Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet bezbednosti
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


 

fb

Fakultet bezbednosti je jedina visokoobrazovna institucija u Srbiji koja je matična za naučnoobrazovno i stručno osposobljavanje u interdisciplinarnoj oblasti nauka bezbednosti.

Način studiranja na Fakultetu bezbednosti organizovan je po sistemu modula/izbornih grupa, tako da student može, na osnovu većeg broja ponuđenih izbornih predmeta, sam da profiliše svoje studije u okviru užih naučnih oblasti: studije bezbednosti, odbrane, ljudskih i socijalnih resursa, civilne zaštite i zaštite životne sredine. Fakultet obezbeđuje i mogućnost trajnog stručnog usavršavanja i akademskog napredovanja na specijalističkim, master i doktorskim studijama.


Fakultet bezbednosti školuje generacije studenata koji, uz uvažavanje vrednosti nacionalnog i evropskog identiteta građana Srbije, slobodu i nezavisnost zemlje sagledavaju u duhu savremene bezbednosne kulture. Naučni i društveni ciljevi Fakulteta se objedinjuju u kreiranju otvorenog i kreativnog ambijenta za sticanje znanja i sposobnosti pomoću kojih svršeni studenti Fakulteta bezbednosti doprinose stabilnosti i razvoju demokratskih institucija države Srbije i njenog građanskog društva.

Diplomirani studenti obavljaju poslove u oblasti bezbednosti kao rukovodioci, menadžeri ili referenti u centralnim, regionalnim i lokalnim organima državne uprave, vojsci, policiji, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i privatnim kompanijama, naučnoistraživačkim i stručnim institucijama, obrazovnim centrima,neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima itd. 

Pravo upisa na prvu godinu osnovnih akademskih studija imaju osobe koje su stekle srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju - svih struka. Na prijemnom ispitu studenti polažu dva od tri ponuđena predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa: Sociologija, Psihologija i Ekologija.

Fakultet obavlja osnovna naučna, primenjena i razvojna istraživanja i akreditovan je kao naučna institucija od strane Ministarstva nauke i životne sredine Republike Srbije.

 

Studije 

Fakultet bezbednosti organizuje pripremnu nastavu kao pomoć budućim studentima prilikom spremanja prijemnog ispita i omogućava im izbor jednog od tri termina u kojima se pripremna nastava organizuje: tokom aprila, maja ili juna. Pripremna nastava obuhvata fond od 50 časova, a sve informacije biće na sajtu Fakulteta bezbednosti.

Na Fakultetu bezbednosti se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Fakulteta i drugim opštim aktima, izvodi program sledećih studija:

 • Osnovnih akademskih – studije prvog stepena,
 • Specijalističkih strukovnih – studije drugog stepena,
 • Diplomskih akademskih (master) – studije drugog stepena,
 • Doktorskih akademskih – studije trećeg stepena.

Studije se izvode prema planu izvođenja nastave koji usvaja Nastavno-naučno veće fakulteta. Plan izvođenja nastave se objavljuje pre početka nastave u semestru i dostupan je javnosti na Internet prezentaciji Fakulteta.

Studijski program je skup obaveznih i izbornih predmeta, odnosno studijskih područja, sa okvirnim sadržajem, čijim se savladavanjem obezbeđuju neophodna znanja i veštine za sticanje diplome odgovarajućeg nivoa i vrste studija. Studijski program predlaže Nastavno-naučno veće Fakulteta, a donosi ga Senat Univerziteta.

Fakultet organizuje i izvodi osnovne studije u toku školske godine koja počinje 1. oktobra, a završava se 30. septembra naredne godine. Program diplomskih (master), specijalističkih i doktorskih studija ostvaruje se u toku školske godine koja počinje 1. novembra, a završava se 31. oktobra naredne godine.

Nastava na osnovnim akademskim studijama je organizovana u okviru užih naučnih oblasti:
1. Studije bezbednosti
2. Studije odbrane
3. Studije menadžmenta ljudskih i socijlanih resursa
4. Studije civilne zaštite i zaštite životne sredine.

Svaki predmet iz studijskog programa iskazuje se brojem ESPB bodova, a obim studija izražava se zbirom ESPB bodova. Zbir od 60 ESPB bodova odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenta u obimu 40-časovne radne nedelje tokom jedne školske godine.

 

Zаpošljаvаnje studenаtа

 

 

Diplomirаni studenti Fаkultetа bezbednosti obаvljаju rаznovrsne poslove u oblаsti bezbednosti kаo rukovodioci i menаdžeri u centrаlnim, regionаlnim i lokаlnim orgаnimа držаvne uprаve, vojsci, policiji, velikim privrednim sistemimа, mаlim i srednjim preduzećimа i privаtnim kompаnijаmа, nаučnoistrаživаčkim i stručnim institucijаmа, kаo i obrаzovnim centrimа, neprofitnom sektoru, humаnitаrnim orgаnizаcijаmа, inspekcijskim službаmа, medijimа itd.

 

Saradnja

Fakultet ostvaruje intenzivnu saradnju sa domaćim i stranim institucijama, kao i brojnim privrednim organizacijama. Na osnovu brojnih sporazuma o naučnoj i tehničkoj saradnji realizuju se raznovrsni obrazovni i komercijalni programi. Fakultet bezbednosti realizuje stručnu praksu na trećoj i četvrtoj godini osnovnih akademskih 
studija u saradnji sa javnim i privatnim sektorom u našoj zemlji i međunarodnu naučnostručnu praksu u Rusiji, koja se realizuje u saradnji sa Moskovskim oblasnim državnim univerzitetom (MGOU).  

 

 


 


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog