Prijemni.rs
Maturang
 • Beogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija u Beogradu
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


U cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Srbiji, Vlada Republike Srbije je 2019. godine osnovala Beogradsku akademiju poslovnih i umetničkih strukovnih studija, koja u svom sastavu objedinjuje dve ustanove sa najdužom tradicijom u oblasti strukovnog obrazovanja: Beogradsku poslovnu školu - Visoku školu strukovnih studija i Visoku školu lepih i primenjenih umetnosti strukovnih studija iz Beograda. Na taj način formirana je jedina akademija strukovnih studija u Srbiji koja obuhvata tri naučna polja: društveno-humanističko, tehničko-tehnološko i umetničko. Ovakava transformacija doprinosi efektivnijem, efikasnijem i ekonomičnijem ostvarivanju ciljeva strukovnog visokog obrazovanja i njegovom povezivanju sa potrebama tržišta rada.

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je prva i vodeća akreditovana visokoškolska institucija u Srbiji u oblasti informacionih sistema i tehnologija, finansija, računovodstva, bankarstva, poreza i carina, javne uprave, menadžmenta, marketinga i umetnosti. Programska orijentacija Akademije odražava savremene trendove visokog strukovnog obrazovanja, dualnog koncepta studiranja, sa studentskom stručnom praksom kao ključnom osnovom za razvoj i oblikovanje stručnjaka koji će biti konkurentni ne samo na domaćem, već i evropskom i svetskom tržištu rada.

Studijski programi

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija ima jasnu viziju o svojoj ulozi u unapređenju sistema strukovnog obrazovanja u Srbiji, kao i o strateškoj usmerenosti ka potrebama društva i savremenim obrazovnim tendencijama.

Akademija svoju delatnost obavlja kroz ostvarivanje osnovnih, specijalističkih i master strukovnih studija iz više naučnih i stručnih oblasti: informacione tehnologije, ekonomija, menadžment, marketing, pravo, dizajn, audiovizuelne kompozicije, a u okviru obrazovno-naučnih polja društveno-humanističkih, tehničko-tehnoloških nauka i umetnosti.

Osnovne strukovne studije

Na osnovnim strukovnim studijama, studentima su dostupni sledeći studijski programi: 

 • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
 • Informacioni sistemi i tehnologije
 • Marketing i trgovina
 • Menadžment turizma
 • Porezi i carine
 • Javna uprava
 • Menadžment 

Specijalističke strukovne studije

Na specijalističkim strukovnim studijama, studentima su dostupni sledeći studijski programi:

 • Računovodstvo, kontrola i revizija
 • Javna uprava, poreski i carinski sistemi

Master strukovne studije

Na master strukovnim studijama, studentima su dostupni sledeći studijski programi:

 • Poslovna ekonomija
 • Informacioni sistemi
 • Javna uprava

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog