Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.rs
  • Zašto treba da studiraš?


Sigurno se pitaš zašto je važno visoko obrazovanje i odabir visokoškolske ustanove? Dobro je razmišljati o budućnosti, planirati profesionalnu karijeru i imati viziju gde želiš da budeš za 5, 10 ili više godina.

Diploma

Izdvojili smo tri ključna razloga zbog kojih je visoko obrazovanje bitno:

 

1. Novac i bogatstvo

Bolje plaćeni poslovi zahtevaju više znanja, veština, ali i obrazovanja. Do perspektivnih poslova najlakše dolaze visokoobrazovani, a poslovi koji su, prema mnogim istraživanjima, jedni od najplaćenijih su zanimanja vezana za finansijski sektor (posao finansijskog savetnika, finansijskog analitičara), kao i zanimanja koja se bave organizovanjem marketing aktivnosti (marketing menadžer).

Novac

Studenti koji završe modul Poslovni menadžment, Marketing menadžment ili Menadžment organizacione bezbednosti na Visokoj školi modernog biznisa mogu da se zaposle u različitim preduzećima, počev od internacionalnih kompanija, velikih, malih i srednjih preduzeća, organa javne uprave, finansijskih institucija, trgovinskih, turističkih i sportskih organizacija, obrazovnih ustanova, i sl. Takođe, studenti stiču neophodna znanja i veštine iz oblasti menadžmenta, marketinga i preduzetništva zahvaljujući kojima mogu da pokrenu i sopstveni biznis.

 

2. Veće samopouzdanje

Nivo obrazovanja se smatra dokazom tvog znanja, sposobnosti i veština. Ako si obrazovan/a, imaš više šanse da te ljudi čuju i shvate ozbiljno. Obrazovanje ti pruže misaone i jezičke instrumente da izraziš svoje mišljenje i daje im element verodostojnosti i važnosti u krugu ljudi u kojem se krećeš. Razvijanjem dobre komunikacije i uspešnih odnosa sa drugim ljudima raste nivo tvog samopouzdanja i kvalitet života. Kroz rad u malim grupama, profesori Visoke škole modernog biznisa sa studentima grade mentorski odnos, što studentima omogućava da u potpunosti razviju sve svoje potencijale. Tokom stručne prakse studenti imaju priliku da rešavaju konkretne probleme, aktivnosti i zadatke, suoče se sa izazovima koji ih čekaju na tržištu rada i postanu sigurniji u sebe.

 

3. Držite korak sa svim bitnim promenama

Živimo u vremenu velikih društvenih, tehnoloških i ekonomskih promena, što zahteva konstantno učenje i prilagođavanje novim okolnostima. S obzirom na to da se svet tehnologije, računara i interneta sve više razvija, povećava se i broj zanimanja vezanih za ovu oblast.

IT

Visoka škola modernog biznisa pruža mogućnost usavršavanja u IT sferi kroz modul Menadžment poslovne informatike na osnovnim akademskim studijama, kao i organizovanjem kurseva informatičkih veština (Web dizajn, Microsoft Office, Osnovi Java programiranja) koji su namenjeni širokom auditorijumu, ne samo studentima.

Visoko obrazovanje nudi brojne prednosti onima koji odvažno krenu tim putem. Stoga, idi u korak sa inovacijama, stekni samopouzdanje i iskoristi sav svoj potencijal!

Visoka škola modernog biznisa

Visoka škola modernog biznisa

Terazije 27, 11000 Beograd

+381 11 4120 700

+381 63 353 366


Izdvojeni univerziteti i fakulteti: