Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

 • Međunarodni Kampus Univerziteta EDUCONS

 • Studentski dom Slobodan Bajić Dr Sime Miloševića br. 10

 • Studentski dom Veljko Vlahović Dr Sime Miloševića br. 8; 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Feješ Klara Alekse Šantica broj 4, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom 23. oktobar (Cesarec) Danila Kiša broj 29, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Živojin Ćulum (Novi dom A) Despota Stefana broj 5, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Novi B Despota Stefana broj 7, 21000 Novi Sad

 • Studentski dom Sajmište Slobodana Bajića br. 17

 • Studentski dom Nikola Tesla Bulevar Despota Stefana 7a

Studentski restorani - menze

 • Restoran - Mihajla Pupina (Bulevar) 19 Bulevar Mihajla Pupina 20

 • Restoran - Mala menza , Valtera Perića 5 Valtera Perića 5

 • Restoran - Velika menza , Sime Miloševica 4 Sime Miloševica 4

Opšte informacije - Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu

Visoka tehnička škola Novi Sad

 

KO SMO MI
Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Novog Sada je osnovana 1959. godine kao Viša mašinska škola. Danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i 2 na master strukovnim studijama, i funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji.

ŠTA NUDIMO
Prvi stepen visokoškolskog obrazovanja – trogodišnje osnovne strukovne studije od 180 bodova (ESPB):

 • Mašinsko inženjerstvo;
 • Drumski saobraćaj;
 • Zaštita od katastrofalnih događaja i požara;
 • Zaštita na radu;
 • Zaštita životne sredine;
 • Grafičko inženjerstvo i dizajn;
 • Dizajn industrijskih proizvoda;
 • Veb dizajn;
 • Elektrotehnika;
 • Informacione tehnologije.

Posle završenih osnovnih strukovnih studija mogu se nastaviti studije na nekom od postojećih master strukovnih programa u našoj Školi, ili na drugim odgovarajućim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Drugi stepen visokoškolskog obrazovanja – dvogodišnje master strukovne studije (kao nastavak osnovnih studija) od (180) + 120 = (300) bodova (ESPB):

 • Inženjerstvo zaštite;
 • Informacione tehnologije.

Praksa u završnom semestru
Visoka tehnička škola je u svoje programe kao važan segment uključila praksu. Poslednji semestar na osnovnim studijama studenti provode na praktičnom radu u nekom preduzeću ili ustanovi. Stručna master praksa se organizuje na svakoj studijskoj godini master strukovnih studija. Trudimo se da ova praksa bude kvalitetna, a to se postiže pažljivim izborom partnerske organizacije i praćenjem rada studenata od strane profesora-mentora i saradnika-komentora iz organizacije. Rezultat ove prakse je sticanje iskustva, prikupljanje građe za završni rad, a dešava se i da studenti po završetku studija dobiju posao upravo tamo gde su bili na praksi.


SARADNjA SA INOSTRANSTVOM

Saradnja Škole sa srodnim institucijama iz inostranstva predstavlja važan vid našeg akademskog života. Zbog toga smo, između ostalih, uspostavili veze sa Tehničkim univerzitetom iz Ostrave (Češka), Politehničkim univerzitetom iz Temišvara (Rumunija), Veleučilištem u Karlovcu i Visokom školom za sigurnost iz Zagreba (Hrvatska).

Sa Tehničkim univerzitetom iz Zvolena u Slovačkoj pripremamo zajedničke konferencije i projekte. Pored toga, potpisan je i sporazum o razmeni studenata.

Škola je razvila i blisku saradnju sa Sanktpeterburškim univerzitetom Državne protivpožarne službe Ministarstva za vanredne situacije Ruske federacije, koji se bavi civilnom zaštitom u vanrednim situacijama.

Svake godine u januaru na Kopaoniku, Škola je domaćin dve međunarodne konferencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i iz informatike i upravljanja znanjem. Takođe, svake druge godine u Novom Sadu u oktobru organizujemo međunarodne konferencije o zaštiti od požara i eksplozije, i iz oblasti bezbednosnog inženjerstva.

Učestvujemo u međunarodnim projektima naučnog, istraživačkog ili edukativnog karaktera koji podstiču razmenu studenata i profesora, kao što su Tempus i Erazmus. Škola je trenutno učesnik dva međunarodna Erazmus + projekta:

 

SARADNjA SA PRIVREDOM

Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu ima razvijenu saradnju sa privredom, i nudi širok spektar usluga lokalnim i regionalnim preduzećima iz sledećih oblasti:

 • Pregled i ispitivanje propisane opreme za rad;
 • Pregled i ispitivanje uslova radne okoline;
 • Stručno osposobljavanje za potrebe trećeg lica za poslove: bezbednosti i zdravlja na radu; odgovornog lica za vršenje pregleda i ispitivanja opreme za rad;odgovornog lica za ispitivanje uslova radne okoline; mašinskog stolara, i rukovaoce dizalica, viljuškara i građevinskih mašina.
 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Konsultantske aktivnosti u okviru priprema za sertifikaciju sistema kvaliteta za  oblasti: upravljanje, zaštita životne sredine, bezbednost i zdravlje na radu, i integrisani sistem;
 • Ispitivanje elektroizolacione opreme;
 • Izrada Plana upravljanja otpadom.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog