Preuzmi Maturang aplikaciju
   
 • Plaćene stručne prakse za studente


Gotovo svaki oglas za posao danas traži određeni nivo iskustva u branši. Mladi često budu obeshrabreni i frustrirani zbog ovoga. Postavlja se ono staro pitanje: kako da imam iskustvo, ako ne mogu da dobijem posao? Odgovor na ovu zavrzlamu jeste: stručna praksa. 

Stručne prakse preko MBS-a

Visoka škola modernog biznisa - MBS prepoznaje značaj vršenja stručne prakse u toku studija i svake godine obogaćuje svoj program kada su u pitanju stručne prakse sa ciljem da diplomirani studenti budu potpuno spremni da zakorače u svet preduzetništva!

Zašto su stručne prakse važne?

Pored očigledne činjenice da studenti koji imaju iskustvo stručne prakse već imaju potvrdu iskustva na tržištu rada, ovo nije jedina stavka koja je bitna potencijalnim poslodavcima. U sklopu stručne prakse, studenti razvijaju i takozvane meke veštine. Radom u sklopu tima bilo koje organizacije, studenti se prvi put susreću sa kancelarijskom atmosferom, imaju kontakt sa klijentima i zauzimaju određeno mesto u hijerarhiji jedne kompanije. Uspešno završena stručna praksa budućem poslodavcu garantuje da je kandidat sposoban da radi u timu, sarađuje sa drugima i uspešno uspostavlja odnose sa klijentima. 

Koje vrste plaćenih stručnih praksi MBS nudi svojim studentima?

Stručne prakse koje možete ostvariti kao student MBS-a se međusobno razlikuju u trajanju, vremenskoj zahtevnosti pa samim time i novčanoj naknadi, ali to zavisi od kompanije koja nudi praksu i njihovih trenutnih potreba. Svi studenti MBS-a imaju mogućnost da dobiju poziciju praktikanta u sledećim firmama:

 • MERKATOR S, Beograd
 • Hotel Moskva, Beograd
 • Pop Art Studio, Novi Sad
 • Privredna komora Srbije
 • NIS Gasprom, Beograd
 • Vojvodina Metal Cluster,Temerin
 • DLM consulting, Temerin
 • British Motors, Beograd
 • Privredna komora Vojvodine
 • Udruženje menadžera Srbije
 • Savez udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, Beograd
 • Digipuls, Beograd
 • Yason doo, Novi Sad
 • VK Crvena Zvezda
 • Valltera Technologies doo
 • CW Carriers USA, Inc. Beograd
 • Coffeedream, Beograd
 • Muzej iluzija, Beograd

Više informacija o stručnim praksama za studente:

Kako funkcioniše stručna praksa? 

Stručna praksa je kratkoročno zaposlenje kod određenog preduzetnika, u sklopu privatne ili državne organizacije. Stručne prakse mogu obavljati studenti iz bilo koje akademske oblasti – bilo da su u pitanju humanistika, primenjena umetnost, IT sektor, marketing, finansije ili menadžment. Prakse mogu biti u trajanju od nekoliko nedelja do godinu dana.
 
U toku stručne prakse, poslodavac studentima daje poziciju u svojoj organizaciji. Dobrobit poslodavca je jasna: organizacija dobija još jednog mladog, ambicioznog člana koji će na sebe preuzeti određenu količinu posla. Praktikant, sa druge strane, dobija priliku da znanja koja su tokom studija usvojena u teoriji, konačno primeni u praksi. Stručna praksa se, za studenta, može smatrati generalnom probom za buduće zaposlenje. 

Stručne prakse u inostranstvu 

Stručna praksa u inostranstvu je odlična prilika za studente da ne samo steknu nova znanja i iskustva, već i da uz to putuju i dobiju priliku da budu deo dinamičnog, internacionalnog okruženja. Iz Srbije je moguće pronaći stručnu praksu kroz programe AISEC, IAESTE kao i preko Erasmus+ programa (link ka https://erasmusplus.rs/). MBS ima razvijen program međunarodne saradnje kroz koji pomaže studentima čije ambicije vode u inostranstvo. Studenti su takođe pripremljeni za ovaj podvig redovnim predavanjima iz poslovnog engleskog i nemačkog jezika.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: