Prijemni.rs
Maturang
  • Univerzitet u Beogradu – Hemijski Fakultet


Potreba za inovacijama i ekspertizom u oblasti hemije je ogromna i biće još veća u decenijama koje slede – hemija je nauka budućnosti i nema budućnosti bez hemije! 

Na Hemijskom fakultetu se otkrivaju nove supstance i materijali, mere zagađenja hrane i životne sredine, sintetišu se novi lekovi, usavršavaju testovi za identifikaciju zaraznih bolesti, obrazuju se kreativni i inovativni nastavnici.

Pridruži nam se, a sa vrhunskim znanjem koje ćeš steći postići ćeš još mnogo više, bilo u našoj zemlji ili u svetu gde se naša diploma priznaje bez nostrifikacije.

Hemijski fakultet garantuje visok kvalitet nastavnog kadra, istraživačkih i nastavnih aktivnosti. Naši studenti i tokom studija učestvuju u naučnim istraživanjima, imaju industrijsku i pedagoške prakse što im daje dragoceno iskustvo i visoku konkurentnost na tržištu rada.

Više informacija potraži na našem sajtu i društvenim mrežama:
Instagram
Facebook
Twitter


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: