Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet digitalnih umetnosti - FDU
Studentski domovi

 • Studentski grad Tošin bunar 143-151, 11070 Novi Beograd

 • Kralj Aleksandar I Bulevar Kralja Aleksandra 75, 11000 Beograd

 • Studentski dom Žarko Marinović Cara Dušana 254, Zemun

 • Studentski dom Karaburma Mije Kovacevica 7b, 11000 Beograd

 • Studentski dom Vera Blagojević Kraljice Marije 48 (Vera I), Dalmatinska 37 (Vera II), 11000 Beograd

 • Studentski dom Patris Lumumba Ljubice Lukovic br 1, 11000 Beograd

 • Studentski dom Slobodan Penezić Bana Ivaniša bb, 11000 Beograd

 • Studentski dom Rifat Burdžević Milana Rakića 77, 11000 Beograd

 • Studentski dom 4. april Vojvode Stepe 320, 11000 Beograd

 • Studentski dom Mika Mitrović Kralja Vladimira 33, 11000 Beograd

 • Studentski dom Košutnjak Blagoja Parovica 156, 11000 Beograd

Studentski restorani - menze

 • Restoran Studentski grad , Tošin bunar 145 Tošin bunar 145

 • Restoran (Tri kostura) , Obilićev venac 4 Obilićev venac 4

 • Restoran Zemun (Žarko Marinović) , Cara Dušana 254, Zemun Cara Dušana 254, Zemun

 • Restoran Agronom Nemanjina 6 Nemanjina 6

 • Restoran Karaburma - Mije Kovačevića 7 Mije Kovačevića 7

 • Restoran Patris Dragice Pravice 1

 • Restoran Đušina - Đušina 5 Đušina 5

 • Restoran Rifat - Milana Rakića 77 Milana Rakića 77

 • Restoran Kralj Aleksandar (Lola 1) Bulevar kralja Aleksandra 75 Bulevar kralja Aleksandra 75

 • Restoran Voždovac Vojvode Stepe 320 Vojvode Stepe 320

 • Restoran Mika Mitrović Kralja Vladimira 133

 • Restoran Farmaceut - Vojvode Stepe 450 Vojvode Stepe 450

 • Restoran Košutnjak Blagoja Parovića 154


O Fakultetu

Studijski programi Osnovnih akademskih studija na Fakultetu digitalnih umetnosti su četvorogodišnji akademski programi, u obimu od 240 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti dizajna.

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Studije su organizovane prema Bolonjskim principima, sa jednosemestralnim predmetima, modularizovanim i reorganizovanim programima, uzimanjem u obzir ukupnog opterećenja studenata u toku školske godine i 40-to časovne radne nedelje, izraženim kroz ESPB.

Studijski programi 

Osnovne akademske studije

1. Grafički dizajn

Trajanje studija: 4 godine
Broj ESPB: 240 ESPB
Zvanje: Diplomirani dizajner
Polje: Umetnost
Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Grafički dizajn je umetnost vizuelne komunikacije. Program OAS (osnovnih akademskih studija) Grafički dizajn namenjen je svima onima koji žele da svoju kreativnost i talenat pretoče u proizvode praktične namene savremenog potrošačkog društva, kao i umetničke forme. Grafički dizajner definiše poruke u vidu dizajn rešenja i utiče na korisničko iskustvo.

Studenti se osposobljavaju za poslove iz oblasti grafičkog dizajna kao što su: vizuelni i korporativni identitet proizvoda ili firme, idejno-grafičko rešenje loga, oblikovanje fontova, dizajn štampanih materijala kao što su plakati, bilbordi, brošure, katalozi, knjige, ambalaže, ilustracije.

Studijski program podrazumeva sticanje veštine za samostalan rad u kompjuterskim softverima kao što su Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign, FontLab Studio, Autodesk 3ds Max, Arnold i Chaos Group Corona.

2. Dizajn interaktivnih medija

Trajanje studija: 4 godine
Broj ESPB: 240 ESPB
Zvanje: Diplomirani dizajner
Polje: Umetnost
Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama Univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

Dizaj interaktivnih medija, kao jedna od oblasti primenjenih umetnosti, na jedinstven način objedinjuje praktičnu i estetsku stranu umetnosti. Program Dizajn interaktivnih medija osposobljava studenata za samostalan, kreativan, umetnički rad u oblasti dizajna interaktivnih medija. 

Program omogućava sticanje teorijskih, stručnih i praktičnih znanja iz oblasti digitalnih umetnosti, grafičkog dizajna i šireg spektra društveno-humanističkih predmeta. S obzirom na to da je dizajn interaktivnih medija usko povezan sa novim tehnologijama i društvom, podrazumeva se da student stiče sklonosti ka kontinuiranom radu i usavršavanju, informisanju i upoznavanju sa savremenim tokovima u oblasti primenjenih umetnosti i umetnosti uopšte.

Studenti Dizajna interaktivnih medija stiču znanja o tehnološkim i estetskim osobinama i mogućnostima veb dizajna i animacije, kao i dizajna računarskih igara, ali i o svim segmentima procesa kreiranja animiranog filma i kratkih animiranih formi. Osposobljeni su i za vođenje i tehničko unapređenje internet marketing kampanja, konceptualno i strukturalno kreiranje vizuelnog identiteta u veb prostoru. 

Takođe, studenti uče kako da rešavaju kompleksne zadatake na polju interaktivnog dizajna u različitim novomedijskim okruženjima, kao što su napredna upotreba videa, izrada 3D video igara, obrada i primena zvuka, aplikativni interfejs dizajn, korporativni interaktivni interfejs dizajn, dizajn karaktera i okruženja za video igre.

3. Modni dizajn

Trajanje studija: 4 godine
Broj ESPB: 240 ESPB
Zvanje: Diplomirani dizajner
Polje: Umetnost
Oblast: Primenjena umetnost i dizajn
Oblici studiranja: tradicionalni (u prostorijama univerziteta) i onlajn, preko Interneta (e-učenje)

U sociološkom, kulturnom i estetskom smislu moda postaje sve značajnija, vidljivija i izražajnija na generalnom nivou. Poznato je da je moda postala jedna od najpopularnijih, ali veoma zahtevnih grana svetske industrije, a njena širina u praktičnom smislu dozvolila je da u sebe implementira i druge značajne grane primenjene umetnosti poput modnog i grafičkog dizajna.

Zahvaljujući modnom dizajnu, funkcionalnost i estetika odevnih predmeta dostigli su visok nivo, što modu svrstava u najatraktivnije oblasti dizajna.

Modna industrija u nekim evropskim zemljama, poput Italije i Francuske, je vrlo bitan deo privrede, dok u mnogim drugim postaje takav. Usled toga pored klasičnih modnih tehnika i materijala, sve je veći broj novih tehnika koji se upotrebljavaju što modnim dizajnerima pruža veću mogućnost za estetsko izražavanje i nastup na tržištu.

Program Modni dizajn je namenjen onima koji žele da svoja interesovanja za ovaj deo primenjene umetnosti, kao i svoju kreativnost i talenat pretoče u vizuelne forme koje će u isto vreme imati umetničku vrednost, ali i primenu u samoj modnoj industriji i njenom širokom spektru delovanja.

Studenti će razumeti značaj komunikacije i kritičkog razmišljanja po pitanju globalne industrije. Studije su napravljene tako da ujedno budu i izazov, ali i inspiracija spajajući umetničke, tehničke i teorijske elemente i realističan pristup modnoj industriji.

Master akademske studije

1. Vizuelne komunikacije

Cilj master programa Vizuelne komunikacije je da osposobi studenta da se uspešno bavi složenim inovativnim projektima u oblasti grafičkog i dizajna i interaktivnih medija. Student razvija vizuelnu kreativnost, tehničke veštine dizajniranja, sposobnost strateškog razmišljanja, uspešno rešava dizajnerske probleme, vodi složenu komunikaciju sa različitim društvenim grupama, samostalno uči, ali je osposobljen i za timski rad, istražuje, razvija i inicijator je savremenih dizajnerskih projekata, preuzima odgovornost i rukovodeće pozicije.

MAS Vizuelne komunikacije predstavlja prirodni nastavak studijskog ptrograma OAS Grafički dizajn i kompatibilan je sa programom OAS Dizajn interaktivnih medija. Uz akademsko obrazovanje u raznim podoblastima grafičkog dizajna, studentu se nudi prilika da savlada i stekne znanja iz predmeta koji pripadaju oblasti interaktivnih medija, teorije umetnosti i kulture, advertajzinga i marketinga prilagođenih umetničkom tržištu i poslovanju. Na taj način,studijskiprogram obrazuje visoko kvalifikovane stručnjake za rad u oblasti vizuelne komunikacije, za profesije prepoznatljive na tržištu rada, usklađene sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija i Međunarodnim standardom kvalifikacija obrazovanja, ali ovaj program pruža i osnovu u daljem akademskom obrazovanju na umetničkim doktorskim studijama. Master dizajner koji završi ovaj studijski program sposoban je da inovativnim dizajnerskim rešenjima vizuelno zadovolji potrebe poslodavca, ali i da sam formira i upravlja sopstvenim preduzećem. Uz savladavanja umetničkih veština ovaj program nudi mogućnost razvoja preduzetničkog duha i inicijative po uzoru na digitalne i tradicionalne modele poslovanja u formi malih i srednjih preduzeća.


Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog