Prijemni.rs
Maturang

Kurikulum

Kurikulum je sveobuhvatni okvir koji definiše i strukturira obrazovni proces. On odgovara na ključna pitanja: „ko uči?”, „šta uči?” i „kako uči?”. Kurikulum obuhvata ciljeve i ishode učenja, sadržaj koji će se prenositi, metode i strategije nastave, kao i načine evaluacije i ocenjivanja učeničkog ili studentskog postignuća.

Dok nastavni plan i program često detaljno navodi specifične teme i sadržaje koji će se obrađivati u određenom razredu ili na određenom kursu, a studijski program se fokusira na specifične kurseve i ishode na nivou celog studija, kurikulum pruža širu sliku obrazovnog procesa. On uzima u obzir potrebe i karakteristike učenika, kontekst u kojem se obrazovanje odvija, kao i društvene i ekonomske ciljeve obrazovanja. U suštini, kurikulum je temelj koji usmerava i oblikuje obrazovnu praksu, osiguravajući kvalitet, relevantnost, koherenciju i efikasnost učenja.

Izdvojeni univerziteti i fakulteti:
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog