Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Opšte informacije - Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka poslovna škola Novi Sad

O školi

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu s ponosom nosi tradiciju obrazovanja kadrova ekonomske i informatičke struke dugom 60 godina. Naša škola je državna ustanova čiji su studijski programi na osnovnim i master studijama akreditovani od strane nadležnih organa Republike Srbije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i posluje na osnovu dozvole za rad izdate od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj
Jedan od ključnih elemenata naše obrazovne filozofije je obavezna stručna praksa. Praktično znanje i osposobljavanje studenata za savremene pozicije na tržištu rada. Naši studenti imaju obaveznu stručnu praksu kao deo nastavnog plana. Sa ponosom možemo istaći saradnju sa više od 60 priznatih kompanija iz različitih sektora privrede. Svake godine, više od 160 studenata uspešno završi svoju stručnu praksu, stvarajući most između teorije i stvarnog poslovnog iskustva.

U školskoj godini 2022/23, 36 naših studenata putem stručne prakse je već pronašlo zaposlenje, što potvrđuje uspeh naše obrazovne misije. 

Sedište Škole je u Novom Sadu, u ulici Vladimira Perića – Valtera, broj 4. (univerzitetski kampus).

Osnovne studije traju tri godine - šest semestara, u obimu od 180 (ESPB), a nakon završetka studija student stiče visoko obrazovanje I stepena strukovnih studija i stručne nazive: strukovni ekonomista ili strukovni poslovni informatičar, u zavisnosti od studijskog programa.

Master studije traju dve godine- četiri semestra, u obimu od 120 (ESPB), a nakon završetka master studija student stiče stručni naziv strukovni master ekonomista ili menadžer, u zavisnosti od studijskog programa.
 

Studijski programi

Osnovne studije:

 • Poslovna informatika

Stručni naziv koji student stiče: Strukovni poslovni informatičar

 • Finansije i bankarstvo

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

 • Trgovina i međunarodno poslovanje

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

 • Turizam i hotelijerstvo

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista

 • Finansije i bankarstvo- Studije na daljinu

Stručni naziv koji student stiče: strukovni ekonomista


Master studije:

 • Međunarodno poslovanje i finansije

Stručni naziv koji student stiče: strukovni master ekonomista

 • Menadžment i biznis

Stručni naziv koji student stiče: strukovni master menadžer

 • Menadžment marketingom u turizmu

Stručni naziv koji student stiče: strukovni master menadžer


Nastava u prvoj godini je zajednička na svim studijskim programima, osim na programu Poslovna informatika.

Nastava se realizuje kroz predavanja, vežbe, konsultacije, izradu seminarskih radova, projektnih zadataka, praksu u preduzećima, stručne ekskurzije, kolokvijume i polaganje ispita. Nastava se izvodi po savremenim principima u malim grupama, u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni.

Nastavni predmeti su jednosemestralni i nakon odslušane nastave student stiče pravo na polaganje ispita. Ispiti se polažu pismeno, usmeno, ili pismeno i usmeno.

Visoka poslovna škola Novi Sad

Još nešto o Školi

 • Škola koja obrazuje kadrove po meri tržišta rada. 
 • Akcenat na praktičnom znanju.
 • Škola u kojoj ćete ne samo studirati već imati mogućnost da potvrdite i razvijete svoje sposobnosti.
 • Škola koja vam nudi mogućnosti da usavršite svoj poslovni engleski, nemački, francuski i ruski jezik za buduće poslovne kontakte.
 • Škola koja ulaže značajna sredstva u najsavremeniju elektronsku opremu, prostor i biblioteku i stvara odlične uslove za studiranje.
 • Dostupnost wi-fi mreže u celoj Školi.
 • Studentska služba, računarska laboratorija, biblioteka, čitaonica i skriptarnica vam stoje na raspolaganju 6 dana u nedelji, od 7 do 18 časova.
 • Međunarodna razmena studenata u okviru Erasmus+ programa.
 • Mogućnost zaposlenja putem stručne prakse.

 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog