Preuzmi Maturang aplikaciju
Prijemni.infostud.com
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154

Opšte informacije - Visoka škola za komunikacije

Visoka škola za komunikacije je prva samostalna visokoškolska ustanova akademskih studija u Srbiji koja izvodi nastavu za specijalizovano visoko obrazovanje u nastavno-naučnim oblastima komunikologije i kulturologije.

Prednosti studiranja na Visokoj školi za komunikacije

 • Rad u manjim grupama podstiče studente na kreativnost, uključenost i produktivnost u nastavi i vannastavnim aktivnostima.
 • Školovanje u manjim ustanovama omogućava nastavnicima veću posvećenost studentima, bolju interakciju i usmerenost na saradnju u savladavanju nastavnog gradiva.
 • Škola je orijentisana na kvalitet studijskih programa uz stalno inoviranje sadržaja predmeta, sa nastavnim osobljem koje se permanentno usavršava.
 • Primarni cilj Škole nije profit, već maksimiziranje koristi diplomiranih studenata, uz prihode za održivo funkcionisanje ustanove na troškovnom principu.

Diplome

Osnovne akademske studije

Osnovni akademski studijski programi na VŠK traju četri godine (8 semestara) i nakon uspešno savladanog programa studenti osvajaju 240 ECTS/ESPB.

 1. Osnovni akademski studijski program Komunikacije nakon diplomiranja obezbeđuje diplomcima akademsko zvanje Diplomirani komunikolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Diplomirani komunikolog medija i komunikacija.
 2. Osnovni akademski studijski program Savremene kulture nakon diplomiranja obezbeđuje diplomcima akademsko zvanje Diplomirani kulturolog. Bliži opis stečenog zvanja odnosno profesionalni status u dodatku diplomi glasi Diplomirani kulturolog savremene kulture.Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog