Prijemni.rs
Maturang
 • Fakultet medicinskih nauka
Studentski domovi

 • Studentski dom Paviljon I Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon II Radoja Domanovića br.1

 • Studentski dom Paviljon III Sloboda Branka Radičevića br.1


O Fakultetu

17. novembra 1977. godine doneta je odluka o otvaranju odeljenja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sa sedištem u Kragujevcu. Odeljenje zvanično počinje sa radom 9. decembra 1977. sa 70 upisanih studenata na prvu godinu osnovnih studija. 29. maja 1986. Medicinski fakultet u Kragujevcu dobija samostalnost i iste školske godine upisuje 100 studenata u prvu godinu studija.

Fakultet medicinskih nauka, kao deo Univerziteta u Kragujevcu, razvija medicinsku naučnu misao kroz istraživanje, obrazovanje lekara, farmaceuta, stomatologa i drugih zdravstvenih profesija, unapređuje standarde zdravstvene zaštite. Regionalni je centar i jedan od nacionalnih centara izvrsnosti u biomedicinskim naukama, koji podstiče i razvija ovu oblast ljudske delatnosti u Republici Srbiji.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu teži da postane razvijena visokoškolska ustanova u polju medicinskih nauka, koja po kvalitetu i obimu rada neće zaostajati za ustanovama slične vrste najrazvijenijih evropskih zemalja. Fakultet razvija sve nivoe visokog obrazovanja u biomedicini, uključujući doktorske studije, u svim oblastima polja medicinskih nauka: medicini, farmaciji, stomatologiji, i narodnom zdravlju.

Razvojem sopstvenog sistema obezbeđenja kvaliteta, Fakultet medicinskih nauka poboljšava kvalitet svoje obrazovne, naučne i zdravstvene delatnosti, prema najvišim standardima koji važe u razvijenim zemljama. Studijski programi koje izvodi Fakultet medicinskih nuka stalno se osavremenjavaju i prilagođavaju potrebama razvijenog društva.

Fakultet medicinskih nauka sarađuje sa sličnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kako bi omogućio razmenu ideja i olakšao unapređenje obrazovne i naučne delatnosti.

Razvojem sopstvene izdavačke delatnosti Fakultet medicinskih nauka obezbeđuje udžbeničku literaturu za sve studente, razvija domaću medicinsku periodiku kroz izdavanje naučnog časopisa od međunarodnog značaja i čini što dostupnijom naučnu i stručnu medicinsku literaturu.

Krajnji cilj svih delatnosti Fakulteta medicinskih nauka je stvaranje kvalitetnih stručnjaka i naučnika u oblasti biomedicine koji su usvojili najviše etičke i profesionalne standarde. Drugim rečima, težimo da Fakultet medicinskih nauka bude funkcionalna i organizovana škola koja studente uči medicini i etici.

Studijski programi

Integrisane akademske studije

 • IAS Medicine
 • IAS Farmacije
 • IAS Stomatologije

Osnovne strukovne studije

 • Strukovna medicinska sestra
 • Strukovni fizioterapeut
 • Strukovna medicinska sestra vaspitač

Master akademske studije

 • Master menadžer u sistemu zdravstvene zaštite
 • Master ishrane i suplementacije
 • Master program regenerativna medicina

Doktorske akademske studije

 • DAS Medicinske nauke 
 • DAS Farmaceutske nauke
 • DAS Menadžment zdravstvenog sistema
 • DAS Bioinženjering 

Studije na engleskom jeziku

 • INTEGRATED ACADEMIC STUDIES OF MEDICINE
 • INTEGRATED ACADEMIC STUDIES OF PHARMACY
 • DOCTORAL ACADEMIC STUDIES - MEDICAL SCIENCES
 • DOCTORAL ACADEMIC STUDIES - PHARMACEUTICAL SCIENCES

Povećaj svoje šanse za upis - pripremi se za prijemni ispit.

Svi testovi »Vesti o studiranju

Saveti za polaganje prijemnog