Preuzmi Maturang aplikaciju
  • Zašto Elektronski fakultet u Nišu?


Elektronski fakultet u Nišu predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučnoistraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj elektrotehnike i informaciono-komunikacionih tehnologija u svetu računarstva.

Elektronski fakultet Niš

Značajan je partner u sprovođenju Akcionog plana Vlade Republike Srbije za razvoj IT sektora sa svojim projektima kao što su formiranje Startap centra Niš - Studentski kreativni centar koji je prošle godine počeo da radi u okviru Fakulteta kao prvi deo velikog projekta koji obuhvata i izgradnju Višenamenske laboratorijske lamele i izgradnju Naučno-tehnološkog parka Niš. Ovi objekti će biti izgrađeni pored zgrade Fakulteta čime će se uz postojeće objekte dobiti jedinstvena celina za obrazvanje, nauku, razvojne i istraživačke poslove, transfer tehnologije i razvoj novih startapova, spinofova i malih i srednjih preduzeća, te dati novi oblik saradnje fakulteta i prirvede posebno u domenu istraživanja i razvoja.

Startap centar na Elektronskom fakultetu u Nišu

Foto: Startap centar Niš

Kada student upiše naš fakultet, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo, uz primenu visoko postavljenih standarda kvaliteta nastave, obrazovaće se za profesiju inženjera elektrotehnike i računarstva u skladu sa potrebama privrede, ekonomije i društva u celini. Po završetku studija dobija se zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva.

Važno je istaći da su inženjeri elektrotehnike i računarstva veoma traženi na tržištu rada, te nije redak slučaj da naši studenti i pre diplomiranja započinju svoju profesionalnu karijeru. Mnoge kompanije imaju stalno otvorene konkurse za inženjere elektrotehnike i računarstva, a dobri studenti dobijaju preporuke profesora za rad u firmama i kompanijama sa kojima fakultet ima dugu i uspešnu saradnju. Sve veći broj kompanija našim studentima nudi stipendije i plaćene stručne prakse. Najbolji među studentima imaju i tu mogućnost da nastave svoje usavršavanje i da se bave naučnim radom na Elektronskom fakultetu.

Elektronski fakultet Niš

Nastava na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo traje 8 semestara (četiri školske godine). Studije karakteriše sticanje opštih inženjerskih znanja u okviru prve godine (dva semestra), a od trećeg semestra studenti mogu da biraju uže oblasti u okviru 6 modula: Elektroenergetika, Elektronske komponente i mikrosistemi, Računarsvto i informatika, Upravljanje sistemima, Elektronika i Telekomunikacije. Postoji veliki broj izbornih predmeta koji omogućavaju da student profiliše sebe u budućeg stručnjaka iz oblasti prema svojim afinitetima ili ambicijama. Pored teorijskih znanja, u toku studija studenti će imati priliku da steknu značajna praktična znanja i iskustva, što će im pomoći u daljem radu nakon diplomiranja.

Elektronski fakultet u Nišu prednjači u realizaciji projekata EU u okviru studentske mobilnosti. Sve značajniji broj naših studenata jedan semestar ili celu školsku godinu provodi ne nekom od prestižnih evropskih univerzitetata, što za njih predstavlja neprocenljivo međunarodno iskustvo. Tu su i studentske stručne ekskurzije, posete sajmovima tehnike u zemlji i inostranstvu, posete privrednim subjektima, drugim fakultetima i institutima kao i još mnogo toga.

Elektronski fakultet Niš - studenti

Studiranje na Elektronskom fakultetu otvara niz novih mogućnost, jer se radom rađaju nove ideje, uspeh zavisi isključivo od truda i zalaganja, a samo oni koji sanjaju velike stvari mogu ostvariti najviše ciljeve i svetlu budućnost.

Elektronski fakultet i njegovi studenti su bili važan faktor za dolazak stranih investitora u naš grad kao što su Džonson elektrik, Cumtobel, IMI i ostali, a očekujemo i druge investotre koji će ponuditi našim diplomcima nova radna mesta ne samo u proizvodnji već i u njihovim razvojnim centrima.

Ono što za kraj moramo istaći jeste da je Elektronski fakultet u Nišu od osnivanja do danas upisalo 16.986 studenata, od čega je 7.377 njih uspešno diplomiralo, 534 magistriralo, a 279 doktoriralo.

Elektronski fakultet Niš

Ponosimo se našim bivšim studentima, koji su nastavkom svoje profesionalne ili akademske karijere u zemlji i inostranstvu učinili da Elektronski fakultet bude prepoznatljiv i respektabilan. Neki od njih su svoju akademsku karijeru nastavili kao profesori na najprestižnijim univerzitetima, kao što su Stenford, Arizona, Ilinois u Americi, britanski univerzitet u Notingemu ili univerziteti u Australiji i na Novom Zelandu. Takođe, rade i u svetskim kompanijama poput IBM-a, Fejzbuka, Intela, Majkrosofta, Filipsa, Kontinentala, kao i u mnogim drugim.

Ponosni smo na činjenicu da je naš Fakultet u istraživanju obavljenom od strane sajta studentranking.org 2014. godine, a prema oceni samih studenata, rangiran kao četvrti najpoželjniji fakultet za studiranje u Republici Srbiji u kategoriji 76 analiziranih fakulteta, kao i na činjenicu da smo nosioci najvišeg priznanja za obrazovanje u našoj zemlji Svetosavske nagrade i najviše nagrade grada Niša, nagrade 11. JANUAR.

Budi i ti deo naše kreativne i uspešne budućnosti! Upiši Elektronski fakultet u Nišu!

Diplomiraj i dominiraj!


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: