Prijemni.rs
Maturang
  • USAVRŠITE SVOJA ZNANJA I POSTANITE NAJBOLJI U SVOM POSLU


 

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna obrazovnonaučna institucija sa tradicijom dužom od 60 godina. Posle završenih osnovnih strukovnih studija, nudimo vam mogućnost da upišete master studije. Pored 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim akademskim studijama, akreditovali smo 2 master strukovna programa:

  1. Inženjerstvo zaštite;
  2. Informacione tehnologije.

 

 

Studijski programi funkcionišu u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji, a diploma dobijena po završetku studiranja međunarodno je priznata. Uslov upisa strukovnih master studija imaju svi studenti sa završenim osnovnim visokim studijama sa ostvarenih najmanje 180 ESPB i sa završenim specijalističkim strukovnim studijama sa 60 ESPB. Prilikom upisa redosled kandidata i sticanje prava na upis na master strukovne studije određuju se na osnovu prosečne ocene ostvarene na osnovnim studijama.

Školarina za prvu godinu studija iznosi 90.000 din, a za drugu godinu je potrebno izdvojiti 126.000 din (sa uračunatom uplatom za izradu završnog, master rada). Upis kandidata održaće se tokom septembra 2020. god. u skladu sa Konkursom koji će biti objavljen na sajtu škole.

Savremeni kurikulum, kvalitet nastave, opremljenost laboratorija i informatičkih kabineta, mogućnost master prakse u više od 300 preduzeća sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji, kvalitetno mentorstvo i dobra međunarodna saradnja su ono što nas čini jednom od vodećih visokoškolskih institucija u zemlji.
    

Upišite master strukovne studije na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu – usavršite svoja znanja!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: