Preuzmi Maturang aplikaciju
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

 • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

 • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Prijemni ispit i uslovi za upis - Elektronski fakultet

Konkursni rokovi za upis u školskoj 2019/2020 godini će biti objavljeni na ovoj stranici pošto se zvanično objave na sajtu Ministarstva prosvete i sajtovima visokoškolskih ustanova.

Elektronski fakultet Niš

 

Konkurs za upis u prvu godinu drugog upisnog roka - 2019

Elektronski fakultet u Nišu u prvom konkursnom roku upisuje u prvu godinu studija školske 2018/2019. godine na osnovne akademske studije na studijski program Elektrotehnika i računarstvo ukupno 540 studenata i to:

 • 480 studenata koji se finansiraju iz budžeta, prema Odluci Vlade Republike Srbije 05 broj 612-4159/2018 od 10. maja 2018. godine i
 • 60 samofinansirajućih studenata.

 

Drugi upisni rok 2019 - Kalendar dešavanja

02-04.septembar

Prijavljivanje kandidata obaviće se na šalteru Službe za studentska pitanja od 10,00 do 14,00 sati.

05.septembar

Spisak prijavljenih kandidata sa brojem poena na osnovu uspeha iz srednje škole biće objavljen do 12,00 sati.

Primedbe na broj bodova iz srednje škole se dostavljaju u pisanoj formi Službi za studentska pitanja istog dana do 13,00 sati.

Primedbe će se razmatrati u prisustvu kandidata od 13,00 do 14,00 sati u sali 1-zeleno.
06.septembar Polaganje prijemnog ispita iz Matematike počinje u 11,00 sati.

09.septembar

Rezultati prijemnog ispita iz Matematike biće objavljeni u 12,00 sati.

10.septembar

Primedbe na broj bodova se dostavljaju u pisanoj formi Službi za studentska pitanja do 12,00 sati.

Primedbe će se razmatrati u prisustvu kandidata od 12,00 sati u sali 1-zeleno.

11.septembar

Jedinstvena rang lista kandidata sa ukupnim brojem bodova biće objavljena do 10,00 sati.

Primedbe na rang listu kandidata naslovljene dekanu Fakulteta, dostavljaju se u pisanoj formi na šalteru Službe za studentska pitanja istog dana do 14,00 sati.

12.septembar

Konačna rang lista kandidata koji su primljeni biće istaknuta u 15,00 sati.

13.septembar

Upis kandidata po konačnoj rang listi obavljaće se u vremenu od 10.00 do 14.00 sati. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opšti uslovi

Osnovne akademske studije oduhvataju studijski program Elektrotehnika i računarstvo sa modulima:

 • Elektroenergetika,
 • Elektronika,
 • Elektronske komponente i mikrosistemi,
 • Računarstvo i informatika,
 • Telekomunikacije i
 • Upravljanje sistemima.

Prva godina OAS na Elektronskom fakultetu u Nišu je zajednička za sve module. Listu svih predmeta iz prve godine po semestrima (prvi i drugi semestar) imate na strani o Osnovnim akademskim studijama.

Nastava po modulima počinje od druge godine studija, tj. od trećeg semestra. Listu predmeta po modulima možete naći na stranama sa detaljnijim opisom modula (linkovi gore u listi).

Za upis u I godinu osnovnih akademskih mogu se prijaviti lica koja imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati koji konkurišu za upis u I godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz Matematike.

Kandidat koji je kao učenik srednje škole osvojio jedno od prva tri mesta/nagrade na republičkom (državnom) takmičenju u znanju iz odgovarajućih oblasti tehničkih ili prirodno- matematičkih nauka, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno na međunarodnom takmičenju, ne polaže prijemni ispit. Kandidatu se vrednuje prijemni ispit maksimalnim brojem bodova.

 

Polaganje prijemnog ispita

Izbor kandidata za upis u I godinu Osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu iz Matematike i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

Za uspešno polaganje prijemnog ispita preporučujemo nabavku literature "Matematika - Kompleti zadataka za prijemni ispit" i pohađanje pripremne nastave.

Zbirku zadataka za prijemni ispit iz Matematike možete preuzeti ovde.

Rezultat na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova.

Opšti uspeh u srednjoj školi podrazumeva zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova (40 + 60).

 

Školarina

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 89.000,00 dinara i može se platiti u 8 mesečnih rata.

Školarina za studente strane državljane iznosi 2.000 eura. Studenti, državljani susednih država, plaćaju školarinu u iznosu od 89.000,00 dinara.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog