta iz prve godine po semestrima (prvi i drugi semestar) imate na strani o Osnovnim akademskim studijama.

Nastava po modulima počinje od druge godine studija, tj. od trećeg semestra.

Za upis u I godinu osnovnih akademskih mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz matematike.

Zbirka zadataka iz matematike

Za uspešno polaganje prijemnog ispita iz matematike preporučujemo nabavku literature "Matematika - Kompleti zadataka za prijemni ispit" i pohađanje pripremne nastave

Zbirku zadataka za prijemni iz matematike možete preuzeti ovde.

Elektronska prijava

Svi kandidati za upis na osnovne akademske studije moraju pre predaje dokumenata na Konkurs za upis da kreiraju nalog na sajtu fakulteta i popune elektronsku prijavu. Da biste popunili elektronsku prijavu, potrebno je da napravite nalog koristeći adresu svoje e-pošte.

Ova procedura je obavezna, olakšava proces prijave kandidata i smanjuje šansu da dođe do greške prilikom upisa.

Za sve kandidate za upis koji ne unesu svoje podatke biće obezbeđeno prijavno mesto sa računarom, gde će neposredno pre prijave za upis moći da obave registraciju i popune svoje podatke.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog