Prijemni.rs
Maturang
  • Obaveštenje o priznavanju položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima za upis na Ekonomski fakultet u Subotici


(Preuzeto sa sajta 021 - 03.07.2015. )

ekonomski Obaveštenje o priznavanju položenog prijemnog ispita na drugim fakultetima za upis na Ekonomski fakultet u Subotici

Nakon prvog konkursnog roka za upis u prvu godinu osnovih akademskih studija u školskoj 2015/2016. godini, na Ekonomskom fakultetu u Subotici ostalo je slobodnih mesta na studijskim programima u Subotici i Novom Sadu.

Kandidatima koji su položili prijemni ispit za upis na prvu godinu osnovinih akademskih studija na nekom od ekonomskih fakulteta, čiji je osnivač Republika Srbija, shodno Memorandumu o saradnji zaključenom između ekonomskih fakulteta u Beogradu, Kragujevcu, Nišu, Kosovskoj Mitrovici i Subotici od 19.4.2013. godine, isti se priznaje, na osnovu podnetog zahteva za upis i potvrde fakulteta o položenom prijemnom ispitu i rezultatima istog.

Na zahtev većeg broja kandidata koji su polagali prijemni ispit za upis na studijske programe na kojima je prijemni ispit podudaran, ili sličan u velikoj meri, prijemnom ispitu koji su kandidati polagali za upis na studijske programe Ekonomskog fakulteta u Subotici, doneta je odluka o priznavanju položenog prijemnog ispita na datim fakultetima za upis na Ekonomski fakultet u Subotici.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: