Preuzmi Maturang aplikaciju
   
  • Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija - drugi upisni rok


RUDARSKO INŽENJERSTVO TEHNIČKI FAKULTET U BORU – KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI 

– DRUGI UPISNI ROK –

Na studijskom programu Rudarsko inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama Tehničkog fakulteta u Boru u školskoj 2020/2021. godini ostala su upražnjena mesta za sledeći broj studenata:

  • budžet: 15;
  • samofinansiranje: 6.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 2. i 3. septembra 2020. godine, od 8 do 14 časova (sreda i četvrtak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita) u subotu, 5. septembra 2020. godine, u 16 časova.

Ostali detalji u vezi sa prijemnim ispitima dati su na linku

 

VRHUNSKO OBRAZOVANJE KAO SPOJ TRADICIJE I SAVREMENIH NAUČNIH DOSTIGNUĆA

 

Rudarski odsek Tehničkog fakulteta u Boru postoji od samog osnivanja Fakulteta 1961. godine. Za više od pola veka postojanja odsek je rastao i menjao se u skladu sa razvojem i zahtevima rudarske industrije, a diplomu inženjera rudarstva ponelo je do sada više stotina studenata. Cilj Rudarskog odseka oduvek je bio obrazovanje rudarskih inženjera spremnih da odgovore na sve profesionalne izazove. Da bi taj cilj bio postignut, nastavni planovi i programi se konstantno unapređuju i osavremenjuju.

Na Rudarskom odseku Tehničkog fakulteta u Boru nastava se izvodi u okviru studijskog programa Rudarsko inženjerstvo, a odvija kroz tri studijska modula: 

  • Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina (ELMS); 
  • Priprema mineralnih sirovina (PMS);
  • Reciklažne tehnologije i održivi razvoj (RTOR).

Studije u okviru studijskog programa Rudarsko inženjerstvo odvijaju se na tri nivoa: osnovne akademske studije (OAS) – 240 ESPB, master akademske studije (MAS) – 60 ESPB i doktorske akademske studije (DAS) – 180 ESPB.

Pored klasične nastave u učionicama i laboratorijama, studije na studijskom programu Rudarsko inženjerstvo obuhvataju i praktičnu nastavu. Bliski odnosi Rudarskog odseka i rudarske industrije i postojanje znatnog broja rudarskih objekata u neposrednoj okolini omogućavaju da se na višim godinama praktična nastava obavlja svake nedelje na terenu, u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom metala i uglja, na površinskim kopovima, u kamenolomima ili na istražnim poljima.

KONTAKT:

UNIVERZITET U BEOGRADU
TEHNIČKI FAKULTET U BORU

Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
Telefon: 030/424-555 (dekanat) i 030/422-375 (studentska služba)
E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs, rudarstvo@tfbor.bg.ac.rs 
Internet adresa: www.tfbor.bg.ac.rs
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: