Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Kursevi i seminari

Visoka škola modernog biznisa - kursevi

Visoka škola modernog biznisa (MBS) organizuje različite kurseve i seminare da bi svojim studentima obezbedila širi spektar znanja koji nije obuhvaćen redovnim nastavnim planom.

Informatički kursevi

informatički kursevi laptop

1. Microsoft access

Cilj seminara:
Nakon ovog kursa, polaznici će razumeti šta je program Microsoft Access i kako se koristi. Na ovaj način, moći će da kreiraju jednostavnije forme, upite i izveštaje. Takođe, biće osposobljeni da rešavaju konkretne probleme u praksi koji zahtevaju upravljanje relacionim bazama podataka. Osim toga, naučiće kako da povezuju program Microsoft Access sa drugim sličnim programima.

Program seminara:

 • Osnovni pojmovi o bazama podataka i o programu Microsoft Access
 • Startovanje programa i predstavljanje osnovnog ekrana
 • Otvaranje nove baze podataka
 • Dodavanje, ispravljanje i brisanje podataka iz baze
 • Kreiranje tabele
 • Kreiranje upita
 • Kreiranje izveštaja
 • Funkcije „Find“ i „Replace“
 • Sortiranje zapisa
 • Postavljanje filtera
 • Povezivanje tabela
 • Kreiranje maske za unos podataka
 • Studija slučaja – rešavanje problema iz prakse

Predavač: dr Slavko Matanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa

2. Microsoft access – napredni kurs

Cilj seminara:
Nakon ovog kursa, polaznici će naučiti da rešavaju složenije problem primenom programa Microsoft Access. Uslov za pohađanje ovog kursa je poznavanje elementarnih pojmova o upravljanju relacionim bazama podataka, odnosno bazična znanja i veštine neophodne za korišćenje programa Microsoft Access. 

Program seminara:

 • Predstavljanje Access-ovog objektnog modela (Access Object Model)
 • Rad sa formama
 • Osnove VBA programiranja
 • Razumevanje ADO i DAO objektnog modela
 • Pisanje VBA procedura
 • Korišćenje promenljivih
 • Kontrolisanje izvršenja
 • Ispravljanje grešaka u VBA programskom jeziku
 • Navigacija pomoću Access VBA
 • Održavanje podataka pomoću Access OLEDB i ODBC
 • Rad sa grupama zapisa korišćenjem Access VBA
 • Kreiranje i modifikovanje objekata baze podataka
 • Studija slučaja – rešavanje problema iz prakse

Predavač: dr Slavko Matanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa

3. Upotreba savremenih tehnologija u nastavnom procesu – Microsoft Office i Hot Potatoes

Cilj seminara:
Cilj ovog kursa je da osposobi prvenstveno nastavnike u školama, ali i sve zainteresovane, za rad u programskom paketu Microsoft Office. Akcenat je stavljen na korišćenje programa Word, Excel i PowerPoint, dok je poseban deo kursa predviđen za rad u programu za elektronsku poštu, kao i programu Hot Potatoes koji se koristi za pravljenje testova.

Program seminara:

 • Upoznavanje sa osnovama Office paketa – prvenstveno Word, Excel i PowerPoint
 • Praktičan rad na izradi teksta u Wordu sa dodatnim elementima: ubacivanje i oblikovanje slika, grafikona, teksta matematičkih formula, izbor različitih formata teksta i sl.
 • Praktična izrada tabela u Excel-u (tekst, brojevi, formule,…)
 • Izrada prezentacija u PowerPoint-u sa standardnim oblikovanjima – uređenje prelaza između slajdova, dodavanja zvučnih efekata, slika, uređenje pozadina,…
 • Osnove korišćenja programa MozillaThunderbird za elektronsku poštu
 • Osnove rada u programu HotPotatoes za izradu interaktivnih testova

Predavač: Ilija Subotić, student master studija Visoke škole modernog biznisa i Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

4. Web dizajn – uvod u HTML /CSS/ Java Script

Cilj seminara:
Osposobljavanje polaznika da učestvuju u izradi Internet prezentacija, održavanju postojećih sajtova, njihovoj optimizaciji i dodavanju novih funkcija. Napravite prve programske korake u HTML-u, uz nezaobilaznu primenu CSS-a i Java-Script-a. Na ovaj način otvorićete novu perspektivu u svojoj karijeri i otkriti ogromne mogućnosti koje nudi tržište IT usluga. Takođe, zahvaljujući ovom kursu izgradićete solidnu osnovu za kasnije usavršavanje u pravcu učenja PHP programiranja, danas najmoćnije osnove programiranja sadržaja na Internetu.

Program seminara:

 • Upoznavanje sa osnovama HTML koda i izgradnjom internet prezentacija
 • Upoznavanje sa načinom delovanja CSS stilova i njihova primena na elemente stranice
 • Početno programiranje funkcija na stranici
 • Napredno programiranje funkcija
 • Prezentovanje BootStrap platforme za brže implementiranje naučenih elemenata
 • CaseStudy – analiza uspešnih primera iz prakse
 • Works hop – rešavanje konkretnih problema u izradi sajta

Predavač: Ilija Subotić, student master studija Visoke škole modernog biznisa i Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

5. Osnovi java programiranja

Cilj seminara:

Ovaj kurs može da vam omogući da steknete osnovna znanja i motivaciju za početak karijere u IT sektoru. Posao programera jedan je od najtraženijih, odnosno najplaćenijih. Za ovaj posao ne morate da imate završen fakultet, ali morate da znate da programirate. Samostalno učenje i praksa pokazali su se kao najvredniji način sticanja znanja. Zato nemojte propustiti ovu priliku da za kratko vreme savladate osnovna znanja i veštine koji su vam neophodni da budete JAVA developer.

Program seminara:

 • Upoznavanje sa Java programskim jezikom i Eclipse okruženjem
 • Osnove programiranja – tipovi podataka, promenljive, literali, enumeracije, operatori, implicitna i eksplicitna konverzija tipova, kontrola toka programa (ifelse, switch)
 • Ciklusi i nizovi
 • Kolekcije
 • Ulazno – izlazni podsistem
 • Funkcije
 • Stringovi
 • Algoritmi
 • Rukovanje fajlovima
 • Osnove objektnog programiranja
 • Prenos parametara, preklapanje metoda kontrola pristupa, get/set i toString metode
 • Veze između klasa, paketi

Predavač: Ilija Subotić, student master studija Visoke škole modernog biznisa i Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

POSLOVNA ZNANJA I VEŠTINE

1) Marketing

1. Naučite da brendirate sebe, kompaniju, proizvod ili uslugu i na taj način povećajte zaradu!

Cilj seminara:
 osnovni cilj ovog seminara je da polaznicima predstavi osnovne pojmove o brendiranju ličnosti, organizacije, proizvoda i usluga. Osim toga polaznici će imati priliku da se upoznaju sa osnovnim strategijama i tehnikama upravljanja brendom što će ih osposobiti da učestvuju u projektima stvaranja i razvoja brenda.

Program seminara:

 • Pojam i vrste brenda
 • Vidljivi elementi brendiranja
 • Nevidljivi elementi brendiranja
 • Pozicioniranje / Re-pozicioniranje brenda
 • Razvoj brend asocijacija
 • Proširenje brenda
 • Brend arhitektura
 • Vrednost brenda
 • Metode merenja brenda;
 • Preporuke za razvoj snažnog brenda;
 • Upravljanje brendom u digitalnom okruženju

Predavač: dr Aleksandar Dejanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa

2. Upravljanje iskustvom potrošača

Cilj seminara:
Savremeno poslovanje se odvija u potpuno novom svetu koji je, između ostalog, oblikovan novim faktorima koji su uticali da iskustvo potrošača nađe svoje mesto u agendi menadžera i da postane deo poslovnih strategija. Cilj ovog seminara je da objasni ovu izuzetno značajnu temu sa teorijskog, ali pre svega, praktičnog aspekta. Kurs je, osim menadžerima i zaposlenima, namenjen različitim ciljnim grupama (preduzetnici, predavači, zaposleni u neprofitnim organizacijama i sl.) Koji u ovom segmentu žele da unaprede svoje performanse.

Program seminara:

 • Poslovanje u XXI veku: fokusiranost na potrošače
 • Šta je to iskustvo potrošača?
 • Odnos iskustva potrošača i lojalnosti
 • Iskustvo potrošača iz vizure proizvoda i/ili brenda
 • Uloga zaposlenih u kreiranju iskustva potrošača
 • Iskustvo potrošača u virtualnom okruženju
 • Kako meriti iskustvo potrošača?
 • Inovacije i njihov uticaj na iskustvo potrošača

Predavač: dr Goran Dašić, vanredni profesor na Visokoj školi modernog biznisa

3. Psihologija i tehnike prodaje

Cilj seminara:
Ovaj program obuke namenjen je budućim i sadašnjim prodavcima. Budući prodavci će steći osnovne pojmove o prodaji, odnosno o upravljanju prodajnim procesom. Polaznici koji se već bave prodajom, imaće priliku da unaprede svoja znanja i veštine da bi postizali još bolje prodajne rezultate.

Program seminara:

 • Pojam i osnovni koncepti prodaje
 • Prodajni proces
 • Identifikacija, privlačenje i kvalifikovanje potencijalnih kupaca
 • Tehnike uspešne prodajne prezentacije
 • Tehnike savladavanja prigovora kupaca
 • Tehnike zaključenja prodaje
 • Analiza prodajnih rezultata
 • Prodaja u digitalnom okruženju
 • Primeri iz prakse / studije slučaja

Predavač: dr Aleksandar Dejanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa

2) MENADŽMENT

1. Organizaciona kultura i organizacione promene

Cilj kursa: 
Osnovni cilj ovog kursa je da menadžerima i zaposlenima predstavi pojmove o organizacionoj kulturi i njenim osnovnim elementima i oblicima kao i značaj organizacione kulture za uspešnu implementaciju promena i unapređenje organizacionih performansi.

Program seminara:

 • Pojam organizacione kulture
 • Uloga i značaj organizacione kulture
 • Oblici organizacione kulture
 • Faktori koji utiču na organizacionu kulturu
 • Mehanizam promene organizacione kulture
 • Organizaciona kultura i upravljanje promenama
 • Rešavanje organizacionih konflikata

Predavač: dr Aleksandar Dejanović, docent na visokoj školi modernog biznisa

2. Rešavanje organizacionih konflikata

Cilj seminara:
Osnovni cilj ovog seminara je da polaznike upozna sa najčešćim uzrocima, karakteristikama i vrstama organizacionih konflikata, ali i efikasnim strategijama i tehnikama za rešavanje organizacionih konflikata. Konflikti su neizbežni bez obzira na veličinu i delatnost organizacije. Iako se uglavnom tretiraju kao negativna pojava, nisu svi konflikti štetni. Naprotiv, neki od njih mogu biti i korisni ako se njima konstruktivno upravlja. Međutim, pojedini konflikti, ako izmaknu kontroli, mogu da unište organizaciju. Zato je ovaj seminar koristan za sve koji se u bilo kojoj organizaciji suočavamo sa konfliktnim situacijama, a naročito za menadžere koji treba najviše da brinu o postizanju sklada u organizacijama. 

Program seminara:

 • Pojam i ključne karakteristike organizacionih konflikata;
 • Faktori koji dovode do pojave organizacionih konflikata;
 • Faze prepoznavanja organizacionih konflikata;
 • Posledice konflikata;
 • Kontrolisanje emocija i reakcija u konfliktnim situacijama;
 • Strategije i tehnike za rešavanje organizacionih konflikata;
 • Preporuke i praktični saveti za izbegavanje organizacionih konflikata
 • Radionica: Analiza različitih stilova ponašanja u konfliktnim situacijama.

Predavači:
dr Aleksandar Dejanović, Visoka škola modernog biznisa
dr Jelena Lukić, Visoka škola modernog biznisa

3. Naučite da kreativno rešavate probleme!

Cilj seminara:
Kreativnost je nezamenljivi deo umetnosti, ali i biznisa. Podrazumeva stvaranje novih ideja, ili rešavanje problema na nov način. Ovaj seminar treba da upozna polaznike sa različitim tehnikama za razvoj kreativnosti, odnosno za generisanje novih ideja. Nakon seminara, polaznici će biti u stanju da primenjuju ove tehnike ne samo u poslu, nego i u svakodnevnom životu – uvek kada im je kreativnost potrebna da naprave korak napred.

Program seminara:

 • Principi razvoja inovacione klime
 • Tehnike za generisanje novih ideja
 • Kontrolna lista (Check list)
 • Brainstorming i Brainwriting
 • Synectic
 • Lista atributa (Attribute Listing)
 • Forsirani odnosi (ForcedRelationship)
 • Dubinski intervju (In-DepthInterview)
 • Fokusne grupe (FocusGroups)
 • Analiza problema (Problem Analysis)
 • Tehnika „šest šešira“
 • Lateralno razmišljanje
 • Radionica

Predavači: 
dr Aleksandar Dejanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa
dr Mladen Perić, docent na Visokoj školi modernog biznisa

4. Pokreni svoj biznis

Cilj seminara:
Dosta vam je da radite za drugoga? Otpustite šefa i pokrenite svoj posao!!! Ovaj kurs je namenjen ljudima koji žele da osnuju novi ili da unaprede postojeći biznis. Obuhvata miks znanja i veština koje su neophodne za upravljanje sopstvenim biznisom.

Program seminara:

 • Tehnike za kreiranje ideja za nove proizvode i usluge / Upravljanje kreativnim procesom 
 • Kako dati ime vašoj firmi
 • Kako kreirati osnovna vizuelna obeležja 
 • Kako odabrati saradnike
 • Organizacija
 • Strategija za formiranje cena
 • Prodaja! Prodaja! Prodaja!
 • Finansije i računovodstvo
 • Životni ciklus preduzeća


Predavači:
dr Mladen Perić, docent na Visokoj školi modernog biznisa
dr Aleksandar Dejanović, docent na Visokoj školi modernog biznisa

5. Kako planirati i razvijati održivo poljoprivredno gazdinstvo

Cilj seminara:
Želite da vaše poljoprivredno gazdinstvo donosi novac? Saznajte kako! Ovaj seminar je namenjen svima koji žele da razviju i unaprede poljoprivredna gazdinstva, a nedostaju im znanja iz domena finansija, marketinga i poslovnog planiranja.

Program seminara:

 • Upoznavanje sa osnovnim principima održive poljoprivrede
 • Ekonomski potencijali održive poljoprivrede
 • Osnivanje poljoprivrednog gazdinstva
 • Upravljanje poljoprivrednim gazdinstvom
 • Marketing poljoprivrednog gazdinstva
 • Finansije poljoprivrednog gazdinstva
 • Brendiranje proizvoda i usluga poljoprivrednog gazdinstva
 • Tržište nabavke i prodaje poljoprivrednog gazdinstva
 • Faze u razvoju poljoprivrednog gazdinstva
 • Primeri dobre prakse

Predavač: dr Mladen Perić, docent na Visokoj školi modernog biznisa

6. Uspešni poslovni sastanci i upravljanje vremenom!

Cilj seminara:
Danas svako od nas prisustvuje raznim sastancima, počev od intervjua za posao, poslovnih sastanaka, timskih sastanaka na kojima se razmenjuju informacije, donose odluke ili rešavaju problemi. Bez obzira da li organizujete i vodite sastanak ili ste samo jedan od učesnika, neophodno je da budete upoznati sa ključnim zakonitostima i pravilima uspešnih sastanaka. 

Upravljanje vremenom je takođe jedna od bitnih veština svakog pojedinca koja utiče ne samo na postignute rezultate, već i na balans između posla i slobodnog vremena. Iz tog razloga je važno da savladate ključne tehnike i strategije za upravljanje vremenom, kao i potrebne veštine organizovanja svojih radnih aktivnosti i zadataka.

Program seminara:

 • Kako se efikasno pripremiti za poslovni sastanak?
 • Kako organizovati poslovni sastanak?
 • Kako voditi poslovni sastanak na pravi način?
 • Kako na najbolji način iskazati svoje mišljenje i ideje tokom sastanka?
 • Ishod sastanka – pravljenje zapisnika
 • Upravljanje vremenom: ključne tehnike i strategije
 • Kako eliminisati kradljivce vremena?

Predavač: dr Jelena Lukić, docent na Visokoj školi modernog biznisa

7. Kako uspešno raditi u timu

Cilj seminara:
Timovi i timski rad su postali od suštinske važnosti za uspešno obavljanje radnih zadataka i poslovanje bilo koje organizacije. Gotovo da nema oglasa za radno mesto u kojem nije navedeno da se od kandidata očekuje da bude „dobar timski igrač“. Iz tog razloga je veoma važno da se shvati suština timova i timskog rada, da se polaznici upoznaju sa načinom na koji se formiraju timovi, kao i da se sagledaju ključni faktori koji su neophodni za dobro funkcionisanje tima. Kroz studije slučaja i praktične primere tokom seminara, biće pokazano šta je to što treba da poseduje dobar timski igrač i kako se dodeljuju uloge članovima tima.

Program seminara:
•    Šta podrazumeva timski rad i zašto ga kompanije primenjuju?
•    Ključne karakteristike uspešnog tima i pravila za izgradnju uspešnih timova
•    Kako prepoznati signale lošeg funkcionisanja tima?
•    Vrste timova i njihove ključne karakteristike
•    Šta je potrebno da bi neko bio dobar timski igrač?
•    Dodeljivanje uloga članovima tima
•    Faze formiranja tima
•    Značaj timbilding aktivnosti

Predavač: dr Jelena Lukić, docent na Visokoj školi modernog biznisa

8. Znanja i osobine za uspešno liderstvo

Cilj seminara:
Liderstvo i lideri su veoma značajni za uspešno poslovanje kompanija, bez obzira na njihovu veličinu, delatnost i tržište. Sve je veća potreba za liderima koji će usmeravati i motivisati zaposlene ka realizaciji organizacionih ciljeva i zadataka. 
Polaznici ovog seminara će imati priliku da saznaju koje su to osobine koje su potrebne liderima, šta obuhvata posao lidera i u čemu se ogleda značaj i uloga lidera u funkcionisanju i poslovanju neke kompanije.

Program seminara:

 • Šta je liderstvo?
 • Šta obuhvata posao lidera?
 • Koje su ključne osobine uspešnih lidera?
 • Vrste liderstva
 • Značaj emocionalne inteligencije lidera
 • Uloga lidera u kreiranju organizacione kulture
 • Uloga lidera u upravljanju konfliktima
 • Uloga lidera u formiranju tima
 • Uloga lidera u održavanju timskih sastanaka
 • Test procene liderskih osobina

Predavač: dr Jelena Lukić, docent na Visokoj školi modernog biznisa

3) FINANSIJE

1. Finansijska pismenost

Cilj seminara:

 • Osnovni cilj ovog kursa je da vas upozna sa osnovnim ekonomskim i finansijskim konceptima, bazičnim kupovnim i prodajnim strategijama i osnovama upravljanja novcem. Kurs je namenjen svima koji žele da savladaju finansijske aspekte savremenog poslovanja i da razumeju kretanja na finansijskim tržištima.
 • Program seminara:
 • Osnove investiranja
 • Pojam i uloga štednje
 • Lične finansije / upravljanje ličnim budžetom
 • Finansijska analiza poslovanja
 • Hartije od vrednosti preduzeća
 • Finansijsko planiranje i budžetiranje

Predavač: dr Mladen Perić, docent na Visokoj školi modernog biznisa

2. Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma

Cilj seminara:
Osnovni cilj ovog kursa je da vas upozna sa osnovnim pojmovima o pranju novca i finansiranju terorizma. Namenjen je zaposlenima u bankama, preduzećima za reviziju,brokersko-dilerskim društvima, računovodstvenim agencijama, faktoring kućama, platnim institucijama, institucijama elektronskog novca, ovlašćenim menjačima, davaocima finansijskog lizinga, društvima za posredovanje u osiguranju, društvima za zastupanje u osiguranju, advokatima i notarima i sl.

Program seminara:

 • Pregled međunarodnih inicijativa
 • Propisi koji regulišu SPN/FT u Republici Srbiji
 • Faze pranja novca i finansiranja terorizma
 • Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca
 • Uspostavljanje poslovne saradnje sa klijentom – Customer Due DIligence pristup
 • Indikatori za prepoznavanje pranja novca i finansiranje terorizma
 • Prijavljivanje gotovinskih i sumnjivih klijenata i transakcija
 • Pojam neuobičajene transakcije – analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj
 • Nova tehnološka dostignuća
 • Pojam politički eksponirane ličnosti (PEP)
 • Imenovanje ovlašćenog lica za sorečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Način vršenja unutrašnje kontrole, čuvanja i zaštite podataka, vođenje evidencija
 • Tipologije i trendovi u pranju novca i finansiranju terorizma

Predavač: dr Ljiljana Fijat, član saveza ekonomista Vojvodine i saveza računovođa i revizora Srbije

4) POSLOVNE KOMUNIKACIJE

1. Medijska pismenost

Cilj seminara:
Osnovni cilj ovo seminara je da polaznicima pruži dublji uvid u ulogu i značaj medija, kao i da ih upozna sa osnovnim mehanizmima medijskih procesa kako bi razvili analitički pristup medijskim sadržajima. Polaznici će imati priliku da nauče kako da napišu i plasiraju saopštenje za medije, kako da komuniciraju sa javnošću u uslovima krize, kako da organizuju press konferenciju i kako da se pripreme za medijski nastup.

Program seminara:

 • Pojam, uloga i značaj medijske pismenosti
 • Tradicionalni mediji
 • Digitalizacija medija/novi mediji- internet i društvene mreže
 • Kako se stvaraju, plasiraju i tumače medijski sadržaji
 • Razlika između vesti, PR teksta i oglasa
 • Kako funkcionišu medijske kuće (štampani i elektronski mediji)
 • Organizaciona struktura i funkcionisanje novinske agencije / Casestudy
 • Tehnike i alati u odnosima sa medijima
 • Krizno komuniciranje
 • Vežba pisanja saopštenja za medije / Workshop/
 • Organizacija medijskih događaja i susret sa novinarima
 • Kako organizovati press konferenciju
 • Medijski nastup – priprema i planiranje
 • Kako postati dobar govornik
 • Nezgodna pitanja
 • Trening medijskog nastupa / Workshop/

Predavač: dr Senka Bengin, docent na Visokoj školi modernog biznisa

2. Odnosi sa javnošću (PR – Public Relations)

Cilj seminara:

Ovaj seminar će polaznike bliže upoznati sa pojmom PR-a, tj. sa poslom koji obavlja menadžer za odnose sa javnošću. Takođe, cilj je da se kroz učenje i vežbu polaznik osposobi za pisanje PR saopštenja, predstavljanje u medijima, komunikaciju sa medijima, prevazilaženje treme pri javnim nastupima.

Program kursa:

 • Pojam PR-a
 • Opis posla PR menadžera i planiranje
 • Komunikacija sa medijima i pisanje PR saopštenja
 • Interna i eksterna komunikacija
 • Pravila ponašanja PR menadžera
 • Prevazilaženje treme u javnim nastupima
 • Uloga PR-a u menadžmentu događaja
 • Pisanje saopštenja /Workshop/
 • Snimanje i ponašanje tokom televizijskog nastupa

Predavač: Jelena Galetin-Živković, vlasnik agencije za komunikacije i odnose sa javnošću, PR bioskopa Arena Cineplex i muzičkog festivala Exit, diplomirani menadžer na Visokoj školi modernog biznisa

3. Poslovno komunikacija na engleskom jeziku

Cilj seminara:

Unapredite svoj verbalni i pisani engleski dok ovladavate najvažnijim elementima poslovnog komuniciranja! Iskoristite stečene veštine i bolje komunicirajte sa vašim klijentima, kolegama i nadređenima. Prilagodite vašu komunikaciju situaciji u kojoj se nalazite. Efikasnom komunikacijom prenesite dobre ili loše poruke, pišite jasne rečenice i pasuse sa pozitivnim uticajem na vašu ciljanu publiku, naučite kako da koristite vizuelna pomagala u vašim prezentacijama. “Mi možda nemamo moć da svet odmah učinimo onakvim kakav želimo da bude, ali svi možemo početi da radimo na tom dugoročnom cilju još od danas!” – Mark Zuckerberg, osnivači CEO Facebook-a. Dobrodošli!

Program seminara:

 • Komuniciranje na radnom mestu
 • Razumevanje procesa pisanja i glavne forme poslovnih poruka
 • Korišćenje vizuelizacije u pisanoj i verbalnoj komunikaciji
 • Korišćenje odgovarajućeg stila pisanja
 • Pisanje poruka koje nose neutralne i dobre vesti
 • Pisanje poruka koje nose loše vesti
 • Pisanje izveštaja
 • Verbalno komuniciranje

Predavač: dr Jovan Marković, docent na Visokoj školi modernog biznisa

STRANI JEZICI

Škola stranih jezika je osnovana u okviru Visoke škole modernog biznisa sa ciljem da proširi i unapredi obrazovnu delatnost. Svi naši predavači su diplomirani i master profesori stranih jezika sa bogatim predavačkim iskustvom. Odlikuje ih kreativnost i predanost poslu, a uz najsavremenije nastavne metode, pružiće vam visokokvalitetnu nastavu. Pored standardnih udžbenika na raspolaganju će vam biti i brojni dodatni materijali u vidu audio i video zapisa, časopisa i najnovije literature u elektronskoj formi.

Rad se odvija u manjim grupama i sve učionice su savremeno opremljene u cilju unapređenja kvaliteta nastave. Polaznicima se nudi mogućnost besplatne provere nivoa znanja jezika, kako bi grupe bile homogene. Škola stranih jezika vrši upis tokom cele godine i izdaje potvrdu o pohađanju kursa, uz mogućnost izdavanja sertifikata o stečenom nivou znanja stranih jezika. Sertifikati su dokaz vaše jezičke kompetencije, validni su na teritoriji Srbije i određenih zemalja Evropske unije.

Kursevi 

Standardni kursevi

Standardni kursevi se sprovode u skladu sa CEF (Common European Framework) sistemom ocenjivanja nivoa znanja, koji je predstavljen u vidu jezičke skale od A1 do C2. Standardni kursevi traju 3 meseca i obuhvataju 24 časa. Nastava se održava 2 puta nedeljno, u trajanju od 60 minuta. U ovom periodu se prelazi određeni jezički podnivo (na primer A1.1).  

U školi stranih jezika organizuju se kursevi engleskog, nemačkog, arapskog, španskog, italijanskog, francuskog jezika, kao i kurs srpskog jezika za strance. Nastava se fokusira na razvoj četiri jezičke veštine – čitanje, slušanje, pisanje i govor, kako bi polaznici mogli da koriste jezik za društvene, akademske i profesionalne potrebe.
 

Priprema za međunarodne ispite

Pripremna nastava vas osposobljava za uspešno polaganje testova Marlins, TOEFL i IELTS iz engleskog jezika, kao i GOETHE i ÖSD sertifikata, za nemačko govorno područje. 

Naziv kursa

Trajanje kursa

Fond časova

Marlins

3 meseca

24 časa

TOEFL

5 meseci

40 časova

IELTS

5 meseci

40 časova

GOETHE

3 meseca

24 časa

ÖSD

3 meseca

24 časa


Polaganje Marlins testa je neophodan uslov za rad na kruzerima i sadrži posebno osmišljena pitanja za osoblje na brodu. Akcenat je na interakciji između zaposlenih i gostiju broda, kao i na uslugama koje su u ponudi. Ovakav vid zaposlenja pruža mnogobrojne prednosti i mogućnosti, kao što su veliki prihodi, zabava, međunarodna putovanja i bogato iskustvo. Priprema za polaganje Marlins testa traje 3 meseca, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.
 
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je ispit iz engleskog jezika potreban onima koji žele da upišu studije na nekom od američkih i kanadskih fakulteta. Sadržaj kursa je koncipiran tako da efikasno i kvalitetno pripremi polaznika i pomogne mu da ovlada svakim segmentom engleskog jezika uključujući pisanje, čitanje, razumevanje govornog jezika i konverzaciju. Nivo znanja engleskog jezika koji bi trebalo da imate da biste pohađali TOEFL pripremni kurs je upper-intermediate, odnosno B2. TOEFL sertifikat validan je dve godine od trenutka njegovog izdavanja. Priprema za polaganje TOEFL ispita traje 5 meseci, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min. 
 • IELTS (International English Language Testing System) je ispit iz engleskog jezika potreban za studije ili trajno iseljenje u Evropu, Ameriku, Australiju ili Novi Zeland. IELTS je najpopularniji test znanja engleskog jezika i otvara mnoge mogućnosti za međunarodno obrazovanje i zaposlenje širom sveta. Dizajniran je u skladu sa najvišim međunarodnim standardima procene znanja engleskog jezika i testira sve četiri jezičke veštine: razumevanje odslušanog teksta (listening), razumevanje pročitanog teksta (reading), pisano izražavanje (writing), usmeno izražavanje (speaking). Nivo znanja engleskog jezika koji bi trebalo da imate da biste pohađali IELTS pripremni kurs je upper-intermediate, odnosno B2. Priprema za polaganje IELTS ispita traje 5 meseci, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.
 • GOETHE sertifikat je međunarodno priznat dokaz o poznavanju nemačkog jezika. Posedovanje ovog sertifikata je neophodan uslov za sticanje radne dozvole kao i za upis na većinu univerziteta na njemačkom govornom području. Pripremna nastava će se fokusirati na razvoj četiri jezičke veštine tj. čitanje, slušanje, pisanje i govor.  Priprema za polaganje GOETHE sertifikata traje 3 meseca, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.
 • ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland)  ispit vam nudi mogućnost sticanja austrijske jezičke diplome. Ovaj sertifikat je priznat u mnogim državama sveta kao dokaz o poznavanju nemačkog jezika, i pruža vam mogućnost zaposlenja i studiranja na teritoriji Nemačke, Austrije i Švajcarske.  Pripremna nastava će se fokusirati na razvoj četiri jezičke veštine tj. čitanje, slušanje, pisanje  i govor. Kurs traje 3 meseca, nastava se održava 2 puta nedeljno a vreme trajanja časa je 60min.
   

Priprema za razgovor za posao

Naziv kursa

Trajanje kursa

Fond časova

Priprema za razgovor za posao na engleskom jeziku

2 nedelje

4 časa

 

Na kursu “Priprema za razgovor za posao” ćemo simulirati uslove pravog razgovora za posao i zajedno prolaziti kroz najčešća pitanja koja se pojavljuju na razgovoru za posao na engleskom jeziku. Pored uvežbavanja korišćenja fraza i izraza koji će vam biti od koristi, u toku kursa ćemo se baviti i pisanjem CV-a, propratnog pisma i formalnih mejlova upućenih potencijalnom poslodavcu.

 

Popravimo ocene

Naziv kursa

Trajanje kursa

Fond časova

Popravimo ocene

1 mesec

8 časova

 

Na kursu “Popravimo ocene” polaznici će imati priliku da u najkraćem roku razjasne nedoumice vezane za određenu jedinicu školskog gradiva u cilju popravljanja ocene iz engleskog jezika. Kurs će biti baziran na programu po kome učenici rade u školi i baviće se najčešćim poteškoćama prilikom savladavanja gradiva i biće besplatan za učenike 3. i 4. razreda srednje škole.

 

Specijalizovani kursevi
Specijalizovani kursevi su namenjeni polaznicima koji žele da steknu znanje i prošire vokabular iz određene oblasti poslovanja. Škola nudi mogućnost pohađanja kursa iz oblasti ugostiteljstva i poslovnog engleskog jezika. Neki od osnovnih razloga za pohađanje ovih kurseva su saradnja sa inostranim firmama, poslovna putovanja i kvalitetnija komunikacija sa klijentima i saradnicima.
 

Naziv kursa

Trajanje kursa

Fond časova

Poslovni engleski jezik

2 meseca

16 časova

Engleski za turizam i ugostiteljstvo

2 meseca

16 časova

Nemački iz oblasti medicine

2 meseca

16 časova

 

 • Poslovni engleski jezik je namenjen polaznicima kojima je neophodan napredni nivo jezika iz oblasti marketinga, finansija, lojalnosti potrošača, zapošljavanja i komunikacije sa potrošačima, u cilju profesionalnog i poslovnog usavršavanja. Najčešće su to menadžeri u preduzećima kojima je znanje engleskog jezika potrebno kako bi ostvarili što kvalitetniju komunikaciju sa partnerima i budućim klijentima.
 • Engleski za turizam i ugostiteljstvo je namenjen onima koji se bave uslužnim delatnostima u okviru turizma, hotelijerstva i ugostiteljstva. Poznavanje terminologije iz ovih oblasti je preduslov za rad na svim radnim mestima na kojima je komunikacija sa gostima neophodna. Polaznik se u toku kursa obučava tehnikama telefoniranja, obrade zahteva, formalnoj komunikaciji sa klijentima i partnerima na engleskom jeziku kroz niz realnih i konkretnih situacija koje se mogu očekivati na radnom mestu.
 • Nemački iz oblasti medicine je namenjen zdravstvenim radnicima kojima je potrebno usavršavanje iz ove oblasti ili onima koji nameravaju da zbog posla otputuju u nemačko govorno područje, gde već godinama postoji manjak medicinskog osoblja. Cilj kursa je da steknete neophodno znanje nemačkog jezika kako biste se pripremili za rad u zdravstvenim ustanovama i usvojili neophodnu terminologiju. Kurs je baziran na simulaciji realnih situacija sa kojima će se polaznici suočavati u bolnicama na nemačkom govornom području.


Kontakt:
Terazije 27, IV sprat, 11000 Beograd
e-mail: bojana.petrovic@mbs.edu.rs
Tel. +381 63 368 351; +381 63 353 366
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog