Prijemni.rs
Maturang
  • Besplatne studije na Megatrend univerzitetu


(Preuzeto sa sajta 24 sata - 08.03.2013. )

Nema školarine ni za ovogodišnje brucoše!

Prva godina studija je na svim institucijama Megatrend univerziteta, najvećeg i najstarijeg privatnog univerziteta u Srbiji, i dalje besplatna.

Uz to, na Megatrend univerzitetu kandidati ne plaćaju ni predupisno testiranje, koje je već počelo i održava se svake subote od 11 do 14 časova. I sam upis na prvu godinu – takođe je besplatan.

Ova specijalna povoljnost, koja umnogome olakšava početak studija budućim brucošima, a pogotovo njihovim roditeljima, važi samo za prvu godinu studiranja. Svi studenti koji steknu uslove da pređu u drugu godinu studija plaćaće redovnu cenu školarine od 1.500 evra, uz mogućnost plaćanja u više rata počev od druge godine studija. Ovaj iznos školarine, kao i uslovi plaćanja, ostaju nepromenjeni i u ostalim godinama studiranja. Školarina na Fakultetu za umetnost i dizajn je nešto skuplja i iznosi 3.500 evra, a za fakultete van Beograda je 1.000 evra.

Što se tiče uslova upisa, na Megatrendu nema klasičnog prijemnog ispita, već kandidati polažu samo test sklonosti i sposobnosti, naravno besplatno. Prema svojim sklonostima, kandidati biraju koji će fakultet ili visoku strukovnu školu Megatrend univerziteta upisati. Prva godina je besplatna na svim institucijama.

Zašto izabrati Megatrend univerzitet?

Tradicija garantuje kvalitet, a Megatrend je najstariji i najveći privatni univerzitet sa 27.000 aktivnih studenata, na kome je od 1989. godine do danas diplomiralo više od 14.000 studenata, a više stotina njih magistriralo ili steklo titulu mastera i doktora nauka.

Ukratko, postoji devet megarazloga za upis na Megatrend univerzitet:

besplatna prva godina studija;savremeni studijski programi, najviši standardi studiranja;odličan nastavnički kadar;učenje i polaganje ispita iz više delova i tokom cele godine;najmodernija infrastruktura i tehnički najsavremenije opremljene zgrade Univerziteta;nagrađivanje najboljih studenata;najbolje mogućnosti za praksu koje organizuje Centar za razvoj karijere;intenzivna međunarodna saradnja;bogat i kvalitetan društveni život, zahvaljujući kulturnim, umetničkim i sportskim sadržajima koje Univerzitet pomaže.

Šta se studira na Megatrendu i koja zvanja se stiču?

Megatrend univerzitet čine čak 11 fakulteta, 2 visoke škole, Institut i televizija „Metropolis".

Programe u oblasti poslovne ekonomije akademci mogu studirati u Beogradu, Zaječaru, Valjevu, Požarevcu, Vršcu; kulture i medija u Beogradu; državne uprave i administracije u Beogradu; kompjuterskih nauka u Beogradu; savremene nauke o poljoprivredi u Bačkoj Topoli; međunarodne ekonomije u Beogradu, a umetnosti i dizajna takođe u Beogradu.

U svim navedenim oblastima, posle završenih osnovnih akademskih studija koje traju 4 godine, možete nastaviti studije za zvanje mastera ili doktora nauka, kao i određena specijalistička zvanja.

Saznajte sve o besplatnom polaganju, upisu i bilo čemu što vas zanima o studiranju na Megatrend univerzitetu na veb-sajtu: www.studirajbesplatno.rs. Sve vesti sa Megatrenda možete pratiti i na Facebook stranici Univerziteta, a lako ćete ga pronaći i na mreži Twitter kao i na kanalu YouTube.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: