Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Studijski program - Menadžment u savremenom biznisu

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Menadžment,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Beograd

Studijski program osnovnih akademskih studija koncipiran je prema aktuelnim evropskim standardima u visokoškolskom obrazovanju. Na taj način studenti su u mogućnosti da uporede svoje kvalifikacije sa kvalifikacijama studenata iz drugih evropskih zemalja, kao i da nastave studije na srodnim visokoobrazovnim institucijama u Evropi.

Osnovne akademske studije – Menadžment u savremenom biznisu, koje traju tri godine, obezbeđuju visokokvalitetnu edukativnu osnovu, koja je neophodna za sve pojedince, koji ulaze u brzo, promenljivo tehnološko i globalno društvo i odgovara potrebama privrede za stručnjacima iz oblasti menadžmenta.

U okviru ovog programa dobijena je nova akreditacija sa novim modulima. Tako se studenti na trećoj godini studija mogu opredeliti za jedan od sledeća četiri modula:

Za ove module smo se opredelili radi unapređenja pozicije naše ustanove na tržištu visokog obrazovanja u oblasti biznisa i menadžmenta, kroz pružanje odgovarajućih relevantnih znanja i veština, primenom savremenih metoda i sredstava za transfer znanja.

Ovakav studijski program, s jedne strane, odgovara zahtevima akademskog obrazovanja, a s druge strane, zahtevima tržišta za prestižnim zanimanjima koja donose dobre zarade i uspešnu karijeru.

Studenti nakon uspešno završenih osnovnih akademskih studija stiču stručni naziv menadžer-bachelor (180 ESPB) i mogu započeti svoj radni angažman u kompanijama uslužnog i proizvodnog tipa, organima državne uprave i organizacijama nevladinog sektora. Takođe, studenti mogu nastaviti školovanje na master studijama u našoj ili nekoj drugoj obrazovnoj ustanovi.

Savladavanjem studijskog programa studenti će biti osposobljeni da kreativno primene stečena znanja i na najsloženijim projektima u okviru svoje struke, da analitički pristupaju svakom poslu, jasno tumače svoje ideje saradnicima i prihvataju odgovornost za vlastite odluke.

A do diplome menadžera stižete savladavanjem gradiva, polaganjem dvadeset tri ispita i odbranom završnog rada.

Na osnovne akademske studije mogu se upisati kandidati sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem, i to u junskom i u septembarskom upisnom roku.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog