Prijemni.rs
Maturang
  • Upis na TMP odsek Šumarskog fakulteta bez dodatnog polaganja prijemnog ispita


Svi kandidati koji su položili matematiku ili fiziku na nekom od tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu ili prijemni ispit na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a nisu stekli mogućnost upisa na tim fakultetima, mogu se upisati na Šumarski fakultet - Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta bez polaganja dodatnog prijemnog ispita.

Potrebno je da u ponedeljak 11. jula 2016. godine od 9-14 časova donesu potvrdu o položenom prijemnom ispitu, kao i svedočanstva iz srednje škole. Potrebni formulari za upis se mogu nabaviti u skriptarnici Šumarskog fakulteta.


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: