Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Finansije i bankarstvo - Studije na daljinu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Ekonomija, bankarstvo i finansije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

Studijski program Finansije i bankarstvo je namenjen studentima koji žele da se osposobe za obavljanje savremenih poslova iz domena finansijskog i bankarskog poslovanja. Imajući u vidu važnost uloge finansija u poslovanju preduzeća, kao i značaj uloge banaka u razvoju privrede, može se zaključiti da će u narednim godinama potreba za stručnjacima iz ovih oblasti biti u porastu. Rad u manjim grupama, posvećenost nastavnika i primena savremenih nastavnih metoda uz korišćenje adekvatne literature, omogućiće studentima da se upoznaju sa praksom finansijskog i bankarskog poslovanja u razvijenim zemljama, kao i sa mogućnostima njene primene na domaćem tržištu.

Na studijskom programu Finansije i bankarstvo postoji mogućnost studiranja na daljinu. Za više o studiranju onlajn kliknite na link https://www.vps.ns.ac.rs/finansije-i-bankarstvo-dls-2024/

Pored navedenih prednosti, ovaj program studentima pruža mogućnost praktične primene stečenih znanja, posredstvom obavljanja stručne prakse. Studenti obavljaju stručnu praksu u okviru kompanija sa kojima Škola ima potpisan ugovor o saradnji. Neke od  tih kompanija su: Societe Generale Srbija, Erste Bank AD Novi Sad,„Dunav osiguranje“ ADO, Fond „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, JP „Srbijagas“, Novosadski sajam, Grand Motors DOO, Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine“, i druge.

Nakon završetka studijskog programa Finansije i bankarstvo, studenti će biti osposobljeni za obavljanje sledećih poslova: 

 • aktuar,
 • analitičar investicija,
 • bankar,
 • broker,
 • investicioni savetnik,
 • konsultant u oblasti finansija.
 • koordinator prodaje osiguranja,
 • menadžer za razvoj prodajne mreže u osiguravajućim društvima,
 • menadžer/savetnik kreditnog sektora,
 • portfolio menadžer,
 • poslovni analitičar,…
 • preduzetnik,
 • računovođa,
 • revizor,
 • rukovodilac komercijalnih poslova,
 • savetnik za upravljanje aktivim i pasivom,
 • savetnik za upravljanje novčanim sredstvima,
 • saradnik u upravljanju rizicima u osiguranju,
 • finansijski analitičar/kontrolor,
 • šef računovodstva,
 • šef finansija,…
   

 

PRVA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OFBD01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7

2

24.OFBD02 Osnovi menadžmenta 1 3+2 7
3 24.OFBD03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 6
  24.OFBD04

Prvi strani poslovni jezik 1

Engleski

     
  24.OFBK05

Prvi strani poslovni jezik 1

Nemački

     
5 Izborna korpa 1 1 2+2 6
  24.OFBK06 Psihologija      
  24.OFBK07 Sociologija      
6 24.OFBK08 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 24.OFBK09 Raćunovodstvo 2 3+3 8
8 24.OFBK10 Matematika 2 2+3 7
9 24.OPIK01 Informaciono komunikacione tehnologije 2 3+2 7

 

 

 

DRUGA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OFBK12 Poslovna statistika 3 3+2 7

2

24.OFBK13 Uvod u finansije 3 3+2 7
3 24.OFBK14 Ekonomika preduzeća 3 3+2 7
4 Izborna korpa II 3 3+2 7
  24.OFBK15

Osnovi revizije

     
  24.OFBK16

Primenjeno knjigovodstvo

     
  24.OTRK06 Uvod u Evropsku Uniju      
5 24.OFBK17 Bankarstvo 4 3+2 7
6 24.OFBK18 Upravljanje investicijama 4 3+2 7
7 Izborna korpa II (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 6
  24.OFBK19

Prvi strani poslovni jezik 2 

Engleski

     
  24.OFBK20

Prvi strani poslovni jezik 2 

Nemački

     
8 24.OFBK21 Biznis plan 4 2+2 6
9 24.OFBK22 Osnovi osiguranja 4

2+2

6

 

 

TREĆA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OFBK23 Poslovna analiza 5 2+3 7

2

Izborna korpa III 5 3+2 7
  24.OFBK24 Finasijska strategija i planiranje poreza      
  24.OFBK25

Javne finansije

     
  24.OFBK26 Upravljanje rizicima      
3 24.OFBK27

Finansijska tržišta i institucije

5 3+2 7
4 24.OTRK28 Stručna praksa 5   3
5 24.OFBK29 Investiciono bankarstvo 5 3+2 7
6 24.OFBK30 Poslovne finasije 6 4+3 8
7 Izborna korpa IV  6 3+2 6
  24.OFBK31

Međunarodne finansije

     
  24.OFBK32

Finasijska i aktuarska matematika

     
  24.OFBK33 Monetarna ekonomija      
8 24.OFBK34 Preduzetničke finansije 6

3+2

7
9 24.OFBK35 Izrada završnog rada 6   3
10 24.OFBK36 Završni rad 6   5
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog