Prijemni.rs
Maturang

Evropski sistem prenosa bodova (ESPB)

Evropski sistem prenosa bodova (ESPB) je standardizovani sistem koji omogućava upoređivanje studijskih programa i postignuća studenata unutar Evropske unije. Cilj ESPB-a je da podrži i olakša mobilnost studenata između različitih univerziteta i zemalja, promovišući priznavanje studija u inostranstvu. Svaki predmet u okviru studijskog programa nosi određeni broj ESPB bodova, koji odražava radno opterećenje potrebno studentu da savlada materijal.

U proseku, jedna akademska godina predstavlja 60 ESPB bodova. Ovaj sistem omogućava studentima da lako prenesu kredite između različitih institucija, što je posebno korisno za one koji žele da studiraju deo akademske godine ili celu akademsku godinu u inostranstvu. Uvođenjem ESPB-a, Evropska unija teži jačanju saradnje i integraciji među evropskim visokoškolskim institucijama, čineći evropsko visoko obrazovanje pristupačnijim i fleksibilnijim za sve studente.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog