Prijemni.rs
Maturang
 • Ekonomski fakultet - Kragujevac
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


O Fakultetu

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu je akreditovana visokoškolska institucija sa tradicijom dugom 60 godina. Osnovan je 1960. godine kao odeljenje Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a od 16. decembra 1975. godine Fakultet je postao samostalna obrazovna institucija.

Dinamičan razvoj Fakulteta bio je uslovljen promenama u okruženju, posebno u društveno-političkom i privredno-sistemskom domenu, što je imalo neposrednog odraza na promene u sistemu visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, u oblasti društvenih   nauka, naročito na području ekonomije i menadzmenta. Od osnivanja do danas, Fakultet predstavlja značajnu i  prestižnu nastavno-obrazovnu i  naučno-istraživačku instituciju sa jasno definisanom vizijom,  ciljevima delovanja i temeljnim vrednostima. Pri tome, Fakultet je delio sudbinu širih društvenih i  ekonomskih promena - transformacija države, nacionalne ekonomije, privređivanja, univerziteta i geografskog okruženja, ali često je bio u prilici da i  neposredno utiče na neke promene i dalji razvoj.

Fakultet je otvoren za saradnju sa naučno-istraživačkim ustanovama i privrednim subjektima u zemlji i inostranstvu i ima izgrađen imidž ugledne institucije na  Univerzitetu u Kragujevcu i među ekonomskim fakultetima u zemlji. Fakulet je uspešno  sarađivao sa preko trideset univerziteta u svetu među kojima posebno treba istaći saradnju sa: Ekonomskom akademijom iz Krakova i Univerzitetom u Žešovu (Poljska), Western Illinois Univerzitetom (Macomb, SAD), Univerzitetom u Drezdenu (Nemačka), Ekonomskim institutom iz Sofije (Bugarska), Makedonija Univerzitetom u Solunu (Grčka), Univerzitetom u Udinama (Italija), Univerzitetom u  Mariboru (Slovenija), Univerzitetom za menadzment u  Bratislavi (Slovačka), Univerzitetom za ekonomiju i  poslovnu administraciju u Beču (Austrija), Nordland Univerzitetom (Norveška) i dr. Uspostavljeni su odnosi otvorene saradnje i akademskog poverenja sa gotovo svim ekonomskim fakultetima iz okruženja, a potpuna   saradnja u rešavanju  zajedničkih pitanja postignuta  je u okviru Zajednice ekonomskih fakulteta Srbije.

Ekonomski fakultet u Kragujevcu teži da postane vodeća visokoškolska institucija u regionu, prepoznatljiva po kvalitetu nastavno-obrazovnog i naučno-istraživačkog procesa u oblasti ekonomije i menadzmenta.

Misija Ekonomskog fakulteta jeste sprovođenje obrazovne i naučno-istraživačke delatnosti u skladu sa trendovima obrazovanja u Evropi i svetu i zahtevima poslovnih subjekata uz kontinuirano inoviranje nastavnih sadržaja i primenu savremenih metoda i tehnika u edukaciji i naučno-istraživačkom radu i stalno unapređenje kvaliteta.

Osnovni dugoročni ciljevi Fakulteta su:

 • Unapređenje kvaliteta studijskih programa,
 • Unapređenje kvaliteta naučno – istraživačkog rada,
 • Unapređenje kvaliteta rada sa studentima,
 • Unapređenje uslova rada na Fakultetu,
 • Unapređenje saradnje sa poslovnim okruženjem.

Rezultati decenijskog rada nastavnika i saradnika Fakulteta su preko 11050 diplomiranih ekonomista, preko 1130 master ekonomista, 146 magistara ekonomskih nauka i 131 doktor ekonomskih nauka.

Danas, Ekonomski fakultet u Kragujevcu predstavlja savremenu, afirmisanu i  akreditovanu visokoškolsku  ustanovu  sa  dozvolom  za rad  za  tri  nivoa  studija: osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije.

Studijski programi

Ekonomski fakultet realizuje osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine kroz dva studijska programa:

1. Ekonomija i poslovno upravljanje sa modulima: 

 • Ekonomska politika i razvoj, 
 • Međunarodna ekonomija i poslovanje, 
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje, 
 • Marketing, 
 • Računovodstvo i poslovne finansije,
 • Menadzment, 
 • Turizam i hotelijerstvo.

2. Poslovna informatika.

Master akademske studije realizuju se kroz dva studijska programa:

1. Ekonomija i poslovno upravljanje sa modulima: 

 • Ekonomska politika i razvoj, 
 • Međunarodna ekonomija, 
 • Finansije i bankarstvo, 
 • Rizik i osiguranje, 
 • Računovodstvo i poslovne finansije, 
 • Marketing, 
 • Međunarodni menadzment, 
 • Inovacije i tehnološko preduzetništvo, 
 • Menadzment u javnom sektoru, 
 • Menadzment u turizmu.

2. Poslovna informatika sa modulima: 

 • Elektronsko poslovanje i 
 • Veštačka inteligencija u poslovanju.

3. Finansijski menadzment javne uprave.

Doktorske akademske studije se realizuju kroz jedan studijski program:

1. Ekonomija sa tri modula: 

 • Makroekonomija,
 • Upravljanje poslovanjem 
 • Računovodstvo i poslovne finansije.

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog