Prijemni.rs
Maturang
  • Pripreme za prijemni na Šumarskom fakultetu


(Preuzeto sa sajta 021 - 04.03.2014. )

ODSEK ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU I HORTIKULTURU ORGANIZUJE PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA

Šumarski fakultet BeogradProgram pripremne nastave obuhvata gradivo iz Biologije i test sklonosti.

Pripremna nastava iz Biologije počinje u subotu, 22.03.2014. i trajaće do 31.05.2014 god. (40 časova).
Pripremna nastava iz testa sklonosti počinje u subotu 3.05.2014. i trajaće do subote 31.05 (10 časova).
Nastava će se izvoditi svake subote, osim u subotu 19.04.2014.
Prijava se može obaviti u Službi za studentska pitanja Šumarskog fakulteta.

Cena pripremne nastave za polaganje prijemnog ispita iz Bilogije iznosi 18.720 din.

Cena pripremne nastave za test sklonosti iznosi 10.000 din.

Uplata se može izvršiti na žiro račun br. 840-1878666-24 poziv na broj 97 742-321, svrha uplate- pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita

Za sva dodatna obaveštenja možete dobiti ovde.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: