Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad upisuje 30 polaznika na kratak program studija Savremeno upravljanje poslovanjem. Ovaj program je evidentiran kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje rešenjem broj 612-00-00071/8/2022-06.

Koji je cilj kratkog programa studija?

Cilj Kratkog programa studija (KP) Savremeno upravljanje poslovanjem jeste priprema polaznika za praktičan rad u oblasti Savremenog upravljanja poslovanjem. KP su usmereni na polaznike sa minimalno završenom srednjom školom ili studente koji su zainteresovani za obuku u oblasti upravljanja poslovanjem. Pored toga, KP mogu biti usmereni i na polaznike sa visokim obrazovanjem koji žele da se prekvalifikuju ili smatraju da nemaju dovoljno znanja iz oblasti koju pruža navedeni kratki program.

Opis posla za koji se pripremaju polaznici

Polaznici KP se osposobljavaju za rad u privredi ili javnoj instituciji prema potrebi poslodavca i tržišta na radnim mestima u oblasti menadžmenta, marketinga, korporativnog upravljanja, finansija i računovodstva, kao i u nabavnoj funkciji i spoljnotrgovinskom poslovanju.

Koliko traje kratki program studija i na koji način će se izvoditi nastava?

Nastava će se realizovati tokom 15 nedelja (12 nedelja nastave i 3 nedelje stručne prakse na radnom mestu). Nastava počinje početkom oktobra a završava se u januaru. Časovi se održavaju u večernjim terminima, četiri puta sedmično online putem platformi Moodle Zoom. Nastava na KP će biti organizovana kao nastava na daljinu.

Da li će studenti imati mogućnost realizacije stručne prakse?

Stručna praksa i obuka na radnom mestu traje 20% (60 časova) u odnosu na vreme trajanja kratkog programa i nosi 6 ESPB.

Ko ima pravo upisa na kratki program studija?

Za upis na KP može se prijaviti kandidat koji ima završeno minimalno srednje obrazovanje ili student. Redosled kandidata za upis na KP utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju.

Koji predmeti će se slušati na kratkom programu studija?

Polaznici će imati priliku daa slušaju nastavu iz sledećih predmeta:

 1. Menadžment
 2. Marketing
 3. Korporativno upravljanje
 4. Finansije
 5. Računovodstvo

Izborni predmeti:

 1. Menadžment nabavki i Spoljnotrgovinsko poslovanje
 2. Stručna praksa

Koliko ESPB bodova polaznici stiču završavanjem kratkog programa studija?

Završavanjem kratkog programa studija polaznici stiču 30 ESPB bodova.

Pri upisu na studijski program osnovnih strukovnih studija može se vršiti priznavanje ESPB bodova stečenih u okviru KP. 

Podaci o visini školarine

Predviđena visina školarine kratkog programa, a koju polaznik izmiruje prilikom upisa ili u mesečnim ratama iznosi 70.000,00 dinara.

Sertifikat i dodatak sertifikatu

Polazniku koji je položio sve ispite ili je prošao verifikaciju stečenog znanja i veština, tj. koji je uspešno stekao predviđene ishode učenja, VŠU izdaje sertifikat i dodatak sertifikatu o završenom kratkom programu. Sertifikat predstavlja potvrdu da je polaznik obučen i osposobljen da obavlja konkretan posao. 
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog