Prijemni.rs
Maturang
  • Konkurs za upis na prvu godinu osnovnih strukovnih studija


K O N K U R S

za upis samofinansirajućih studenata na prvu godinu osnovnih strukovnih studija na smer:

 Ekonomija i biznis (ukupno 200 studenata)

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje srednje obrazovanje.

Omogućen je prelazak studenata sa drugih visokih škola i upis na sve tri godine studija.

Kandidati polažu prijemni ispit iz Osnova ekonomije i Informatike.

KONKURSNI TERMINI:

- Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose zaključno sa 3. 7. 2019. godine od 10 do 16 časova;
- Kandidati polažu prijemni ispit 5. 7. 2019. godine u 15 časova;
- Konačne rang-liste biće objavljene 8. 7. 2019. godine do 16 časova;
- Upis primljenih kandidata obaviće se 10. i 11. 7. 2019. godine od 10 do 16 časova.

DOKUMENTA ZA UPIS:

Kandidati prilikom podnošenja prijave na konkurs dostavljaju sledeća dokumenta:
- overene foto-kopije svedočanstava svih razreda završene srednje škole;
- overena foto-kopija diplome o položenom završnom maturskom ispitu;
- foto-kopija lične karte; 
- dve fotografije formata 3,5 x 4,5 cm;
- izvod iz matične knjige rođenih.
Prijemni ispit, upis i nastava obavljaće se u Beogradu, Gradski park br. 2. Sve druge informacije o konkursu i školi, kao i o visini školarine i načinima plaćanja, mogu se dobiti na telefone: 011/37-71-552; 063/10-23-162 ili na sajtu škole: www.vpscacak.edu.rs
POVOLJNOST STUDIRANJA UZ RAD. ISKORISTITE PRILIKU I OSPOSOBITE SE ZA USPEŠNO UKLJUČIVANJE U SVET BIZNISA!
 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: