Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Kragujevcu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu 318 82 400 410 40.000 1.500/ 0
Mašinsko inženjerstvo 190 50 240 219 40000 1500/ 0
Vojnoindustrijsko inženjerstvo 38 2 40 53 40000 1500/ 0
Automobilsko inženjerstvo 14 26 40 9 40000 1500/ 0
Urbano inženjerstvo 38 2 40 24 40000 1500/ 0
Računarska tehnika i softversko inženjerstvo 38 2 40 105 40000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu 270 15 285 359 72.000 2.500/ 0
Matematičar 50 0 50 63 72000 2500/ 0
Informatičar 60 10 70 138 72000 2500/ 0
Biolog 35 0 35 43 72000 2500/ 0
Hemičar 60 5 65 59 72000 2500/ 0
Fizičar 25 0 25 11 72000 2500/ 0
Ekologija 40 0 40 45 72000 2500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet medicinskih nauka 224 60 284 988 80.000 0/ 0
Integrisane akademske studije medicine 88 0 88 549 90000 0/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 84 0 84 244 130000 0/ 0
Osnovne strukovne studije: Strukovni fizioterapeut 14 30 44 48 80000 0/ 0
Osnovne strukovne studije - strukovna medicinska sestra tehničar 14 30 44 56 80000 0/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 24 0 24 111 150000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu 160 5 165 127 30.000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Mašinsko inženjerstvo 100 5 105 74 30000 0/ 0
Osnovne akademske studije - Građevinsko inženjerstvo 60 0 60 53 30000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet pedagoških nauka Jagodina 120 90 210 234 78.000 0/ 0
Učitelj 60 30 90 100 78000 0/ 0
Vaspitač u predškolskim ustanovama 45 45 90 111 78000 0/ 0
Vaspitač u domovima 15 15 30 23 78000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet tehničkih nauka u Čačku 200 95 295 352 75.000 0/ 0
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo 70 10 80 86 75000 0/ 0
Mehatronika 20 10 30 31 75000 0/ 0
Inženjerski menadžment 20 10 30 41 75000 0/ 0
Informacione tehnologije 50 30 80 144 75000 0/ 0
Preduzetnički menadžment 25 20 45 39 75000 0/ 0
Integrisane akademske studije Tehnika i informatika 15 15 30 11 75000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Kragujevac 250 350 600 465 88.000 1.800/ 0
Poslovna ekonomija i menadžment 150 200 350 301 88000 1800/ 0
Ekonomija - Opšta ekonomija 100 150 250 164 88000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Kragujevcu 235 350 605 379 75.000 1.250/ 0
Pravo - osnovne akademske studije 235 205 440 350 75000 1250/ 0
Unutrašnji poslovi i bezbednost - osnovne akademske studije 0 165 165 29 75000 1250/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filološko-umetnički fakultet 191 152 343 422 90.000 2.000/ 0
Engleski jezik i književnost 45 30 75 129 90000 2000/ 0
Srpski jezik i književnost 35 25 60 52 90000 2000/ 0
Francuski jezik i književnost 20 10 30 15 90000 2000/ 0
Španski jezik i hispanske književnosti 20 10 30 33 90000 2000/ 0
Nemački jezik i književnost 20 10 30 86 90000 2000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 10 10 20 9 110000 2000/ 0
Harmonika 3 1 4 8 130000 2000/ 0
Muzika u medijima 5 4 9 3 130000 2000/ 0
Solo pevanje 3 0 3 5 130000 2000/ 0
Flauta 1 0 1 2 130000 2000/ 0
Klavir 2 1 3 4 130000 2000/ 0
Grafički dizajn 7 6 13 16 170000 2000/ 0
Likovne umetnosti 7 6 13 16 170000 2000/ 0
Unutrašnja arhitektura 6 7 13 15 170000 2000/ 0
Italijanski jezik i književnost 0 30 30 10 90000 2000/ 0
Violina 1 1 2 7 130000 2000/ 0
Viola 1 1 2 3 130000 2000/ 0
Violončelo 1 0 1 2 130000 2000/ 0
Kontrabas 1 0 1 1 130000 2000/ 0
Oboa 1 0 1 2 130000 2000/ 0
Klarinet 1 0 1 3 130000 2000/ 0
Fagot 1 0 1 1 130000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Agronomski fakultet 120 0 120 95 39.000 0/ 0
Opšta agronomija 40 0 40 39 39000 0/ 0
Prehrambena tehnologija 40 0 40 25 39000 0/ 0
Voćarstvo i vinogradarstvo 20 0 20 23 39000 0/ 0
Zootehnika 20 0 20 8 39000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Užicu 120 40 160 88 80.000 0/ 0
Učitelj 105 25 130 50 80000 0/ 0
Vaspitač 15 15 30 38 80000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet za hotelijerstvo i turizam 60 90 150 214 80.000 1.300/ 0
Hotelijerstvo i turizam 60 40 100 198 80000 1300/ 0
Zdravstveni turizam 0 50 50 16 80000 1300/ 0