Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Stručne prakse

Da bi danas neko bio uspešan u poslu, samo posedovanje akademskog znanja nije dovoljno. Ono što se traži jeste praktična primena tog znanja u realnim poslovnim situacijama - dakle, iskustvo.

Šta je stručna praksa za studente? 

Stručna praksa je kratkoročno zaposlenje kod određenog preduzetnika, u sklopu privatne ili državne organizacije. Studentske stručne prakse mogu biti u trajanju od nekoliko nedelja do godinu dana.

U toku stručne prakse, poslodavac studentima daje poziciju u svojoj organizaciji.

Praktikant dobija priliku da znanja koja su tokom studija usvojena u teoriji, konačno primeni u praksi. Stručna praksa se, za studenta, može smatrati generalnom probom za buduće zaposlenje.

Koje stručne prakse mi obezbeđuje MBS?

MBS se trudi da svojim studentima obezbedi što veći broj kvalitetnih i plaćenih stručnih praksi koje mogu nesmetano da se obavljaju uz studije. Studenti tako stiču bitna iskustva, a i zarađujući novac.

MBS ima sklopljene saradnje sa sledećim kompanijama u Srbiji:

 1. MERKATOR S, Beograd
 2. Hotel Moskva, Beograd
 3. Pop Art Studio, Novi Sad
 4. Privredna komora Srbije
 5. NIS Gasprom, Beograd
 6. Vojvodina Metal Cluster,Temerin
 7. DLM consulting, Temerin
 8. British Motors, Beograd
 9. Privredna komora Vojvodine
 10. Udruženje menadžera Srbije
 11. Savez udruženja učesnika omladinskih radnih akcija Srbije, Beograd
 12. Digipuls, Beograd
 13. Yason doo, Novi Sad
 14. VK Crvena Zvezda
 15. Valltera Technologies doo
 16. Coffeedream, Beograd

Stručna praksa u inostranstvu 

Stručne prakse u inostranstvu možete obavljati kroz Erasmus+ program. Za detaljne informacije o ovim praksama, kontaktirajte našu Kancelariju za međunarodnu saradnju.

Centar za karijerno vođenje

Centar za karijerno vođenje i savetovanje studenta Visoke škole modernog biznisa osnovan je sa ciljem da uspostavi bazu podataka sa biografijama redovnih i svršenih studenata Visoke škole modernog biznisa, kako bi im shodno njihovom obrazovanju i afinitetima, olakšao i ubrzao pronalazak adekvatnog zaposlenja ili stručne prakse. Sa druge strane „Centar" pomaže poslovnim subjektima da pronađu kvalitetne i kompetentne kandidate za upražnjene pozicije.

Misija Centra za karijerno vođenje i savetovanje studenta Visoke škole jeste da pruži kontinuiranu podršku svojim studentima u pogledu razvoja karijere, nastavka obrazovanja i zapošljavanja.

Aktivnosti Centra za karijerno vođenje i savetovanje Visoke škole modernog biznisa su:

 1. Podrška obogaćivanju radne biografije studenata, odnosno informisanje o mogućnostima za sticanje radnog iskustva tokom studiranja kroz stručnu praksu i volontiranje i učešća na projektima,
 2. Podrška celoživotnom učenju kroz formalno i neformalno obrazovanje, nastavak školovanja i konstantno usavršavanje, kao i sticanje znanja i veština aktuelnih i primenljivih na tržištu rada učešćem u kursevima, obukama, radionicama, treninzima i drugim oblicima edukacije,
 3. Savetovanje u oblasti zapošljavanja studenata, planiranja karijere, pisanja radne biografije i pripreme za razgovor sa poslodavcem,
 4. Saradnja sa poslodavcima i organizovanje prezentacija kompanija,
 5. Informative usluge u pogledu slobodnih radnih mesta i mogućnosti za praksu u zemlji i inostranstvu

Pošaljite svoj CV li pitanje na karijera@mbs.edu.rs

Centar za razvoj projekata

Centar za razvoj projekata je, u formalnom smislu, organizacioni deo Visoke škole modernog biznisa (MBS). Suštinski, to je tim stručnjaka koji obuhvata profesore i spoljne saradnike MBS-a. Oni ulažu svoje znanje, stručnost, energiju, kreativnost da stvore novu vrednost za MBS i za klijente. Aktivnosti Centra za razvoj projekata usmerene su, pre svega, na definisanje, odnosno realizaciju posebnih obrazovnih programa.

Studenti MBS-a imaju priliku da pod beneficiranim uslovima pohađaju posebne programe kao što su seminari i kursevi. U prethodnom periodu (2012-2018) Centar za razvoj projekata je realizovao nekoliko desetina ovakvih programa, od kojih su najznačajniji seminari o poslovnom planiranju, o upravljanju projektima, kao i seminari za učenje poslovnog engleskog jezika. Dakle, osim akademskog znanja, MBS nudi studentima i dodatne veštine i sposobnosti koje će im pomoći da se u potpunosti razviju kao ličnosti, da steknu više samopouzdanja i da stasaju u novu generaciju lidera.

Web: www.mbs-crp.rs

Kontakt: aleksandar.dejanovic@mbs.edu.rs

Iz ponude Centra za razvoj projekata izdvajamo:

 • Projekat ”City Branding – Kako se od gradova prave brendovi”
 • Projekat „Kako da organizaciona kultura postane generator razvoja organizacije“
 • Projekat „Kako planirati i razvijati održivo poljoprivredno gazdinstvo“
 • Projekat „Kako planirati i razvijati mali i porodični biznis“Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog