Prijemni.rs
Maturang
  • Studije komunikacija, medija i kulture na Visokoj školi za komunikacije iz Beograda


Visoka škola za komunikacije iz Beograda najmlađa je samostalna visokoškolska ustanova akreditovana za osnovne i master akademske studije komunikacija, medija i kulture. Škola ove jeseni počinje sa realizacijom osnovnih akademskih studijskih programa za zanimanja Diplomirani komunikolog medija i komunikacija i Diplomirani kulturolog savremene kulture, kao i master studija za zanimanja Master komunikolog i Master kulturolog.

Visoka škola za komunikacije-logo

Škola je obezbedila inovativne nastavne programe kreirane tako da odgovore interesovanjima studenata ali i potrebama tržišta rada, kako bi se omogućila efiksna zapošljivost diplomiranih studenata. Savremeni uslovi i metodologija izvođenja nastave prilagođeni su potrebama redovnih kao i studenata na daljinu. Škola pruža sadržajan studentski život i mnogo korisnih usluga:

  • Udžbenici i pribor su besplatni,
  • ne naplaćuje se polaganje ispita i diplomski,
  • nema naplaćivanja potvrda i uverenja,
  • polisa osiguranja,
  • članstvo u univerzitetskoj biblioteci,
  • pohađanje kurseva mekih veština,
  • rad u malim grupama,
  • vođa klase za svaku generaciju,
  • mentorski rad i još mnogo toga.

Škola ima programe za prelazak studenata sa svih istih ili sličnih fakulteta ili visokih škola, kao i za nastavak prekinutog visokog obrazovanja.  

Povodom početka rada Škola je obezbedila popuste od 20% do 40% na cenu školarine i plaćanje na 12 rata za sve studente koji ove godine upisuju studije. Pored toga Škola dodeljuje i potpune stipendije na zahtev studentima čije lične i porodične okolnosti opravdano iziskuju takvu potrebu.

Za sve dodatne informacije pozovite upravu Škole na broj +381 64 980 60 60 ili posetite sajt na adresi www.viskom.edu.rs.

 


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: