Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Elektronika i mikrosistemi

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Master akademske studije po akreditaciji iz 2019. godine

Studijski program ELEKTRONIKA I MIKROSISTEMI ima za cilj specijalizaciju studenata za oblasti primene i projektovanja elektronskih komponenata, kola i uređaja, i mikrosistema.

Pripada master akademskim studijama u okviru polja tehničko-tehnoloških nauka za stručnu oblast elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Student nakon završenog studijskog programa stiče diplomu Master inženjer elektrotehnike i računarstva uz dodatak diplome za Elektroniku i mikrosisteme.

Studenti stiču kompetencije da projektuju, proizvode, testiraju i održavaju elektronske komponente, kola, uređaje i sisteme, kao i neophodnu softversku logistiku.

Uslov za upis na ovaj studijski program su završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB.

Nastava na studijskom programu ELEKTRONIKA I MIKROSISTEMI organizovana je u okviru 2 semestra (jedne školske godine) i realizuje se kroz:

  • izborne predmete (pet u prvom i dva u drugom semestru), definisane kroz dva izborna bloka, kojima se proširuju i profilišu znanja studenta iz specifičnih oblasti u okviru studijskog programa;
  • studijsko-istraživački rad, koji student realizuje u prvom i Master rad – studijsko-istraživački rad, koji student realizuje u drugom semestru u saradnji sa nastavnicima koji realizuju nastavu na studijskom programu. Pri tome se student upoznaje sa najnovijim stručnim i tehnološkim saznanjima, kao i sa elementima naučno-istraživačkog i stručnog timskog rada;
  • stručnu praksu, koja se odvija u preduzećima ili istraživačkim laboratorijama;
  • master rad, koji student radi u završnom semestru.

Tokom nastave student se angažuje na realizaciji većeg broja seminarskih radova i projekata. Pri tome, nastavnici angažovani na realizaciji ovog studijskog programa upoznaju studenta sa elementima timskog i stručnog rada, kao i sa načinima obrade i prezentacije dobijenih rezultata.

Opterećenje studenata po svakom predmetu je izraženo preko ESPB bodova, poštujući preporuke iz Bolonjske deklaracije.

Da bi završio studijski program, student mora da ostvari najmanje 60 ESPB.

Kroz izborne predmete student ostvaruje minimalno 35 ESPB, kroz studijsko-istraživački rad 7 ESPB, kroz stručnu praksu 3 ESPB, a izradom i odbranom master rada 15 ESPB.

Ovim studijskim programom je ispoštovana preporučena struktura zastupljenosti pojedinih tipova predmeta na master akademskim studijama i to:
akademsko-opšteobrazovni – 2,86%,
teorijsko-metodološki – 25,71%,
naučno-stručni – 34,29% i
stručno-aplikativni – 37,14%.

Nastavnim planom je utvrđena lista obaveznih i izbornih predmeta, kao i redosled njihovog izvođenja.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog