Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola za komunikacije
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Visoka škola za komunikacije je prva samostalna visokoškolska ustanova akademskih studija u Srbiji koja izvodi nastavu za specijalizovano visoko obrazovanje u nastavno-naučnim oblastima komunikologije i kulturologije.

U trenutku kada na tržištima regiona nedostaju kvalitetno obrazovani stručnjaci za masovne komunikacije, a brojna istraživanja ovu struku svrstavaju na vrh lista poželjnih zanimanja, VŠK prva u Srbiji potpuno integriše komunikacijske studije sa studijama savremene kulture, ali ih prilagođava stvarnim potrebama tržišta i sveta rada. Na ovaj način studentima iz Srbije i regiona, dostupno je obrazovanje koje zadovoljava najviše obrazovne i stručne standarde i studentima osigurava evropsku Bolonjsku diplomu kojom je zagarantovano obrazovanje prema vrhunskom studijskom programu za komunikacijske i kulturološke nauke.

Nastavnici na VŠK su domaći stručnjaci iz nastave, nauke, ali i prakse. Tako u obrazovanju stručnjaka na području komunikacija i savremene kulture učestvuju nastavnici i naučnici s dugogodišnjim akademskim iskustvom, vlasnici i direktori vodećih regionalnih agencija za odnose s javnošću, direktori korporativnih komunikacija domaćih i stranih kompanija kao i  savetnici za komuniciranje iz nevladinog sektora, državnih institucija i političkih stranaka.

Kombinacijom akademskih saznanja i njihovom nadogradnjom primerima iz prakse studentima se omogućava savladavanje celokupnog sistema komunikacijskog menadžmenta, a partnerstvima s vodećim PR agencijama, kompanijama i institucijama studenti imaju priliku steći preko potrebno praktično iskustvo iz realnog sektora. Osim iz regionalnih, predavači VŠK dolaze i sa vodećih svetskih visokoobrazovnih institucija, a nastava se odvija na srpskom.

Škola posebno vodi računa o tome da se nastavni planovi formiraju na osnovu rezultata istraživanja i usaglašavanja potreba privrede, društva i budućih studenata i tako doprinosi povećanju zapošljivosti diplomiranih studenata i njihovom ostanaku i radu u Srbiji. Škola kontinuirano sprovodi politiku kvaliteta i kroz procese samovrednovanja stalno unapređuje kvalitet rada a zaposlene i saradnike uključuje u permanentno usavršavanje i modelovanje obrazovne i naučne aktivnosti prema potrebama društva u celini.

Studijski programi 

Visoka škola za komunikacije je samostalna visokoškolska ustanova akademskih osnovnih i master studija, specijalizovana za programe kulture, medija i komunikacija. Škola obrazuje buduće diplomirane i master komunikologe i kulturologe po savremenim nastavnim programima četvorogodišnjih akademskih studija sa 240 ECTS.

Obrazovni profil Škole:

 • Osnovne akademske studije Savremene kulture koje obrazuju kadrove za rad i akademsku karijeru u institucijama kulture, ustanovama, obrazovanju, javnom i poslovnom sektoru. Stečen akademski naziv Diplomirani kulturolog.
 • Osnovne akademske studije Komunikacije, koje obrazuju kadrove za rad i akademsku karijeru u oblastima medija i novinarstva, marketinga i odnosa s javnošću. Stečen naziv Diplomirani komunikolog.
 • Master akademske studije Kultura i komunikacije obrazuju kadrove za akademsku karijeru i uključivanje u radni proces sa stečenim zvanjem Master kulturolog ili Master komunikolog.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog