Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Studijski program - Poslovna informatika

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Informacione tehnologije,

Vrste studija: Strukovne

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Novi Sad

Stručni naziv koji student stiče: strukovni poslovni informatičar 

Studijski program poslovna informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. On je usaglašen sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da započnu odmah rad na konkretnim projektima.

Ostvarivanje tog cilja zasniva se na strukturi studijskog programa u čijem sastavu se nalaze predmeti koji sa jedne strane obezbeđuje studentima široko osnovno znanje iz informaciono-komunikacionih tehnologija a sa druge strane produbljivanje istog po različitim specijalnostima kao što su programiranje, korišćenje i razvoj veb tehnologija, upravljanje bazama podataka, razvoj poslovnih aplikacija, elektronsko poslovanje i dr.

Sva znanja koja stiču na predavanjima i vežbama u okviru studijskog programa Poslovna informatika studenti imaju prilike da provere i usavrše kroz stručnu praksu koju obavljaju na drugoj i trećoj godini studija u trajanju od najmanje dve sedmice u IT kompanijama po svom izboru ili u nekim od IT kompanija sa kojima je Visoka poslovna škola potpisala ugovor o realizaciji stručne prakse.

Prednost i privlačnost studijskog programa Poslovna informatika leži u činjenici da se radi o strukovnim studijama u trajanju od 3 godine koje omogućavaju svojim polaznicima da u relativno kratkom vremenu steknu konkretna znanja koja će im omogućiti da se vrlo brzo zaposle u nekoj od IT kompanija koje su deficitarne upravo sa stručnjacima tog profila.

Diplomiranjem na ovom studijskom programu možete očekivati zaposlenje na sledećim poslovima: 

 • programer (C++, Java, Python…)
 • veb programer
 • dizajner korisničkog interfejsa (UI/UX designer)
 • WordPress programer
 • administrator baze podataka
 • projektant baze podataka
 • administrator računarske mreže
 • analitičar IT bezbednosti
 • projektant bezbednosti IT sistema
 • analitičar/projektant informacionih sistema
 • analitičar/projektant sistema za elektronsko poslovanje
 • IT menadžer...
   

 

PRVA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OFBD01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7

2

24.OFBD02 Osnovi menadžmenta 1 3+2 7
3 24.OFBD03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 6
  24.OFBD04

Prvi strani poslovni jezik 1

Engleski

     
  24.OFBK05

Prvi strani poslovni jezik 1

Nemački

     
5 Izborna korpa 1 1 2+2 6
  24.OFBK06 Psihologija      
  24.OFBK07 Sociologija      
6 24.OFBK08 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 24.OFBK09 Raćunovodstvo 2 3+3 8
8 24.OFBK10 Matematika 2 2+3 7
9 24.OPIK01 Informaciono komunikacione tehnologije 2 3+2 7

 

 

 

DRUGA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OFBK12 Poslovna statistika 3 3+2 7

2

24.OPIK02 Uvod u programiranje 3 3+2 7
3 Izborna korpa II 3 3+2 7
  24.OTRK02 Marketng      
  24.OTRK05 Poslovno komuniciranje      
4 24.OPIK03 Računarske mreže 3 3+2 7
5 24.OPIK04 Internet tehnologije u poslovanju 4 3+2 7
6

Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2)

4 2+2 6
  24.OFBK19

Prvi strani poslovni jezik 2

Engleski

     
  24.OFBK20

Prvi strani poslovni jezik 2

Nemački

     
7 24.OPIK05 Baze podataka 4 3+2 7
8 Izborna korpa III 4 3+2 6
  24.OTRK09 Menadžment ljudskih resursa      
  24.OTRK11 Istraživanje tržišta      
9 24.OPIK06 Internet stvari 4 2+2 6

 

 

TREĆA GODINA
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br.časova ESPB
1 24.OPIK07 Bezbednost informacionih sistema 5 3+2 7

2

24.OPIK08 Operaciona istraživanja 5 2+3 6
3 Izborna korpa IV 5 3+2 7
  24.OFBK26 Upravljanje rizicima      
  24.OTRK13 Kanali marketinga      
4 24.OPIK09

Softverski inženjering

5 3+3 8
5 24.OPIK10

Stručna praksa

5   3
6 24.OTRK18 Elektronska trgovina 6 3+2 7
7 24.OPIK11 Upravljanje podacima 6 4+3 8
8 Izborna korpa V 6 3+2 6
  24.OFBK32 Finansijska i aktuarska matematika      
  24.OFBK33 Monetarna ekonomija      
  24.OPIK12 Teorija odlučivanja      
9 24.OPIK13 Izrada završnog rada 6   3
10 25.OPIK14 Završni rad 6   5
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog