Prijemni.rs
Maturang
  • Vesti o srednjem i visokom obrazovanju


Pretražite vesti:

Ukoliko ste propustili neku od aktuelnosti iz studentskog života, pronađite ih ovde ili pretražite našu arhivu vesti.
Rezultati pretrageRazvijanje mentalnih sposobnosti kroz video-igre

Razvijanje mentalnih sposobnosti kroz video-igre 11.04.2018

Iako video-igre na prvi pogled deluju štetno zbog količine vremena koje se na njih potroši i zapostavljanja obaveza, stvari nisu tako crno-bele, a njihov pozitivan uticaj prepoznaje se u razvoju određenih psihičkih sposobnosti i veština koje mogu da budu od koristi u životu.

detaljnije

Sociologija i Ustav kao jedan školski predmet?

Sociologija i Ustav kao jedan školski predmet? 10.04.2018

Učenici gimnazija po novom programu trebalo bi da sociologiju i Ustav uče u jednom predmetu. Radna grupa, koju čine univerzitetski profesori i profesori srednjih škola, uputila je prigovor Ministarstvu prosvete, a protiv ovakvog rešenja su i studenti sociologije, kao i Srpsko sociološko društvo.

detaljnije


Završen peti FON Hakaton

Završen peti FON Hakaton 03.04.2018

Svečano je zatvoren peti po redu FON Hakaton, koji su Udruženje studenata informatike FONIS i Istraživačko-razvojni centar Fakulteta organizacionih nauka realizovali u saradnji sa kompanijom Telekom Srbija.

detaljnijeMPK na Šumadija sajmu

MPK na Šumadija sajmu 03.04.2018

U susret školskoj 2018/2019. godini i novoj generaciji studenata MPK, Visoka škola se 29. i 30. marta 2018. predstavila na kragujevačkom Sajmu obrazovanja, zapošljavanja, preduzetništva i inovacija.

detaljnijePrvoaprilska šala koja je koštala Ilona Maska

Prvoaprilska šala koja je koštala Ilona Maska 03.04.2018

Izvršnog direktora „Tesla motorsa“ Ilona Maska provoaprilska šala da je kompanija bankrotirala mogla bi da košta pravo bogatstvo. Mask je objavio bankrot „Tesle“, a posle toga su akcije kompanije pale 2,5 odsto!

detaljnije


Desetka za jubilarni deseti festival nauke

Desetka za jubilarni deseti festival nauke 02.04.2018

U Ni­šu je za­vr­šen ju­bi­lar­ni, de­se­ti po re­du Fe­sti­val „Na­uk ni­je ba­uk”, ko­ji tra­di­ci­o­nal­no orga­ni­zu­je Gim­na­zi­ja „Sve­to­zar Mar­ko­vić”, jed­na od naj­po­zna­ti­jih, ali i naj­u­spe­šni­jih sred­njo­škol­skih obra­zov­nih usta­no­va u Sr­bi­ji.

detaljnije