Prijemni.rs
Maturang
Studentski domovi

  • Studentski dom Paviljon I i II Topličina bb

  • Studentski dom Paviljon III Velikotrnavska 2

  • Studentski dom Paviljon IV Gradsko polje

Studijski program - Upravljanje sistemima

Podaci o studijskom programu

Kategorije na sajtu: Elektrotehnika, Informacione tehnologije, Mašinstvo, Inženjerstvo, Tehnologija,

Vrste studija: Akademske

Vežbaj online: Pokreni vežbu

Gradovi: Niš

Master akademske studije po akreditaciji iz 2019. godine

Studijski program Upravljanje sistemima sačinjen je u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i propisanim standardima za akreditaciju. Kompetentni nastavnici Visokoškolske ustanove učestvovali su u realizaciji ovog studijskog programa i ugradili svoje dugogodišnje iskustvo. Predviđeno je izvođenje nastave u skladu sa savremenim procesima u visokom obrazovanju i potrebama privrede.

Prilikom upisa ovog studijskog programa studenti mogu birati jedan od dva ponuđena modula:

  • Automatsko upravljanje (AU) i
  • Računarsko upravljanje sistemima i merna tehnika (RUSMT).

Predmeti mogu imati jedan od dva statusa: obavezni ili izborni. Nastavni predmeti su jednosemestralni i raspoređeni su u dva semestra. Svaki predmet ima definisanu bodovnu vrednost koja je iskazana ESPB bodovima, a oni su navedeni u kartonima predmeta. 

Na studijskom programu Upravljanje sistemima master inženjeri se osposobljavaju za kreiranje, projektovanje i realizaciju savremenih sistema za upravljanje, kao i za primenu računarske i merne tehnike u upravljanju složenim tehnološkim procesima. Sadržaj kurseva je takav da nadograđuje stečena znanja iz oblasti Upravljanje sistemima i uglavnom je reč o kursevima koji sadrže napredne teme. Nakon završetka svih kurseva student pristupa izradi master rada koji nosi 15 ESPB.

Bodovna vrednost svakog predmeta iskazana je u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ESPB).

Master akademske studije na Elektronskom fakultetu traju dva semestra (godinu dana) tokom kojih student stiče najmanje 60 ESPB bodova.

Uslov za upis na studijski program su završene osnovne akademske studije sa najmanje 240 ESPB bodova, koje su na osnovnim studijama stekli iz oblasti elektrotehnike i računarstva.

Ukupan broj bodova potreban za sticanje akademskog naziva master inženjer elektrotehnike i računarstva je 300 ESPB.

Student nakon završetka ovog studijskog programa stiče zvanje master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Nastava se izvodi kroz predavanja, vežbe i studijski istraživački rad.

Predavanja su namenjena za prenošenje teorijskih osnova, dok se na vežbama razrađuju primeri koji ilustruju predavanu materiju. Predviđeno je obavljanje laboratorijskog rada, konsultacija, rade se seminarski radovi i projekti. Za izvođenje nastave koriste se računari i projektori, a po potrebi nastava se izvodi i u računarskim salama.
Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog