Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Univerzitet u Nišu


Podaci se dopunjuju periodikom kojom univerziteti i fakulteti objavljuju informacije. Ukoliko trenutno nema informacija koje vas interesuju, posetite nas malo kasnije.

Podaci su dobijeni od fakulteta/univerziteta i orijentacionog su karaktera. Infostud ne odgovara za eventualne greške u podacima.

Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Građevinsko-arhitektonski fakultet 32 87 119 14 70.000 1.500/ 0
Građevinarstvo 32 60 92 13 70000 1500/ 0
Arhitektura 0 27 27 3 90000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Ekonomski fakultet - Niš 0 291 291 9 90.000 1.500/ 0
Opšta ekonomija 0 53 53 0 90000 1500/ 0
Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje 0 10 10 0 90000 1500/ 0
Finansije, bankarstvo i osiguranje 0 157 157 0 90000 1500/ 0
Poslovno upravljanje 0 71 71 0 90000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Elektronski fakultet 0 16 16 11 89.000 2.000/ 0
Elektrotehnika i računarstvo 0 16 16 11 89000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Mašinski fakultet u Nišu 48 50 98 27 45.000 2.000/ 0
Mašinsko inženjerstvo 48 19 67 25 45000 2000/ 0
Inženjerski menadžment 0 31 31 2 60000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Medicinski fakultet u Nišu 0 26 26 76 100.000 2.200/ 0
Integrisane akademske studije farmacije 0 4 4 8 120000 2500/ 0
Integrisane studije medicine 0 1 1 3 100000 2200/ 0
Integrisane akademske studije stomatologije 0 6 6 47 120000 2500/ 0
Strukovna medicinska sestra - tehničar 0 2 2 6 60000 1500/ 0
Strukovni zubni protetičar 0 0 0 0 0 0/ 0
Sanitarno - ekološki inženjer - strukovne studije 0 13 13 12 60000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pravni fakultet u Nišu 7 203 210 42 80.000 1.000/ 0
Osnovne akademske studije prava 7 203 210 42 80000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Prirodno-matematički fakultet u Nišu 82 2 84 48 75.000 0/ 0
Fizika 28 0 28 7 75000 0/ 0
Biologija 8 0 8 13 75000 0/ 0
Geografija 10 0 10 11 75000 0/ 0
Matematika 36 2 38 17 75000 0/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Pedagoški fakultet u Vranju 34 133 167 21 60.000 1.000/ 0
Obrazovanje učitelja 26 58 84 12 60000 1000/ 0
Obrazovanje učitelja - Negotin 0 17 17 5 60000 1000/ 0
Obrazovanje vaspitača 0 29 29 0 60000 1000/ 0
Integrisane studije za obrazovanje master profesora tehnike i informatike 8 29 37 4 60000 1000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet zaštite na radu u Nišu 6 157 163 25 72.000 1.500/ 0
Zaštita životne sredine 3 78 81 0 72000 1500/ 0
Zaštita na radu 3 79 82 0 72000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet umetnosti - Niš 1 9 10 5 120.000 2.000/ 0
Muzička teorija i pedagogija 0 7 7 4 120000 2000/ 0
Klavir 1 2 3 1 120000 2000/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - Niš 0 79 79 15 100.000 1.500/ 0
Fizičko vaspitanje i sport 0 26 26 15 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije 0 29 29 0 100000 1500/ 0
Trener sporta - strukovne studije na daljinu 0 24 24 0 100000 1500/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Filozofski fakultet - Niš 2 31 33 16 78.000 1.800/ 0
Filozofija 0 8 8 4 78000 1800/ 0
Istorija 0 2 2 0 78000 1800/ 0
Srbistika 0 11 11 8 78000 1800/ 0
Francuski jezik 2 10 12 4 78000 1800/ 0
Fakultet Budžet Samo finansiranje Ukupno Broj prijavljenih RSD EUR/USD
Tehnološki fakultet u Leskovcu 61 0 61 33 45.000 1.100/ 0
Hemijske tehnologije 28 0 28 15 45000 1100/ 0
Prehrambena tehnologija i biotehnologija 23 0 23 9 45000 1100/ 0
Tekstilne tehnologije 10 0 10 9 45000 1100/ 0