Prijemni.rs
Maturang
 • Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija ima dugu istoriju kao sledbenik viših škola sa bogatom tradicijom. Spajanjem dela Više pedagoške škole iz Beograda koja je prethodno odlukom Skupštine SR Srbije prestala sa obrazovnim radom i Više trgovačke škole iz Beograda koja se transformisala, formirana je 1987. godine umetnička viša škola pod novim nazivom – Viša škola likovnih i primenjenih umetnosti. Grupa za likovno obrazovanje Više pedagoške škole sa svoja tri smera: Nastavnik likovnog vaspitanja, Konzervator-preparator i Grafički urednik, integrisana je sa smerom Aranžer Više trgovinske škole.

Viša škola likovnih i primenjenih umetosti je vrlo brzo stekla ugled i prepoznatljivost  zahvaljujući nastavnim sadržajima i snazi kolektiva. Izradom Elaborata sa novim nastavnim planovima i programima u trogodišnjem trajanju, proširuje se i unapređuje kvalitet obrazovnog procesa. Pozitivna ocena nadležnog Ministarstva prosvete i sporta rezultirala je Rešenjem o davanju saglasnosti na nastavne planove i programe za odseke: Nastavnik likovne kulture, Dizajner grafike i Dekoracija enterijera i aranžiranje od školske 2002/2003. godine. Od školske 2006/2007. god škola ulazi u novu transformaciju i postupak akreditacije po principima Bolonjske deklaracije.

Škola 2008. god. dobija prvu akreditaciju i postaje Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija. 2013. godine dobija drugu akreditaciju sa tri studijska programa: grafički dizajn, dizajn enterijera i mediji slike.  Škola je 2020. godine pored studijskih programa osnovnih strukovnih studija dobila i akreditaciju za dva studijska programa Master studija: Audiovizuelne kompozicije i Dizajn sa dva modula – Brend dizajn i Prostorni dizajn.

Škola je unapredila kvalitet nastavnog kadra, obnovila prostor i opremu i privukla studente pre svega zbog inoviranih sadržaja studijskih programa i novih umetničkih i stručno aplikativnih predmeta, malih grupa i individualnog rada sa studentima. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu je jedina državna strukovna visoka škola u polju umetnosti i kao takva ima svoje mesto u vaspitno-obrazovnom sistemu upravo zbog toga što akcenat stavlja na razvijanje veština i praktični rad. Na taj način bez suvišnih akademskih predmeta za tri godine osnovnih strukovnih studija osposobljava studente za samostalno uključivanje u radne procese.

Reformom visokog školstva Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti postaje deo Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija u okviru koje od 2020. godine nosi naziv Odsek za umetnost i dizajn.

Studijski programi

Studentima su dostupni sledeći programi: 

 • Grafički dizajn (OAS)
 • Dizajn enterijera (OAS)
 • Mediji slike (OAS)
 • Audiovizuelne kompozicije (MAS)
 • Dizajn sa dva modula – Brend dizajn i Prostorni dizajn (MAS)

Grafički dizajn

Grafički dizajn je danas jedna od najdinamičnijh umetničkih delatnosti. Mediji, čiji je značaj i ekspanzija merilo modernog društva, dodelili su grafičkim dizajnerima nezaobilaznu i važnu ulogu, često i ključnu u kreativnom oblikovanju poruka. Studijski program Grafički dizajn koncipiran je u skladu sa takvim savremenim tendencijama. To je efikasan i fleksibilan metod kojim je studentima omogućeno da kroz nastavu prođu sve oblasti grafičkih komunikacija.

Prva godina je osnova studija i za cilj ima da kod studenta razvije dobre likovne i tehničke osnove. U drugoj godini proširuju se stručna znanja i veštine. Treća godina je godina usmerenja: studenti biraju oblast prema afinitetu i kroz mentorski rad realizuju diplomski projekat. Cilj ovog studijskog programa je da student odmah po završetku studija može raditi na različitim poslovima i u različitim okruženjima.

Dizajn enterijera

U okviru studija koje traju tri godine (6 semestara) studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna za projektovanje i razradu modernog i stilskog stambenog i javnog enterijera, kao i ambijentalnih celina u okviru kojih se vrši promocija i prezentacija određenih proizvoda ili delatnosti (sajmovi, komercijalne izložbe, modne revije itd.). Studijski program Dizajn enterijera predviđen je za obrazovanje dizajnera koji će svojim stručnim znanjem i operativnim sposobnostima odmah po završetku studija moći da se uključe u proces rada, na nivou saradnika u velikim projektantskim timovima ili samostalno, na oformljenju manjih enterijerskih projekata. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni dizajner – dizajner enterijera.

Mediji slike

Studijski program Mediji slike koncipiran je tako da pruža sveobuhvatno obrazovanje u širokom polju medija slike, zastupljenog u savremenoj produkciji vizuelne kulture i umetnosti.

Slika kao pojam, od praistorije do danas, ima veliku primenu i uticaj na razvoj čovečanstva. Dominacija slike u vremenu u kome živimo zahteva ozbiljno razumevanje i produbljivanje tog fenomena. Studijski program Mediji slike omogućava sitematičan i temeljan pristup različitim aspektima komunikacijskih mogućnosti slike, od teorijskih proučavanja, kroz izučavanje psihološkog, istorijskog i medijskog značaja proizvodnje i upotrebe slike u savremenom društvu, do sticanja sposobnosti za tehničku i tehnološku primenu adekvatnih postupaka u planiranju i gradnji slike, od tradicinalnih do savremenih medija.

Studijski program Mediji slike daje nov pristup izučavanju fenomena slike i osposobljava studente u skladu sa tehničkim i tehnološkim promenama za praktično uključivanje u izazove savremenih komunikacija slikom, čime im obezbeđuje kompetencije potrebne za savremenu likovnu praksu kao i novonastale potrebe na tržištu rada vezane za prošireni prostor slike, kreativni deo IT sektora i tzv. Kreativne industrije – televiziju, film, pozorište, marketinške agencije, studije za postprodukciju vizuelnih efekata, animaciju i produkciju video igara.

Audiovizuelne kompozicije

Prirodni nastavak koji se nadovezuje na osnovne strukovne studije Mediji slike (180 ESPB), jesu master strukovne studije Audiovizuelne kompozicije (120 ESPB), čime je zaokružuen jedinstveni visokoškolski program (300 ESPB) koji se pozicionira kao nosilac obrazovanja stručnih kadrova za kreativni deo IT sektora povezujući umetnost i digitalne tehnologije sa potrebama tzv. Kreativnih industrija za produkciju vizuelnih sadržaja i postprodukciju specijalnih efekata za film, TV, reklame i video igre i kao takav je profesionalno usmeren ka osposobljavanju studenta za konkretna zanimanja i radna mesta u okviru savremene AV i VFX produkcije.

Program master strukovnih studija Audiovizuelne kompozicije osposobljava studente u skladu sa tehničkim i tehnološkim promenama za praktično uključivanje u izazove savremenih komunikacija slikom, čime im obezbeđuje kompetencije potrebne za savremenu likovnu i vizuelnu praksu, kao i novonastale potrebe na tržištu rada vezane za prošireni prostor slike, kreativni deo IT sektora i tzv. Kreativne industrije – televiziju, film, pozorište, marketinške agencije, studije za postprodukciju vizuelnih efekata, animaciju i produkciju video igara. Takav pristup omogućava formiranje kreativnog profila sposobnog za složeno rasuđivanje, fleksibilan stvaralački rad i kritičko vrednovanje, ali i za kontinuirano napredovanje kroz učenje, praćenje, razumevanje i predviđanje kulturnih, socioloških, tehnoloških i tržišnih promena savremenog društva.

Dizajn

Studijski program Dizajn, master strukovnih studija, nalazi se u polju umetnosti. Koncipiran je u skladu sa savremenim tendencijama i interdisciplinarnim pristupom poštuje indivualnost studenata kao i njihovo osposobljavanje za rad u kompaniji na poslovima stvaranja brenda, prostornog dizajna, dizajna nameštaja, total dizajna i slično.

Svršeni studenti dobijaju stručno zvanje Master strukovni dizajner. Osnovni cilj studijskog programa jeste da se studenti usavrše i specijalizuju u skladu sa ličnim afinitetima u okvirima odabranog modula, primenjujući i integrišući do sada stečena znanja i kreativne veštine, kako bi se osposobili za samostalni, umetnički i timski kreativni rad, kao i za dalji profesionalni razvoj. Svrha master strukovnih studija Dizajna jeste sticanje novih kompetencija studenata, koje prate promene, razvoj i potrebe tržišta.

Studijski program sadrži dva modula – Brend dizajn i Prostorni dizajn, izborom odgovarajućeg modula student se opredeljuje za jedno od dva moguća usmerenja.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog