Prijemni.rs
Maturang
  • Upis na FEFA fakultet: Obrazovanje za svet koji razumeš!


Upis na FEFA fakultet: Obrazovanje za svet koji razumeš!

Zbog povećanog interesovanja kandidata, FEFA fakultet uveo je još jedan datum prijemnog ispita  - 27. jun. Tako će na raspolaganju  u narednim danima biti dva upisna termina za osnovne studije ekonomije i usmerenje Psihologija i biznis: 27. jun u 11 h i 4. jul u 11 h.

Nova generacija FEFA studenata imaće priliku da upisom ovog fakulteta zađe u svet novih tehnologija, digitalne ekonomije, marketinga i komunikacija, inovacija u biznisima; u svet  finansija, bankarstva, preduzetništva, startapa, modernog menadžmenta, ljudskih resursa, primenjene psihologije…

U spomenutim oblastima, studenti se usavršavaju zahvaljujući principima na kojima su zasnovane FEFA studije:

FUNKCIONALNA znanja

Od prvog dana fokus je na sticanju relevantnih znanja za poslove koji su aktuelni u ovom trenutku, ali i još više u budućnosti. Svo teorijsko znanje u službi je praktičnog. O tome svedoči i metoda studije slučaja na kojoj je nastava bazirana, a koja obezbeđuje razvoj analitičkih, kritičkih i kreativnih veština služeći se svetskim poslovnim primerima iz prakse.

STUDENT U CENTRU PAŽNJE

Male grupe omogućavaju interakciju i posvećenost svakom studentu. Uz to, mentorski pristup profesora sa bogatim ekspertizama koje su gradili ne samo u akademskom okruženju, već i na rukovodećim pozicijama u domaćim i međunarodnim kompanijama, bankama i javnim institucijama, čini da studenti dobijaju aktuelna znanja, direktno iz prakse zbog čega je njihov napredak i uspeh zaista u centru pažnje.

MULTIDISCIPLINARNOST

Izbor predmeta od tradicionalne ekonomije, preko inovacija u biznisu i marketingu, do novih tehnologija i primenjene psihologije čini samo deo studija. Osim predmeta, studenti imaju priliku da se opredele i za smer specijalizovanja: Digitalna ekonomija, Bankarstvo i finansije, Primenjena ekonomija i marketing, Preduzetništvo i biznis, Javni sektor i javne politike, kao i usmerenje Psihologija i biznis. Sve navedene oblasti, različite, ali komplementarne, čine da naši studenti, usvoje širok dijapazon znanja, pripremajući se za nastajuće profesije i brzo prilagođavanje promenama u poslovnom životu.

PRAKSA I PRAKSA

Fokus na praktičnom radu čak i tokom nastave, sa manjim fokusom na formalne ispite, u potpunosti stavlja akcenat na primenljivost znanja. Obavezne prakse svih studenata, kao i pomoć i podrška u karijernom putu, predstavljaju posebnu prednost. Zahvaljujući saradnji sa preko 150 kompanija, naši studenti imaju priliku da obavljaju praksu u vodećim domaćim poslovanjima - uspešnost ovakvog obrazovnog modela ogleda se najpre u tome što 92.5 % FEFA diplomaca pronađe posao u roku od godinu dana po završetku studija.

O prijemnom ispitu

Više detalja o samom prijemnom ispitu, prijavi i potrebnoj dokumentaciji možete saznati na sajtu FEFA fakulteta. Ukoliko imate bilo koju nedoumicu ili želite da razgovarate sa nekim od profesora kako biste bili sigurni u svoju odluku, u svakom trenutku možete zakazati individualne konsultacije – kako putem sajta, tako i putem broja telefona: +381 69 477 76 05.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: